Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live sa zobrazí chyba 80072F8F

Pri pokuse o použitie funkcie služby Xbox Live sa zobrazí tento kód chyby:

80072F8F

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém s pripojením k službe Xbox Live.

Poznámka: Zvyčajne ide o dočasnú chybu.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte tieto riešenia.

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-08-19T04:01:12.8730361+00:00

Riešenie č. 2: Reštartujte sieťové zariadenie

Ak chcete problém vyriešiť, reštartujte sieťové zariadenie. Reštartujte napríklad smerovač alebo bránu.

Ak problém pretrváva, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Otestujte pripojenie k službe Xbox Live

Ak chcete problém vyriešiť, otestujte pripojenie k Xboxu Live. Postupujte takto:

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Posuňte sa na položku Nastavenia a vyberte položku Všetky nastavenia.
  3. V ponuke Network (Sieť) vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
  4. Vyberte položku Detailed network statistics (Podrobné sieťové štatistiky).

Ak sa pri teste ukáže strata paketov väčšia ako 5 percent, vyskúšajte postupy na riešenie problémov s výkonom siete.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live sa zobrazí chyba 80072F8F, alebo iným problémom?