Pri prihlasovaní v službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox One sa zobrazí chyba 80A40011

Ak sa pokúsite vykonať tieto veci, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:

 • prihlásenie sa do konta Xbox Live,
 • hranie hry pomocou služby Xbox Live,
 • použitie aplikácie, ktorá vyžaduje pripojenie online.

  Ak sa chcete prihlásiť, skontrolujte, či ste pripojení k službe Xbox Live. Otestujte sieťové pripojenie alebo v ponuke Settings (Nastavenia) > Network (Sieť) zistite, či má služba Xbox Live problémy.

  80A40011

Môže to znamenať, že sa prerušilo sieťové pripojenie konzoly Xbox One.

Riešenia

Tento problém môžete skúsiť odstrániť pomocou nasledujúcich riešení.

Riešenie č. 1: Otestujte pripojenie k Xboxu Live

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Sieť.
 5. Vyberte položku Network settings (Nastavenia siete). Známe výpadky sa zobrazia v strede obrazovky.
 6. Na pravej strane obrazovky Network settings (Nastavenia siete) vyberte položku Test network connection (Test pripojenia k sieti).
 7. Po otestovaní pripojenia k sieti vyberte na pravej strane obrazovky položku Test multiplayer connection (Test pripojenia pre viacerých hráčov).

Riešenie č. 2: Odstránenie a obnovenie profilu v Xboxe Live

 1. Odstráňte svoj profil v Xboxe Live z konzoly:
  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Nastavenia.
  3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
  4. Vyberte položku Konto.
  5. Vyberte položku Remove accounts (Odstrániť účty).
  6. Vyberte účet, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte tlačidlo A.
  7. Potvrďte výberom položky Remove (Odstrániť). Po dokončení vyberte položku Close (Zavrieť).
 2. Obnovte pôvodné nastavenia konzoly. Podržte stlačené tlačidlo napájania na konzole, až kým sa konzola nevypne a nereštartuje.
 3. Obnovte svoj profil v konzole:
  1. V ľavom hornom rohu domovskej obrazovky vyberte položku Sign in (Prihlásiť sa).
  2. Vyberte položku Add new (Pridať nové).
  3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo účtu Microsoft a vyberte položku Enter (Zadať).
  4. Overte nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré ste vybrali pre svoje účet. Budú platiť v každej konzole Xbox One, v ktorej sa prihlásite. Vyberte položku Next (Ďalej).
  5. Na obrazovke Choose a color (Vybrať farbu) vyberte farbu svojej domovskej obrazovky, aby ste sa odlíšili od ostatných používateľov tejto konzoly. Vyberte položku Next (Ďalej).
  6. Pripomenie sa vám obrázok hráča, ktorý je priradený k profilu. Vyberte položku Next (Ďalej).
  7. Vyberte položku Save my password (Uložiť moje heslo) alebo Keep asking for my password (Naďalej vyžadovať moje heslo). Profil sa prevezme do konzoly.

Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prihlasovaní v službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox One sa zobrazí chyba 80A40011, alebo iným problémom?