Pri prihlasovaní do konta Xbox Live pomocou konzoly Xbox One alebo lokality Xbox.com sa zobrazí chyba 80A40004

Pri pokuse o prihlásenie do konta Xbox Live pomocou konzoly Xbox One alebo lokality Xbox.com sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova o niekoľko minút alebo svoje konto skontrolujte prihlásením sa na lokalitu account.live.com.
80A40004

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Treba aktualizovať fakturačné údaje konta Microsoft.
 • Vyskytol sa problém so sieťovým pripojením.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie 1: Overte informácie o zabezpečení konta Microsoft

 1. Prihláste sa do konta Microsoft. Zabudli ste heslo? Obnovte heslo.
 2. Kliknite na položku Edit security info (Upraviť informácie o zabezpečení).
 3. Overte informácie o zabezpečení. Overte napríklad správnosť týchto informácií: Phone number (Telefónne číslo), Alternate email address (Alternatívna e-mailová adresa) a Security question (Bezpečnostná otázka).
 4. Prejdite do časti Billing (Fakturácia) a vyberte položku Billing Information (Fakturačné údaje).
 5. Overte fakturačné údaje konta Microsoft. Skontrolujte napríklad, či sa fakturačná adresa konta Microsoft zhoduje s fakturačnou adresou používanou spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu. Takisto skontrolujte, či sa informácie o spôsobe platby v konte Microsoft vrátane veľkých a malých písmen zhodujú s informáciami používanými spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu.
 6. Odhláste sa z konta Microsoft.
 7. Prihláste sa v Xboxe Live pomocou konzoly Xbox One.

Riešenie č. 2: Odstránenie a obnovenie profilu v Xboxe Live

Podľa týchto krokov prevezmite novú verziu svojho profilu zo serverov Xboxu Live:

 1. Odstráňte svoj profil v Xboxe Live z konzoly:
  1. Stlačte tlačidlo Xbox a spustite sprievodcu. Poznámka: Sprievodcu otvoríte dvojitým ťuknutím na tlačidlo Xbox na ktorejkoľvek obrazovke konzoly.
  2. Vyberte položky System (Systém) > Settings (Nastavenia) > Remove accounts (Odstrániť kontá).
  3. Vyberte konto, ktoré chcete odstrániť.
  4. Potvrďte výberom položky Remove (Odstrániť).
  5. Po dokončení vyberte položku Close (Zavrieť).
  6. Reštartujte konzolu:
   1. Podržte stlačené tlačidlo Xbox v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
   2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
   3. Vyberte položku Restart (Reštartovať).

   Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo ak konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na konzole 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzolu znovu zapnite tlačidlom Xbox na konzole.

 2. Obnovte svoje konto v konzole:
  1. Stlačte tlačidlo Xbox a spustite sprievodcu. Poznámka: Sprievodcu otvoríte dvojitým ťuknutím na tlačidlo Xbox na ktorejkoľvek obrazovke konzoly.
  2. V hornej časti obrazovky sprievodcu vyberte položku Sign in (Prihlásenie).
  3. Vyberte položku Add & manage (Pridať a spravovať).
  4. Zadajte e-mailovú adresu a heslo konta Microsoft a vyberte položku Enter (Zadať).
  5. Overte nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré ste vybrali pre svoje konto. Budú platiť v každej konzole Xbox One, v ktorej sa prihlásite. Vyberte položku Next (Ďalej).
  6. Na obrazovke Choose a color (Vybrať farbu) vyberte farbu svojej úvodnej obrazovky, aby ste sa odlíšili od ostatných používateľov tejto konzoly. Vyberte položku Next (Ďalej).
  7. Pripomenie sa vám obrázok hráča, ktorý je priradený ku kontu. Vyberte položku Next (Ďalej).
  8. Vyberte položku Save my password (Uložiť moje heslo) alebo Keep asking for my password (Naďalej vyžadovať moje heslo). Vaše konto sa prevezme do konzoly.

  Riešenie č. 3: Vynulovanie sieťového zariadenia, reštartovanie konzoly a otestovanie sieťového pripojenia

  Ak chcete vykonať vypnutie a opätovné zapnutie, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Na päť minút odpojte zo zadnej strany smerovača, modemu alebo brány napájací kábel. Ak máte smerovač aj modem, odpojte obidve zariadenia.
  2. Po piatich minútach zapojte modem alebo bránu a počkajte, kým sa neobnoví normálny stav všetkých indikátorov.
  3. Ak používate smerovač, zapojte ho a počkajte, kým sa neobnoví normálny stav všetkých indikátorov.
  4. Reštartujte konzolu:
   1. Podržte stlačené tlačidlo Xbox   v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
   2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
   3. Vyberte položku Restart (Reštartovať).

    Poznámka Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo ak konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox na konzole 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znova zapnite dotykom tlačidla Xbox na konzole.

  5. Otestujte pripojenie k Xboxu Live:
   1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a vyberte položku System (Systém).
   2. Vyberte položky Settings (Nastavenia) > Network (Sieť) > Network settings (Nastavenia siete).
   3. Vyberte položku Test network connection (Test pripojenia k sieti).

   Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na podporu pre Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prihlasovaní do konta Xbox Live pomocou konzoly Xbox One alebo lokality Xbox.com sa zobrazí chyba 80A40004, alebo iným problémom?