Zdieľať túto stránku

Pri pokuse o spustenie aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 800706BE

Pri pokuse o spustenie aplikácie na konzole Xbox One sa zobrazí nasledujúci kód chyby:

800706BE

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém, v dôsledku ktorého aplikácia zlyhala alebo sa neočakávane ukončila.

Riešenia

Riešenie č. 1: Aplikáciu skúste spustiť znova

Ak chcete tento problém vyriešiť, počkajte niekoľko minút a pokúste sa spustiť aplikáciu znova.

Ak sa aplikácia nespustí, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Reštartujte konzolu Xbox One

Ak chcete tento problém vyriešiť, reštartujte konzolu Xbox One a pokúste sa spustiť aplikáciu znova. Postupujte takto:

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Nastavenia.
  3. Vyberte položku Reštartovať konzolu.
  4. Operáciu potvrďte výberom položky Áno.

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo sa zdá, že konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znovu zapnite dotknutím sa tlačidla Xbox  na konzole.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o spustenie aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 800706BE, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku