Pri používaní konzoly Xbox One alebo počítača sa zobrazí chyba 8015DC01

Pri používaní konzoly Xbox One alebo počítača sa zobrazí nasledujúci kód chyby:

8015DC01

Môže to znamenať, že sa vyžaduje aktualizácia konzoly alebo počítača. Keď konzolu alebo počítač reštartujete, automaticky prevezme všetky nové aktualizácie.

Riešenia

Chybu môžete skúsiť vyriešiť takto:

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazia nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-08-22T03:59:41.1084362+00:00

Riešenie č. 2: Reštartujte konzolu alebo počítač

V konzole Xbox One:

Reštartovaním konzoly prevezmite dostupné aktualizácie. Postupujte takto:

  1. Podržte stlačené tlačidlo Xbox v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
  2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
  3. Vyberte položku Restart (Reštartovať).
  4. Po reštartovaní konzoly skúste prehrať obsah znova.

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo ak konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na konzole 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzolu znovu zapnite tlačidlom Xbox na konzole.

V počítači:

  1. Na počítači stlačte tlačidlo Windows .
  2. Vyberte tlačidlo Napájanie, potom položku Reštartovať.

Poznámka: Ak počítač nereaguje, na zariadení na 10 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo Napájanie, kým sa počítač nevypne. Po vypnutí ju reštartujte stlačením tlačidla Napájanie.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní konzoly Xbox One alebo počítača sa zobrazí chyba 8015DC01, alebo iným problémom?