Prejsť na hlavný obsah
Zdieľať túto stránku

Pri používaní účtu Xbox Live v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 80A4000A

Pri pokuse o použitie alebo správu účtu Xbox Live pomocou konzoly Xbox One sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Kým táto konzola Xbox nie je pripojená, nemôžeme vás prihlásiť. Môže k tomu dôjsť v prípade, ak neukladáte svoje heslo. Skontrolujte sieťové pripojenie a potom sa prihláste.

80A4000A

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Konzola stratila pripojenie, kým prebiehal pokus o uloženie hesla v konzole.
 • Konzola stratila pripojenie a nemôže vás znova prihlásiť, pretože ste neuložili heslo.

Riešenia

Tento problém môžete skúsiť odstrániť pomocou nasledujúcich riešení.

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2018-10-22T15:23:29.8257531+00:00
Riešenie č. 2: Odpojenie a opätovné pripojenie k Xboxu Live
 1. Ak chcete konzolu odpojiť od služby Xbox Live, postupujte podľa týchto krokov.
  • Pripojenie pomocou kábla: Ak používate káblové pripojenie, stačí odpojiť ethernetový kábel od zadnej strany konzoly Xbox One.
  • Bezdrôtové pripojenie:
   1. Stlačením tlačidla Xbox   otvorte sprievodcu.
   2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
   3. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
   4. Vyberte položku Sieť.
   5. Vyberte položku Nastavenia siete.
   6. Vyberte položku Disconnect wireless (Odpojiť bezdrôtovú sieť).
 2. Vypnite a zapnite konzolu Xbox One. Vypnite a znova zapnite konzolu, aby ste ju úplne reštartovali. Týmto spôsobom sa nevymažú žiadne hry ani údaje. Postupujte takto:
  1. Vypnite konzolu podržaním tlačidla Xbox na prednej strane konzoly približne na 10 sekúnd.
  1. Opäť zapnite konzolu stlačením tlačidla napájania Xbox na konzole alebo tlačidla Xbox   na ovládači.
   Poznámka:
   Ak pri reštartovaní konzoly nevidíte obrazovku so zelenou animáciou spustenia, zopakujte tento postup. Dbajte na to, aby ste držali stlačené tlačidlo napájania na konzole, až kým sa konzola nevypne úplne.
 1. Znova sa pripojte k službe Xbox Live.
  Poznámka: Ak potrebujete pomoc s vytvorením pripojenia, pozrite si sprievodcu Riešenie problému s prvým pripojením konzoly Xbox One.
 2. V konzole Xbox One sa prihláste pomocou svojho profilu v službe Xbox Live. Ďalšie informácie nájdete v sprievodcovi Riešenie prihlasovania v konzole Xbox One.

Riešenie 3: Vypnutie a opätovné zapnutie konzoly a otestovanie sieťového pripojenia

Ak chcete konzolu vypnúť a znova zapnúť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na 5 minút odpojte zo zadnej strany smerovača, modemu alebo brány napájací kábel. Ak máte smerovač aj modem, odpojte napájací kábel z obidvoch zariadení.
 2. Vypnite a zapnite konzolu Xbox One. Informácie o vypnutí a opätovnom zapnutí konzoly Xbox One nájdete v časti Riešenie č. 2.
 3. Po 5 sekundách zapojte modem alebo bránu a počkajte, kým sa neobnoví normálny stav všetkých indikátorov.
 4. Ak používate smerovač, zapojte ho a počkajte, kým sa neobnoví normálny stav všetkých indikátorov.

V ďalšom kroku otestujte pripojenie k službe Xbox Live:

 1. Stlačením tlačidla Xbox   otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 3. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
 4. Vyberte položku Sieť.
 5. Vyberte položku Network settings (Nastavenia siete).
 6. Vyberte položku Test network connection (Test pripojenia k sieti).

Ak je toto riešenie správne, konzola sa pripojí k službe Xbox Live. Ak je test neúspešný, vyskúšajte Riešenie chyby sieťového pripojenia ku konzole Xbox One.

Poznámka: Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

  Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

  Áno
  Nie

  Ďakujeme za vaše pripomienky

  Ďakujeme za vašu odozvu.

  Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
  Získanie pomoci od komunity
  Ambassador chat image
  Konverzácia s veľvyslancom
  Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

  Poskytnutie pripomienok k tejto téme

  255 zostávajúcich znakov.
  V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
  Získanie pomoci od komunity
  Ambassador chat image
  Konverzácia s veľvyslancom
  Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

  Kontakt

  Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní účtu Xbox Live v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 80A4000A, alebo iným problémom?

  Zdieľať túto stránku