Pri pokuse o prehrávanie prevzatého obsahu v konzole Xbox 360 sa zobrazí kód chyby 8007139f

Problém

Pri pokuse o prehratie prevzatého obsahu v konzole Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie.

Nemožno nájsť obsah.

Kód stavu: 8007139f

Znamená to, že sa obsah v konzole nenašiel. Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade, že obsah chýba alebo je poškodený.

Riešenie

Ak chcete problém vyriešiť, znova prevezmite obsah. Postupujte podľa týchto krokov:

  1. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
  2. Vyberte položku Storage (Ukladací priestor) a potom ukladacie zariadenie, v ktorom je obsah uložený.
  3. Vyberte položku Rights Database (Databáza oprávnení).
  4. Vyberte položku Delete (Odstrániť) a potom položku Yes (Áno).
  5. Vyberte položku settings (nastavenia) a potom položku Account (Konto).
  6. Vyberte položku Download History (História prevzatých súborov).
  7. V časti Xbox Music and Video Purchase History (História nákupov hudby a videí pre konzolu Xbox) vyberte požadovaný obsah a potom položku Download Again (Prevziať znova).
  8. Skúste obsah znova prehrať.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prehrávanie prevzatého obsahu v konzole Xbox 360 sa zobrazí kód chyby 8007139f, alebo iným problémom?