Pri pokuse o pripnutie položky na domovskú obrazovku sa zobrazí chyba 876C0002

Pri pokuse o pripnutie hry alebo aplikácie na úvodnú obrazovku sa zobrazí tento kód chyby:

Chyba 876C0002

Znamená to, že sa nepodarilo nastaviť požadované pripnutie.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia a potom skúste nastaviť pripnutie znova.

Riešenie č. 1: Overte, či ste sa prihlásili v konzole

Podľa témy Riešenie problému s prihlásením do konzoly Xbox One overte, že ste prihlásení do konzoly.

Riešenie č. 2: Otestujte pripojenie k Xboxu Live

Postupujte takto:

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
    Poznámka: Sprievodcu otvoríte dvojitým ťuknutím na tlačidlo Xbox  na ktorejkoľvek obrazovke konzoly.
  2. Posuňte sa na položku Settings (Nastavenia) a vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
  3. V ponuke Network (Sieť) vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
  4. Vyberte položku Test Network Connection (Test pripojenia k sieti). Ak je test pripojenia úspešný, konzola sa pripojí k službe Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o pripnutie položky na domovskú obrazovku sa zobrazí chyba 876C0002, alebo iným problémom?