Chyba 80A40010 sa zobrazuje pri probléme s pripojením alebo výpadku služby Xbox Live v konzole Xbox One

Ak sa pokúsite vykonať jednu z týchto vecí, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:

 • prihlásenie sa do konta v službe Xbox Live,
 • hranie hry pomocou služby Xbox Live,
 • použitie aplikácie, ktorá vyžaduje pripojenie online.

Vyskytol sa dočasný problém so službou. Skúste to znova.

80A40010

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Vyskytol sa problém s pripojením k službe Xbox Live.
 • Vyskytol sa dočasný problém so službou Xbox Live.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazia nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-08-17T22:53:42.6894349+00:00

Riešenie č. 2: Otestujte pripojenie k službe Xbox Live

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položky Settings (Nastavenia) > Network (Sieť) > Network settings (Nastavenia siete).
 3. Vyberte položku Test pripojenia k sieti.

 4. Ak máte problém s pripojením, pozrite si článok Riešenie chyby sieťového pripojenia ku konzole Xbox One.

Riešenie č. 3: Odstránenie a obnovenie profilu v Xboxe Live

 1. Odstráňte svoj profil v Xboxe Live z konzoly:
  1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca a potom prejdite na položku System (Systém).
  2. Vyberte položky Settings (Nastavenia) > Account (Konto) > Remove accounts (Odstrániť kontá).
  3. Zvýraznite konto, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte tlačidlo A.
  4. Potvrďte výberom položky Remove (Odstrániť).
  5. Po dokončení vyberte položku Close (Zavrieť).
 2. Obnovenie pôvodného nastavenia konzoly:
  1. Podržte stlačené tlačidlo Xbox   v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
  2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
  3. Vyberte položku Restart (Reštartovať).
 3. Obnovte svoj profil v konzole:
  1. Stlačte tlačidlo Xbox a spustite sprievodcu.
  2. Vyberte položku Sign in (Prihlásenie), ktorá je úplne prvou možnosťou v sprievodcovi.
  3. Vyberte položku Add & manage (Pridať a spravovať).
  4. Vyberte položku Add new (Pridať nové).
  5. Zadajte e-mailovú adresu a heslo konta Microsoft a vyberte položku Enter (Zadať).
  6. Overte nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré ste vybrali pre svoje konto. Budú platiť v každej konzole Xbox One, v ktorej sa prihlásite. Vyberte položku Next (Ďalej).
  7. Na obrazovke Here is how you look (Takto vyzeráte) vyberte položku Next (Ďalej).
  8. Na obrazovke Choose a color (Vybrať farbu) vyberte farbu svojej úvodnej obrazovky, aby ste sa odlíšili od ostatných používateľov tejto konzoly. Vyberte položku Next (Ďalej).
  9. Profil sa prevezme do konzoly. Stlačením tlačidla Xbox sa vráťte na úvodnú obrazovku.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na podporu pre Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Chyba 80A40010 sa zobrazuje pri probléme s pripojením alebo výpadku služby Xbox Live v konzole Xbox One, alebo iným problémom?