Aplikácia v konzole Xbox One sa nespustí

Keď spustíte aplikáciu v konzole Xbox One, pred návratom na úvodnú obrazovku sa na niekoľko sekúnd zobrazí úvodná obrazovka.

Riešenia

Riešenie č. 1: Znovu spustite aplikáciu

Ak chcete tento problém vyriešiť, aplikáciu ukončite a reštartujte:

 1. Ak je aplikácia dostupná na domovskej stránke (ako veľká stredová dlaždica alebo jedna zo štyroch „naposledy použitých dlaždíc”), zvýraznite danú dlaždicu pomocou ovládača (ale nevyberajte ju).
 2. Na ovládači stlačte tlačidlo Menu (Ponuka) .
 3. Ak je dostupná položka Quit (Skončiť), vyberte ju. (Ak dostupná nie je, aplikácie nie je momentálne spustená.)
 4. Potom, ako sa uistíte, že je aplikácia zatvorená, znovu ju spustite výberom z naposledy použitých dlaždíc alebo z ponuky My games & apps (Moje hry a aplikácie).

Ak sa aplikácia nespustí, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Reštartujte konzolu Xbox One

 1. Podržte stlačené tlačidlo Xbox   v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
 2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
 3. Vyberte položku Restart (Reštartovať).
 4. Skúste aplikáciu spustiť znova.

Poznámka Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo ak konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na konzole 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzolu znova zapnite tlačidlom Xbox na konzole. Skúste aplikáciu spustiť znova.

Riešenie č. 3: Odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu

Ak sa problém nevyriešil, skúste aplikáciu odinštalovať a potom ju znova nainštalovať. Postupujte takto:

 1. Na úvodnej obrazovke vyberte ponuku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Zvýraznite obsah, ktorý chcete odinštalovať.
 3. Stlačte tlačidlo Menu (Ponuka)  na ovládači.
 4. Vyberte položku Uninstall (Odinštalovať).

Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na podporu pre Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Aplikácia v konzole Xbox One sa nespustí, alebo iným problémom?