Zdieľať túto stránku

Pri spustení hry na konzole Xbox One sa zobrazí chyba 800706F4

Pri pokuse o spustenie hry na konzole Xbox One sa zobrazí nasledujúci kód chyby:

800706F4

Hra sa nedokáže úspešne spustiť. Príčina môže byť v tom, akým spôsobom je hra uložená vo vašej konzole.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Hru skúste spustiť znova

 1. Na úvodnej obrazovke prejdite doprava a vyberte položku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Vyberte položku Games (Hry).
 3. Vyberte hru, ktorú sa pokúšate spustiť.

Ak sa hra nespustí, vyskúšajte ďalšie riešenie.

Riešenie č. 2: Reštartujte konzolu Xbox One

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 3. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
 4. Operáciu potvrďte výberom položky Yes (Áno).
 5. Skúste znovu spustiť hru.

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo sa zdá, že konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox na konzole 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzolu znovu zapnite tlačidlom Xbox na konzole. Skúste znovu spustiť hru.

Riešenie č. 3: Preinštalovanie hry

Preinštalovaním hry sa prepíše hra, ktorá je uložená vo vašej konzole. Bez ohľadu na to, či ste hru inštalovali z disku alebo Microsoft Storu, najskôr bude potrebné odinštalovať predchádzajúcu inštaláciu hry. Postup odinštalovania hry:

 1. Na úvodnej obrazovke prejdite doprava a vyberte položku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Vyberte položku Games (Hry).
 3. Vyberte hru, ktorú chcete odinštalovať.
 4. Na ovládači stlačte tlačidlo ponuky a vyberte položku Uninstall (Odinštalovať).

Hru môžete znova nainštalovať vložením disku alebo opätovným stiahnutím z Microsoft Storu. Ak si chcete hru znovu stiahnuť, vyhľadajte ju v Microsoft Store, kliknite na ňu a zvoľte možnosť Install (Inštalovať).

Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri spustení hry na konzole Xbox One sa zobrazí chyba 800706F4, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku