Len pre nových zákazníkov

Túto bezplatnú skúšobnú verziu môžete dostať len raz. Ak si chcete potvrdiť, či ste skúšobnú verziu dostali, prejdite na stránku account.Microsoft.com/services.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Len pre nových zákazníkov, alebo iným problémom?