Pri pokuse o otvorenie obsahu v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 0x90072EE7

Pri pokuse o otvorenie obsahu v konzole Xbox One sa zobrazí tento kód chyby:

Chyba 0x90072EE7

Môže to znamenať, že sa konzole nepodarilo načítať obsah, ktorý ste sa pokúsili otvoriť.

Riešenia

Riešenie č. 1: vráťte sa sem o chvíľu a skúste to znova

Zvyčajne sa tento problém automaticky vyrieši. Ak nie, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 2: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazia nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, potom to skúste znova:

Kúpa a používanie obsahu: spustená
2019-08-25T22:25:01.2032393+00:00

Riešenie č. 3: Otestujte pripojenie k službe Xbox Live

  1. Reštartujte sieťové zariadenie (s najväčšou pravdepodobnosťou smerovač).
  2. Otestujte pripojenie k službe Xbox Live:
    1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
    2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Sieť.
    3. Vyberte položku Network settings (Nastavenia siete).
    4. V stĺpci Troubleshooting (Riešenie problémov) vyberte položku Test network connection (Test pripojenia k sieti).

Ak je strata paketov väčšia ako 5 percent, pozrite si postup v článku Riešenie chyby sieťového pripojenia ku konzole Xbox One.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o otvorenie obsahu v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 0x90072EE7, alebo iným problémom?