Zdieľať túto stránku

Pri pokuse o prihlásenie alebo spustenie aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 8027025A

Pri pokuse o prihlásenie alebo spustenie aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí nasledujúci kód chyby:

8027025A

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

  • Vyskytol sa dočasný problém so službou Xbox Live.
  • Aplikácia sa nenačítala v očakávanom čase.
  • Vyskytol sa problém s prihlásením do vášho profilu.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2018-12-16T15:13:33.3911797+00:00

Riešenie č. 2: Znovu spustite aplikáciu

Postupujte tak, že najskôr ukončíte aplikáciu:

  1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a vyberte úvodnú obrazovku.
  2. Zvýraznite dlaždicu aplikácie a stlačte tlačidlo ponuky.
  3. Vyberte položku Quit (Skončiť).

Počkajte najmenej 10 sekúnd a znova spustite aplikáciu.

Riešenie č. 3: Reštartujte konzolu

Obnovte vyrovnávaciu pamäť konzoly Xbox One podľa týchto krokov. Ak vaša konzola nereaguje, obnovte pôvodné nastavenia podľa pokynov v poznámke.

  1. Stlačením tlačidla Xbox   otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Nastavenia.
  3. Vyberte položku Reštartovať konzolu.
  4. Operáciu potvrďte výberom položky Yes (Áno).

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo sa zdá, že konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znovu zapnite dotknutím sa tlačidla Xbox  na konzole.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prihlásenie alebo spustenie aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 8027025A, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku