Pri otváraní aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 8B100041

Pri pokuse o otvorenie aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí táto chyba:
8B100041
Znamená to, že sa aplikáciu nepodarilo v konzole Xbox One načítať.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte tieto riešenia.

Riešenie č. 1: Odhláste všetkých používateľov

Odhláste z konzoly všetkých používateľov. Postupujte podľa týchto krokov:

  1. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu a vyberte položku Sign in (Prihlásenie).
  2. Vyberte profil, ktorý je prihlásený v konzole.
  3. Vyberte položku Sign out (Odhlásenie).
  4. Zopakujte tieto kroky pre každý profil, ktorý je prihlásený v konzole.
  5. Prihláste sa do svojho profilu v službe Xbox Live a pokúste sa otvoriť aplikáciu v konzole Xbox One znova.

Riešenie č. 2: Reštartujte konzolu

Ak predchádzajúce riešenie nefunguje, skúste reštartovať konzolu. Postupujte takto:

  1. Podržte stlačené tlačidlo Xbox   v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
  2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
  3. Vyberte položku Restart (Reštartovať).
  4. Prihláste sa do svojho profilu v službe Xbox Live a pokúste sa otvoriť aplikáciu v konzole Xbox One znova.

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo ak konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na konzole 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzolu znovu zapnite tlačidlom Xbox na konzole.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri otváraní aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 8B100041, alebo iným problémom?