Chyba 0x800705b4 sa vyskytuje po aktualizácii konzoly, hry alebo aplikácie

Ak sa pri pokuse o spustenie aktualizovanej hry alebo aplikácie pre Xbox zobrazí nasledujúci kód chyby:

0x800705b4

Znamená to, že aktualizácia pravdepodobne nebola úspešná.

Pokúšate sa aktualizovať konzolu Xbox 360?

Riešenie č. 1: Vypnutie a zapnutie konzoly

 1. Vypnite konzolu stlačením a podržaním tlačidla Xbox na prednej strane konzoly na 10 sekúnd, kým sa konzola úplne nevypne.
 2. Odpojte napájací kábel. Počkajte 10 sekúnd.

  Dôležité upozornenie: Počkajte najmenej 10 sekúnd. Zaistíte tak resetovanie zdroja napájania.

 3. Zapojte napájací kábel do konzoly Xbox a znovu ju zapnite.

Riešenie č. 2: Vykonanie aktualizácie offline

Ak chcete vykonať aktualizáciu offline, stiahnite vo svojom počítači nástroj Xbox One Offline System Update. Postupujte podľa krokov v článku Riešenie Xbox One Offline System Update.

Riešenie č. 3: Obnovenie výrobných nastavení

Poslednou možnosťou je obnovenie výrobných nastavení:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Prejdite do časti Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Console info (Informácie o konzole).
 3. Vyberte položku Reset console (Obnoviť výrobné nastavenia konzoly).

Pokúšate sa spustiť hru alebo aplikáciu?

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-08-21T00:47:03.1207721+00:00

Riešenie č. 2: Odinštalovanie hry alebo aplikácie a jej opätovná inštalácia

 1. Na úvodnej obrazovke vyberte ponuku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Zvýraznite hru alebo aplikáciu a stlačte tlačidlo Menu (Ponuka) na ovládači.
 3. Vyberte položku Spravovať hry a doplnky.
 4. Vyberte položku Uninstall all (Odinštalovať všetko).
 5. Podržte stlačené tlačidlo Xbox v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
 6. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
 7. Vyberte položku Restart (Reštartovať).
 8. Po reštarte prevezmite hru alebo aplikáciu a skúste ju spustiť.

Riešenie č. 3: Vypnutie a zapnutie konzoly

 1. Podržte stlačené tlačidlo napájania na prednej strane konzoly Xbox na 10 sekúnd, kým sa konzola úplne nevypne.
 2. Odpojte napájací kábel. Počkajte 10 sekúnd.

  Dôležité upozornenie: Počkajte najmenej 10 sekúnd. Zaistíte tak resetovanie zdroja napájania.

 3. Zapojte napájací kábel do konzoly Xbox a znovu ju zapnite.

Riešenie č. 4: Odstránenie a opätovné pridanie profilu

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položky Settings (Nastavenia) > Account (Konto) > Remove accounts (Odstrániť kontá).
 3. Vyberte svoje konto a potom položku Remove (Odstrániť).
 4. Vyberte svoj obrázok hráča a potom položku Add new (Pridať nový).
 5. Zadajte e-mailovú adresu svojho konta Microsoft a vyberte kláves Enter.

  Dôležité: Nevyberte položku Get a new email (Získať nový e-mail).

 6. Zadajte heslo svojho konta Microsoft a vyberte kláves Enter.
 7. Prečítajte si zmluvu o poskytovaní služieb Microsoft a zásady ochrany osobných údajov a vyberte možnosť Súhlasím.

Riešenie č. 5: Obnovenie výrobných nastavení

Poslednou možnosťou je obnovenie výrobných nastavení:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca a potom prejdite na položku System (Systém).
 2. Vyberte položky Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Console info (Informácie o konzole) a potom položku Reset console (Obnoviť výrobné nastavenia konzoly).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Chyba 0x800705b4 sa vyskytuje po aktualizácii konzoly, hry alebo aplikácie, alebo iným problémom?