Pri sťahovaní hry alebo aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 87E0000F

Pri pokuse o stiahnutie a nainštalovanie hry alebo aplikácie do konzoly Xbox One zo služby Xbox Live sa zobrazí nasledujúci kód chyby:

87E0000F

Táto chyba môže znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Konzola Xbox One neobsahuje najnovšiu aktualizáciu.
 • Služba Xbox Live je dočasne nedostupná.
 • Konzola má problém s pripojením k službe Xbox Live.
 • Možno treba zrušiť sťahovanie hry alebo aplikácie a potom ju stiahnuť znova.

Riešenia

Riešenie č. 1: Vyhľadajte aktualizáciu systému
Ak máte problémy pri pokuse o stiahnutie hry alebo aplikácie do konzoly Xbox One, možno bude potrebné konzolu aktualizovať. Ak sa chcete pripojiť k službe Xbox Live, musíte mať najnovší softvér konzoly. Aktualizáciu môžu vyžadovať aj nové hry, skôr než ich budete môcť hrať.
Ak chcete zistiť, či je k dispozícii aktualizácia systému, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia) a potom položku All Settings (Všetky nastavenia).
 3. Vyberte položku System (Systém).
 4. Vyberte položku Console info & updates (Informácie o konzole a aktualizácie).

Ak je k dispozícii aktualizácia, bude uvedená v spodnej časti prvého stĺpca. Ak nie, zobrazí sa správa No update available (Nie je k dispozícii žiadna aktualizácia).

Poznámka: Aktualizácie systému sa líšia v závislosti od režimu napájania používaného v konzole Xbox One. Ďalšie informácie o možnostiach režimu napájania konzoly Xbox One a ich fungovaní s aktualizáciami systému nájdete v článku Informácie o aktualizáciách systému konzoly Xbox One.

Riešenie č. 2: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-11-13T02:08:18.8129365+00:00

Ovplyvnené platformy:

Xbox 360, Xbox One, Xbox vo Windowse 10, Xbox v iných zariadeniach

Ovplyvnené služby:

Prihlásenie v službe Xbox Live

Najnovšia aktualizácia

Vyskytli sa problémy s prihlásením v službe Xbox Live? S potešením oznamujeme, že sme problém vyriešili a všetko je späť v normále. Členovia služby Xbox, ďakujeme vám za trpezlivosť, kým sme riešili problém.

Chcete dostať oznámenie, keď bude táto služba opäť funkčná?

Sociálne siete a hranie hier: spustená
2019-11-13T02:08:18.8129365+00:00

Riešenie č. 3: Otestujte pripojenie k službe Xbox Live
Ak ste sa predtým mohli pripojiť k službe Xbox Live pomocou aktuálne používanej konzoly a sieťového nastavenia, ale teraz to už nie je možné, skúste pripojenie k službe Xbox Live otestovať.
Ak sa k službe Xbox Live nemôžete pripojiť, najprv spustite test sieťového pripojenia v konzole Xbox One a zistite, čo spôsobuje problém. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 3. Vyberte položku All settings (Všetky nastavenia).
 4. Vyberte položku Network (Sieť).
 5. Na pravej strane obrazovky Network Settings (Nastavenia siete) vyberte položku Test network connection (Test pripojenia k sieti).

Ak sa k službe Xbox Live nemôžete pripojiť, test vás upozorní, v ktorej fáze pripájania sa vyskytla chyba. Tiež vás upozorní, o aký typ chyby išlo. Poznačte si tieto informácie a pomocou sprievodcu Riešenie chyby sieťového pripojenia konzoly Xbox One vyriešte problém.

Riešenie č.4: Zrušte sťahovanie a znova stiahnite aplikáciu alebo hru
Krok č. 1: Zrušte sťahovanie
Zrušenie aktuálneho sťahovania je jednoduché. Postupujte takto:

 1. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a následne vyberte úvodnú obrazovku.
 2. Na domovskej obrazovke sa pohnite smerom doprava, vyberte položku Moje hry a aplikácie > Hry a potom prejdite na položku Pripravené na inštaláciu. Vyberte položku Front.
 3. Zvýraznite aktívne sťahovanie alebo inštaláciu.
  Poznámka: Aktívne súbory na stiahnutie sa zobrazia s indikátorom priebehu v spodnej časti dlaždice hry alebo aplikácie.
 4. Stlačte tlačidlo Ponuka na ovládači konzoly Xbox One.
 5. Vyberte položku Cancel (Zrušiť).

Krok 2: Opätovné stiahnutie hry alebo aplikácie
Ak chcete hru alebo aplikáciu znova stiahnuť, vyhľadajte a vyberte ju v Microsoft Store v konzole Xbox One, potom ju vyberte a vyberte možnosť Inštalovať. Svoj obsah si tiež môžete znovu stiahnuť prejdením na položky Moje hry a aplikácie > Hry a prejdením doprava na kartu Pripravené na inštaláciu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri sťahovaní hry alebo aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 87E0000F, alebo iným problémom?