Zdieľať túto stránku

Chyba 80A4000B sa zobrazuje pri probléme s fakturáciou alebo pripojením v konzole Xbox One

Pri pokuse o prihlásenie do účtu Xbox Live pomocou konzoly Xbox One sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova o niekoľko minút alebo svoj účet skontrolujte
prihlásením sa na lokalitu account.live.com.

80A4000B

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Treba aktualizovať fakturačné údaje účtu Microsoft.
 • Vyskytol sa problém so sieťovým pripojením.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2018-12-11T03:41:56.0892029+00:00

Riešenie 2: Overenie informácií o zabezpečení účtu Microsoft

 1. Prihláste sa do účtu Microsoft.
  Zabudli ste heslo? Obnovte heslo.
 2. Vyberte položku Security & privacy (Zabezpečenie a ochrana).
 3. Vyberte položku Ďalšie nastavenia zabezpečenia.
 4. Overte informácie o zabezpečení. Skontrolujte správnosť e-mailovej adresy, alternatívnej e-mailovej adresy a telefónneho čísla.
 5. Vyberte položku Platby a faktúry a potom položku Fakturačné údaje.
 6. Overte fakturačné údaje účtu Microsoft. Skontrolujte napríklad, či sa fakturačná adresa účtu Microsoft zhoduje s fakturačnou adresou používanou spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu. Takisto skontrolujte, či sa informácie o spôsobe platby v účte Microsoft vrátane veľkých a malých písmen zhodujú s informáciami používanými spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu.
 7. Ak sa vyskytli chyby, vyberte možnosť Edit profile (Upraviť profil) a podľa pokynov aktualizujte fakturačné údaje.
 8. Odhláste sa z účtu Microsoft.
 9. Prihláste sa v službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox One.

Riešenie č. 3: Odstránenie a obnovenie profilu v službe Xbox Live

Podľa týchto krokov stiahnite novú verziu svojho profilu z Xboxu Live:

 1. Odstráňte svoj profil v Xboxe Live z konzoly:
  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Nastavenia.
  3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
  4. Vyberte položku Konto.
  5. Vyberte položku Remove accounts (Odstrániť účty).
  6. Vyberte účet, ktorý chcete odstrániť.
  7. Potvrďte výberom položky Remove (Odstrániť).
 2. Obnovte pôvodné nastavenia konzoly. Stlačte a podržte tlačidlo Xbox na konzole, až kým sa konzola nevypne a nereštartuje.
 3. Obnovte svoj profil v konzole:
  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Prihlásiť sa.
  3. Vyberte položku Pridať nové.
  4. Zadajte e-mailovú adresu konta Microsoft a vyberte položku Zadať.
  5. Zadajte svoje heslo účtu Microsoft a vyberte položku Enter (Zadať).
  6. Overte nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré ste vybrali pre svoj účet. Budú platiť v každej konzole Xbox One, v ktorej sa prihlásite. Vyberte položku Next (Ďalej).
  7. Na obrazovke predvolieb Sign-in & security (Prihlásenie a zabezpečenie) vyberte možnosť Make it fast, make it magic (Urobiť to rýchlo, urobiť zázrak), Check that it's me (Skontrolovať, či som to ja) alebo Lock it down (Uzamknúť to). 
  8. Ak vyberiete možnosť Make it fast, make it magic (Urobiť to rýchlo, urobiť zázrak) alebo Check that it's me (Skontrolovať, či som to ja) a máte senzor Kinect, senzor Kinect vás vyzve na overenie, že na obrazovke sa zobrazujete vy. Potvrďte výberom položky That's me (Toto som ja).
  9. Pripomenie sa vám obrázok hráča, ktorý je priradený k profilu. Vyberte položku Next (Ďalej).
  10. Na obrazovke Choose a color (Vybrať farbu) vyberte farbu svojej úvodnej obrazovky, aby ste sa odlíšili od ostatných používateľov tejto konzoly. Vyberte položku Next (Ďalej).
  11. Ak nemáte zlaté členstvo Xbox Live, zobrazia sa možnosti predplatného. Ak o zlaté členstvo Xbox Live nemáte záujem, vyberte položku No, thanks (Nie, ďakujem).
  12. Profil sa prevezme do konzoly.

Riešenie 4: Vypnutie a opätovné zapnutie konzoly a otestovanie sieťového pripojenia

Ak chcete vykonať vypnutie a opätovné zapnutie, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na 5 minút odpojte zo zadnej strany smerovača, modemu alebo brány napájací kábel. Ak máte smerovač aj modem, odpojte obidve zariadenia.
 2. Vypnite konzolu Xbox One stlačením a podržaním tlačidla Xbox na prednej strane konzoly na 10 sekúnd.
 3. Počkajte 5 minút, zapojte modem alebo bránu a počkajte, kým sa neobnoví normálny stav všetkých indikátorov.
 4. Ak používate smerovač, zapojte ho a počkajte, kým sa neobnoví normálny stav všetkých indikátorov.
 5. Opäť zapnite konzolu stlačením tlačidla Xbox na konzole alebo tlačidla Xbox na ovládači.

  Poznámka: Ak pri reštartovaní konzoly nevidíte obrazovku so zelenou animáciou spustenia, zopakujte tento postup. Dbajte na to, aby ste držali stlačené tlačidlo napájania na konzole, až kým sa konzola nevypne úplne.

V ďalšom kroku otestujte pripojenie k Xboxu Live:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Sieť.
 5. Vyberte položku Network settings (Nastavenia siete) a potom položku Test network connection (Test pripojenia k sieti). 

Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Chyba 80A4000B sa zobrazuje pri probléme s fakturáciou alebo pripojením v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku