Zdieľať túto stránku

Aplikácia v konzole Xbox One sa nespustí

Keď spustíte aplikáciu v konzole Xbox One, pred návratom na domovskú obrazovku sa na niekoľko sekúnd zobrazí úvodná obrazovka.

Riešenia

Riešenie č. 1: Znovu spustite aplikáciu

Ak chcete tento problém vyriešiť, aplikáciu ukončite a reštartujte:

 1. Ak je aplikácia dostupná na domovskej stránke (ako veľká stredová dlaždica alebo jedna zo štyroch „naposledy použitých dlaždíc”), zvýraznite danú dlaždicu pomocou ovládača (ale nevyberajte ju).
 2. Na ovládači stlačte tlačidlo Ponuka  .
 1. Ak je dostupná položka Ukončiť, vyberte ju. (Ak dostupná nie je, aplikácie nie je momentálne spustená.)
 2. Potom, ako sa uistíte, že je aplikácia zatvorená, znovu ju spustite výberom z naposledy použitých dlaždíc alebo z ponuky Moje hry & aplikácie.

Ak sa aplikácia nespustí, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Reštartujte konzolu Xbox One

 1. Stlačením tlačidla Xbox   otvorte sprievodcu.

  Poznámka: Sprievodcu otvoríte stlačením tlačidla Xbox  na ktorejkoľvek obrazovke konzoly.

 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 3. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
 4. Operáciu potvrďte výberom položky Áno.
 5. Skúste aplikáciu spustiť znova.

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo sa zdá, že konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znovu zapnite dotknutím sa tlačidla Xbox  na konzole. Skúste aplikáciu spustiť znova.

Riešenie č. 3: Odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu

Ak sa problém nevyriešil, skúste aplikáciu odinštalovať a potom ju znova nainštalovať. Postupujte takto:

 1. Na úvodnej obrazovke prejdite doprava a vyberte položku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Zvýraznite obsah, ktorý chcete odinštalovať.
 3. Stlačte tlačidlo ponuky  na ovládači.
 4. Vyberte položku Odinštalovať.

Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Aplikácia v konzole Xbox One sa nespustí, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku