Pri pokuse o prihlásenie alebo obnovenie profilu v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 80A40002

Ak sa pokúsite vykonať niektorú z týchto vecí, môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:

 • V konzole Xbox One sa prihláste pomocou svojho profilu v službe Xbox Live.
 • Obnovte svoj profil v konzole Xbox One

0x80A40002

Vyskytol sa problém a nemohlo sa pokračovať

Môže to znamenať nasledujúce problémy:

 • Vyskytol sa problém s pripojením k službe Xbox Live.
 • Vyskytol sa problém s kontom Microsoft.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-08-22T04:23:44.3852824+00:00

Riešenie č. 2: Odhláste sa zo služby Xbox Live

Ak si nemôžete prevziať profil alebo sa vyskytujú iné problémy počas prihlásenia do služby Xbox Live, odhláste sa a potom sa znovu prihláste:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, vyberte položku Home (Domov) a potom vyberte svoj obrázok hráča.
 2. Vyberte obrázok hráča, ktorý chcete odhlásiť a vyberte možnosť Sign out (Odhlásiť sa).
 3. Na úvodnej obrazovke vyberte položku Sign in (Prihlásiť sa) alebo vyslovte príkaz Xbox, sign in (Xbox, prihlás sa).
 4. Vyberte konto, do ktorého sa chcete prihlásiť, a potom stlačte tlačidlo A .

Riešenie č. 3: Otestujte pripojenie k službe Xbox Live

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca a potom prejdite na položku System (Systém).
 2. Vyberte položky Settings (Nastavenia) > Network (Sieť) > Network settings (Nastavenia siete).
 3. Vyberte položku Test pripojenia k sieti.

  Poznámka: Ak sa zobrazí hlásenie Everything is good (Všetko je v poriadku), pokúste sa prihlásiť do profilu Xbox. Ak sa zobrazí chybové hlásenie vyskúšajte, pomoc nájdete v článku Riešenie chyby sieťového pripojenia konzoly Xbox One.

Riešenie č. 4: Odstránenie a obnovenie profilu Xbox

Krok č. 1: Odstráňte svoj profil Xbox z konzoly

  1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a vyberte položku System (Systém).
  2. Vyberte položky Settings (Nastavenia) > Account (Konto) > Remove accounts (Odstrániť kontá).
  3. Vyberte konto, ktoré chcete odstrániť.
  4. Potvrďte výberom položky Remove (Odstrániť).
  5. Po dokončení vyberte položku Close (Zavrieť).
  6. Reštartujte konzolu:
   1. Podržte stlačené tlačidlo Xbox   v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
   2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
   3. Vyberte položku Restart (Reštartovať).

Krok č. 2: Vypnutie a zapnutie konzoly Xbox One

Ďalšie informácie o fyzickom reštartovaní konzoly nájdete v téme Postup reštartovania alebo vypnutia a zapnutia konzoly Xbox One.

Krok č. 3: Obnovte svoj profil v konzole

  1. Stlačte tlačidlo Xbox  a spustite sprievodcu.
  2. V hornej časti obrazovky sprievodcu vyberte položku Sign in (Prihlásenie).
  3. Vyberte položku Add & manage (Pridať a spravovať).
  4. Zadajte e-mailovú adresu a heslo konta Microsoft a vyberte položku Enter (Zadať).
  5. Overte nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré ste vybrali pre svoje konto. Budú platiť v každej konzole Xbox One, v ktorej sa prihlásite. Vyberte položku Next (Ďalej).
  6. Na obrazovke Choose a color (Vybrať farbu) vyberte farbu svojej úvodnej obrazovky, aby ste sa odlíšili od ostatných používateľov tejto konzoly. Vyberte položku Next (Ďalej).
  7. Pripomenie sa vám obrázok hráča, ktorý je priradený k profilu. Vyberte položku Next (Ďalej).
  8. Vyberte položku Save my password (Uložiť moje heslo) alebo Keep asking for my password (Naďalej vyžadovať moje heslo). Váš profil sa prevzal do konzoly Poznámka: Ak chcete zabezpečiť kontrolu prístupu k vášmu kontu, vyberte položku Keep asking for my password (Naďalej vyžadovať moje heslo). V opačnom prípade sa do vášho konta bude môcť na danej konzole prihlásiť každý aj bez vášho povolenia. Je to dôležité najmä v prípade, ak sa prihlasujete v konzole, ktorú nevlastníte alebo ktorú zdieľate s ostatnými.

Riešenie č. 5: Vyriešte problémy s pripojením k službe Xbox Live

Ak chcete vyriešiť problém s pripojením k službe Xbox Live, postupujte podľa článku Riešenie problému s pripojením v konzole Xbox One.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prihlásenie alebo obnovenie profilu v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 80A40002, alebo iným problémom?