Zdieľať túto stránku

Vyskytuje sa chyba 80182300

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém so službou Xbox Live alebo neočakávaná chyba konzoly.

Riešenia

  1. Skúste akciu, ktorú ste vykonali, zopakovať. Občas sa môže stať, že niečo ruší bežné akcie.
  2. Reštartujte Xbox: Podržte stlačené tlačidlo Xbox na ovládači a vyberte položku Turn console off (Vypnúť konzolu).
  3. Vykonajte hlbšie reštartovanie: Podržte stlačené tlačidlo napájania na prednej strane Xboxu na 10 sekúnd.
  4. Ak sa pokúšate používať hru alebo aplikáciu, odinštalujte ju a znova nainštalujte.
  5. Ako poslednú možnosť môžete skúsiť obnoviť výrobné nastavenia Xboxu. Preinštaluje sa tým operačný systém konzoly. V závislosti od používanej siete to môže chvíľu trvať.
  6. Stlačte tlačidlo Xbox na otvorenie sprievodcu a potom prejdite na položky Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Console info (Informácie o konzole) > Reset console (Obnoviť výrobné nastavenia konzoly).

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2018-12-14T11:05:21.8942764+00:00
Sociálne siete a hranie hier: spustená
2018-12-14T11:05:21.8942764+00:00
Kúpa a používanie obsahu: Obmedzená
2018-12-13T15:46:43.0000000-08:00

Ovplyvnené platformy:

Xbox One

Ovplyvnené služby:

We're aware some users are unable to purchase backwards compatible content on the Xbox One. While we investigate the issue, please purchase this content through the Microsoft Store website.

Najnovšia aktualizácia

Our engineers and developers are actively continuing to work to resolve the issue causing some members to have problems purchasing content. Stay tuned, and thanks for your patience.

Televízia, hudba a video: spustená
2018-12-14T11:05:21.8942764+00:00

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vyskytuje sa chyba 80182300, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku