Zdieľať túto stránku

Chyba 80A40010 sa zobrazuje pri probléme s pripojením alebo výpadku služby Xbox Live v konzole Xbox One

Ak sa pokúsite vykonať jednu z týchto vecí, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:

 • prihlásenie sa do účtu v službe Xbox Live,
 • hranie hry pomocou služby Xbox Live,
 • použitie aplikácie, ktorá vyžaduje pripojenie online.

Vyskytol sa dočasný problém so službou. Skúste to znova.

80A40010

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Vyskytol sa problém s pripojením k službe Xbox Live.
 • Vyskytol sa dočasný problém so službou Xbox Live.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2018-12-16T10:25:10.0088414+00:00

Riešenie č. 2: Otestujte pripojenie k Xboxu Live

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Sieť.
 5. Vyberte položku Network settings (Nastavenia siete).
 6. Na pravej strane obrazovky Network Settings (Nastavenia siete) vyberte položku Test network connection (Test pripojenia k sieti).
  Ak máte problém s pripojením, pozrite si článok Riešenie chyby sieťového pripojenia ku konzole Xbox One.

Riešenie č. 3: Odstránenie a obnovenie profilu v Xboxe Live

 1. Odstráňte svoj profil v Xboxe Live z konzoly:
  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Nastavenia.
  3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
  4. Vyberte položku Konto.
  5. Vyberte položku Remove accounts (Odstrániť účty).
  6. Zvýraznite účet, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte tlačidlo A.
  7. Potvrďte výberom položky Remove (Odstrániť).
  8. Po dokončení vyberte položku Close (Zavrieť).
 2. Obnovenie pôvodného nastavenia konzoly:
  1. Dvojitým stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
  3. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
  4. Výberom možnosti Áno potvrďte reštartovanie.
 3. Obnovte svoj profil v konzole:
  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Prihlásenie, ktorá je úplne prvou možnosťou v sprievodcovi.
  3. Vyberte položku Add & manage (Pridať a spravovať).
  4. Vyberte položku Add new (Pridať nové).
  5. Zadajte e-mailovú adresu a heslo účtu Microsoft a vyberte položku Enter (Zadať).
  6. Overte nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré ste vybrali pre svoje účet. Budú platiť v každej konzole Xbox One, v ktorej sa prihlásite. Vyberte položku Next (Ďalej).
  7. Na obrazovke Here is how you look (Takto vyzeráte) vyberte položku Next (Ďalej).
  8. Na obrazovke Choose a color (Vybrať farbu) vyberte farbu svojej úvodnej obrazovky, aby ste sa odlíšili od ostatných používateľov tejto konzoly. Vyberte položku Next (Ďalej).
  9. Profil sa prevezme do konzoly. Stlačením tlačidla Xbox sa vráťte na úvodnú obrazovku.

Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Chyba 80A40010 sa zobrazuje pri probléme s pripojením alebo výpadku služby Xbox Live v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku