Pri pripájaní k službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox One sa zobrazí chyba 8007007A

Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox One sa zobrazí tento kód chyby:

8007007A

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Treba aktualizovať fakturačné údaje účtu.
 • Treba obnoviť informácie uložené vo vyrovnávacej pamäti konzoly Xbox.
 • Vyskytol sa problém s pripojením k službe Xbox Live.

Riešenia

Vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie 1: Overenie informácií o zabezpečení účtu Microsoft

Informácie o zabezpečení pozostávajú z telefónneho čísla alebo sekundárnej e-mailovej adresy, pomocou ktorých vás môžeme kontaktovať v spojitosti so zabezpečením vášho účtu. Tieto údaje nám umožňujú overiť vašu totožnosť v prípade zmeny vášho konta. Používajú sa pri zmene hesla, fakturačných alebo kontaktných údajov. Tento postup pomáha zabezpečiť váš účet.

 1. Prihláste sa do účtu Microsoft. Ak ste zabudli heslo, obnovte ho.
 2. Overte informácie o zabezpečení. Overte napríklad správnosť týchto informácií: Phone number (Telefónne číslo), Alternate email address (Alternatívna e-mailová adresa) a Security question (Bezpečnostná otázka) (ak sú dostupné).

Riešenie č. 2: Overenie fakturačných údajov

 1. Prihláste sa do účtu Microsoft. Ak ste heslo zabudli, obnovte ho.
 2. Overte fakturačné údaje účtu Microsoft. Skontrolujte napríklad, či sa fakturačná adresa účtu Microsoft zhoduje s fakturačnou adresou používanou spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu.
  Poznámka: Skontrolujte, či sa informácie o spôsobe platby v účte Microsoft vrátane veľkých a malých písmen zhodujú s informáciami používanými spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu.
 3. Odhláste sa z účtu Microsoft a potom sa znova prihláste.
 4. V konzole sa pokúste pripojiť k službe Xbox Live.

Riešenie č. 3: Odstránenie a opätovné pridanie konta do konzoly Xbox One

Krok č. 1: Odstránenie hesla konta Microsoft z konzoly Xbox One

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. V časti Konto vyberte položku Odstrániť kontá.
 1. Vyberte účet, ktorý chcete odstrániť, a potom položku Choose this person (Vybrať túto osobu).
 2. Potvrďte výberom položky Remove (Odstrániť).

Krok č. 2: Znovu pridajte konto do konzoly Xbox One

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Prihlásenie.
 3. Posuňte sa nadol a vyberte konto, do ktorého sa chcete prihlásiť.
 4. Posuňte sa nadol a vyberte položku Add & Manage (Pridať a spravovať).
 1. Vyberte položku Add new (Pridať nové).
 1. Zadajte e-mailovú adresu účtu Microsoft priradeného k vášmu účtu Xbox, ktorý chcete pridať a vyberte položku Enter (Zadať).
 1. Zadajte heslo účtu Microsoft a vyberte položku Enter (Zadať).
 1. Prečítajte si zmluvu o poskytovaní služieb Microsoft a zásady ochrany osobných údajov a vyberte možnosť I accept (Súhlasím).
 2. Podľa krokov na obrazovke nakonfigurujte prihlasovacie a bezpečnostné predvoľby a pridajte svoj účet do konzoly Xbox One.

Riešenie č. 4: Vyriešte problémy s pripojením k službe Xbox Live

Ak problém pretrváva, vyriešte problém s pripojením k službe Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pripájaní k službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox One sa zobrazí chyba 8007007A, alebo iným problémom?