Zdieľať túto stránku

Pri prihlasovaní do konta Xbox Live pomocou konzoly Xbox One alebo lokality Xbox.com sa zobrazí chyba 80A40004

Pri pokuse o prihlásenie do konta Xbox Live pomocou konzoly Xbox One alebo lokality Xbox.com sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova o niekoľko minút alebo svoje konto skontrolujte prihlásením sa na lokalitu account.live.com.
80A40004

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Treba aktualizovať fakturačné údaje účtu Microsoft.
 • Vyskytol sa problém so sieťovým pripojením.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie 1: Overenie informácií o zabezpečení konta Microsoft

 1. Prihláste sa do konta Microsoft. Zabudli ste heslo? Obnovte heslo.
 2. Kliknite na položku Edit security info (Upraviť informácie o zabezpečení).
 3. Overte informácie o zabezpečení. Overte napríklad správnosť týchto informácií: Phone number (Telefónne číslo), Alternate email address (Alternatívna e-mailová adresa) a Security question (Bezpečnostná otázka).
 4. Prejdite do časti Billing (Fakturácia) a vyberte položku Billing Information (Fakturačné údaje).
 5. Overte fakturačné údaje konta Microsoft. Skontrolujte napríklad, či sa fakturačná adresa účtu Microsoft zhoduje s fakturačnou adresou používanou spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu. Takisto skontrolujte, či sa informácie o spôsobe platby v konte Microsoft vrátane veľkých a malých písmen zhodujú s informáciami používanými spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu.
 6. Odhláste sa z konta Microsoft.
 7. Prihláste sa v službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox One.

Riešenie č. 2: Odstránenie a obnovenie profilu v Xboxe Live

Podľa týchto krokov prevezmite novú verziu svojho profilu zo serverov Xboxu Live:

 1. Odstráňte svoj profil v Xboxe Live z konzoly:
  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu. Poznámka: Sprievodcu otvoríte dvojitým ťuknutím na tlačidlo Xbox na ktorejkoľvek obrazovke konzoly.
  2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
  3. Vyberte položku All settings (Všetky nastavenia).
  4. V časti Account (Účet) sa posuňte doprava a vyberte položku Remove accounts (Odstrániť účty).
  5. Vyberte účet, ktorý chcete odstrániť.
  6. Potvrďte výberom položky Remove (Odstrániť).
  7. Po dokončení vyberte položku Zavrieť.
  8. Reštartujte konzolu:

   i. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.

   ii. Vyberte položku Nastavenia.

   iii. Vyberte položku Reštartovať konzolu.

   iv. Operáciu potvrďte výberom položky Yes (Áno).

   Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo sa zdá, že konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znova zapnite dotykom tlačidla Xbox na konzole.

 2. Obnovte svoje konto v konzole:
  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu. Poznámka: Sprievodcu otvoríte dvojitým ťuknutím na tlačidlo Xbox na ktorejkoľvek obrazovke konzoly.
  2. Posuňte sa nahor a vyberte položku Sign in (Prihlásiť sa).
  3. Vyberte položku Add & manage (Pridať a spravovať).
  4. Zadajte e-mailovú adresu a heslo účtu Microsoft a vyberte položku Enter (Zadať).
  5. Overte nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré ste vybrali pre svoj účet. Budú platiť v každej konzole Xbox One, v ktorej sa prihlásite. Vyberte položku Next (Ďalej).
  6. Na obrazovke Choose a color (Vybrať farbu) vyberte farbu svojej úvodnej obrazovky, aby ste sa odlíšili od ostatných používateľov tejto konzoly. Vyberte položku Next (Ďalej).
  7. Pripomenie sa vám obrázok hráča, ktorý je priradený k účtu. Vyberte položku Next (Ďalej).
  8. Vyberte položku Save my password (Uložiť moje heslo) alebo Keep asking for my password (Naďalej vyžadovať moje heslo). Váš účet sa prevezme do konzoly.

  Riešenie č. 3: Vynulovanie sieťového zariadenia, reštartovanie konzoly a otestovanie sieťového pripojenia

  Ak chcete vykonať vypnutie a opätovné zapnutie, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Na päť minút odpojte zo zadnej strany smerovača, modemu alebo brány napájací kábel. Ak máte smerovač aj modem, odpojte obidve zariadenia.
  2. Po piatich minútach zapojte modem alebo bránu a počkajte, kým sa neobnoví normálny stav všetkých indikátorov.
  3. Ak používate smerovač, zapojte ho a počkajte, kým sa neobnoví normálny stav všetkých indikátorov.
  4. Reštartujte konzolu:
   1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
   2. Vyberte položku Nastavenia.
   3. Vyberte položku Reštartovať konzolu.
   4. Operáciu potvrďte výberom položky Áno.

    Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo sa zdá, že konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znova zapnite dotykom tlačidla Xbox na konzole.

  5. Otestujte pripojenie k Xboxu Live:
   1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
   2. Vyberte položku Nastavenia.
   3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
   4. Vyberte položku Sieť.
   5. Vyberte položku Network settings (Nastavenia siete) a potom položku Test network connection (Test pripojenia k sieti).

   Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prihlasovaní do konta Xbox Live pomocou konzoly Xbox One alebo lokality Xbox.com sa zobrazí chyba 80A40004, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku