Pri prihlasovaní v konzole Xbox One sa zobrazí chyba ACC5000

Pri prihlasovaní v konzole Xbox One sa zobrazí táto chyba a hlásenie:

ACC5000

Vyskytol sa problém s dátumom narodenia v konte Microsoft. Ak ho chcete vyriešiť, prihláste sa na lokalitu account.live.com a vyberte položku Upraviť osobné informácie.

Znamená to, že uložený dátum narodenia je neplatný.

Riešenie

Ak chcete problém vyriešiť, musíte v konte Microsoft aktualizovať informácie o dátume narodenia.

Poznámka: Zmeny osobných informácií možno uskutočňovať len v kontách dospelých osôb. V detských kontách to nie je možné.

  1. Prihláste sa na lokalitu account.live.com pomocou konta, ktoré má tento problém.
  2. Kliknite na položku Edit personal info (Upraviť osobné informácie) a opravte svoj dátum narodenia.
  3. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).

V závislosti od vašej polohy sa nová informácia prejaví v systéme za 1 až 2 hodiny.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prihlasovaní v konzole Xbox One sa zobrazí chyba ACC5000, alebo iným problémom?