Zdieľať túto stránku

Pri pokuse o otvorenie hry alebo aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 87DE0003

Pri otváraní hry alebo aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí tento kód chyby:

87DE0003

Znamená to, že konzole Xbox sa pre tento titul nepodarilo nájsť informácie o licencii.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav Xboxu Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2018-12-18T12:42:03.7569968+00:00
Sociálne siete a hranie hier: spustená
2018-12-18T12:42:03.7569968+00:00

Riešenie č. 2: Otestujte internetové pripojenie

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Nastavenia.
  3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
  4. Vyberte položku Sieť a potom položku Nastavenia siete.
  5. Vyberte položku Test pripojenia k sieti.

Ak sa nezobrazuje správa potvrdzujúca, že konzola je pripojená k internetu, môžete problém vyriešiť podľa témy Riešenie chyby sieťového pripojenia ku konzole Xbox One.

Riešenie č. 3: Reštartujte konzolu

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Nastavenia.
  3. Vyberte položku Reštartovať konzolu.
  4. Operáciu potvrďte výberom položky Áno

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo sa zdá, že konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znovu zapnite dotknutím sa tlačidla Xbox na konzole.

Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o otvorenie hry alebo aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 87DE0003, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku