Zdieľať túto stránku

Chyba 80A40008 sa zobrazuje pri probléme s pripojením alebo účtom v konzole Xbox One

Pri pokuse o prihlásenie do profilu Xbox alebo obnovenie profilu pomocou konzoly Xbox One sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Vyskytol sa problém a nemohlo sa pokračovať

0x80A40008

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Vyskytol sa problém s pripojením k službe Xbox Live.
 • Zadali ste nesprávne údaje účtu Microsoft (e-mailovú adresu alebo heslo).
 • Vyskytol sa problém s účtom Microsoft.
 • V konzole Xbox One je uložených príliš veľa účtov.

Riešenia

Ak chcete tento problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2018-12-18T13:09:56.9212611+00:00

Riešenie č. 2: Otestujte pripojenie k Xboxu Live

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Sieť.
 5. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 6. Posuňte sa doprava a vyberte položku Test network connection (Test pripojenia k sieti).

Ak sa zobrazí hlásenie Everything is good (Všetko je v poriadku), pokúste sa prihlásiť do profilu Xbox. Ak sa toto hlásenie nezobrazí, vyskúšajte sprievodcu Riešenie chyby sieťového pripojenia ku konzole Xbox One.

Riešenie č. 3: Odstránenie a opätovné pridanie konta

 1. Odstránenie konta z konzoly. Postupujte takto:
  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Nastavenia.
  3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
  4. V časti Konto vyberte položku Odstrániť kontá.
  5. Posuňte sa doprava a označte a vyberte svoje konto.
  6. Vyberte položku Odstrániť.
 2. Reštartujte konzolu. Postupujte takto:
  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Nastavenia.
  3. Vyberte položku Reštartovať konzolu.
  4. Operáciu potvrďte výberom položky Yes (Áno).

   Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo sa zdá, že konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znova zapnite dotykom tlačidla Xbox na konzole.

 1. Znovu pridajte konto do konzoly. Postupujte takto:
  1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a potom vyberte položku Prihlásenie.
  2. Posuňte sa nadol do časti Spravovať kontá.
  3. Vyberte položku Add new (Pridať nové).
  4. Zadajte e-mailovú adresu a heslo účtu Microsoft a vyberte položku Enter (Zadať).
  5. Overte nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré ste vybrali pre svoj účet. Budú platiť v každej konzole Xbox One, v ktorej sa prihlásite.
  6. Vyberte položku Next (Ďalej).
  7. Na obrazovke Choose a color (Vybrať farbu) vyberte farbu svojej úvodnej obrazovky, aby ste sa odlíšili od ostatných používateľov tejto konzoly.
  8. Vyberte položku Next (Ďalej).
  9. Keď sa zobrazí pripomenutie obrázka hráča, ktorý je priradený k profilu, vyberte položku Next (Ďalej).
  10. Vyberte si predvoľby prihlasovania.
Riešenie č. 4: Odstráňte z konzoly všetky účty

Ak máte v konzole uložený veľký počet účtov, všetky ich odstráňte a pred opätovným pridávaním účtov, ako je opísané v riešení č. 3, konzolu reštartujte.

Ak sa po odstránení všetkých účtov z konzoly a pridaní vášho účtu stále nemôžete prihlásiť, budete musieť obnoviť výrobné nastavenia konzoly. Pozorne si prečítajte tu uvedené pokyny a postupujte podľa nich.

Upozornenie: Obnovením predvolených výrobných nastavení konzoly vymažete všetky účty, aplikácie, hry, uložené hry a nastavenia. Obsah nezosynchronizovaný so službou Xbox Live sa stratí. Synchronizácia konzoly so službou Xbox Live sa vykoná automaticky po pripojení k službe.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Chyba 80A40008 sa zobrazuje pri probléme s pripojením alebo účtom v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku