Pri pokuse o otvorenie hry alebo aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 87DE0003

Pri otváraní hry alebo aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí tento kód chyby:

87DE0003

Znamená to, že konzole Xbox sa pre tento titul nepodarilo nájsť informácie o licencii.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav Xboxu Live

Ak sa tu zobrazia nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-08-21T02:29:57.2250792+00:00
Sociálne siete a hranie hier: spustená
2019-08-21T02:29:57.2250792+00:00

Riešenie č. 2: Otestujte internetové pripojenie

  1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a vyberte položku System (Systém).
  2. Vyberte položky Settings (Nastavenia) > Network (Sieť) > Network settings (Nastavenia siete).
  3. Vyberte položku Test network connection (Test pripojenia k sieti).

Ak sa nezobrazuje správa potvrdzujúca, že konzola je pripojená k internetu, môžete problém vyriešiť podľa témy Riešenie chyby sieťového pripojenia ku konzole Xbox One.

Riešenie č. 3: Reštartujte konzolu

  1. Podržte stlačené tlačidlo Xbox v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
  2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
  3. Vyberte položku Restart (Reštartovať).

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo ak konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na konzole cca 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzolu znovu zapnite tlačidlom Xbox na konzole.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na podporu pre Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o otvorenie hry alebo aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 87DE0003, alebo iným problémom?