Pripojenie konzoly Xbox One k systému domáceho kina na živé televízne vysielanie

Časť celého článku Ako začať používať konzolu Xbox One

Konzola Xbox One umožňuje integrovať káblovú, satelitnú a terestriálnu televíziu so širokou škálou konfigurácií systému domáceho kina. Na rozdiel od tradičného nastavenia konzoly treba pri integrácii televízie zvážiť viac detailov. Ako pri väčšine pridaných zariadení do multimediálneho systému existuje veľa spôsobov, ako pridať nové zariadenie. Konkrétne detaily sa budú líšiť v závislosti od potrieb a preferencií.

Na tejto stránke

Niektoré pokyny

 • Postupujte priamo. Ak je to možné, zapojte konzolu Xbox One priamo do televízora.
 • Postupujte jednoducho. Čím je inštalácia menej komplikovaná, tým menej problémov budete pravdepodobne mať.

Základné nastavenie

Najpriamejšia možnosť nastavenia je pripojiť káblový alebo satelitný dekodér set-top box ku konzole Xbox One pomocou kábla HDMI a potom pripojiť konzolu Xbox One k televízoru pomocou ďalšieho kábla HDMI.

Poznámka: Konzola Xbox One obsahuje len výstup videa HDMI.

 • Toto je najpriamejší a zároveň najlepší postup pre multimediálne systémy, ktoré používajú reproduktory televízora alebo externé reproduktory pripojené k televízoru.
 • Systém domáceho kina musí pre takúto konfiguráciu podporovať prenos zvuku prostredníctvom rozhrania HDMI.
Konzola Xbox One pripojená k televízoru a káblovému alebo satelitnému prijímaču.

Poznámka: V tejto konfigurácii bude musieť byť konzola Xbox One vždy zapnutá, aby ste mohli sledovať televízny signál z vášho káblového alebo satelitného dekodéra. Ak chcete nastaviť zariadenia tak, aby ste mohli sledovať televízne vysielanie prostredníctvom funkcie Xbox OneGuide, keď je konzola zapnutá, ale aj prostredníctvom TV prijímača, keď je konzola vypnutá, bude potrebné použiť HDMI rozbočovač medzi káblovým/satelitným dekodérom a konzolou Xbox One.

Dôležité: Vyššie uvedená konfigurácia sa neodporúča, pretože v súčasnosti sa predávajú rozbočovače HDMI rôznej kvality. Rozbočovač HDMI môže spôsobiť zníženie kvality signálu, chyby HDCP alebo iné problémy, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu obrazu, zvuku a všeobecne na používanie funkcií OneGuide v konzole Xbox One.

Základné nastavenie so zvukovo-obrazovým prijímačom

V prípade zvukovo-obrazového (A/V) prijímača je najlepšou a najpriamejšou možnosťou zapojiť zariadenia postupne:

 1. Pripojte výstup HDMI dekodéra set-top box ku vstupu HDMI konzoly Xbox One.
 2. Pripojte výstup HDMI konzoly Xbox One ku vstupu HDMI A/V prijímača.
 3. Pripojte výstup HDMI A/V prijímača ku vstupu HDMI televízora.
Konzola Xbox One pripojená ku káblovému alebo satelitnému dekodéru, A/V prijímaču a televízoru.

Poznámky

 • Táto možnosť vyžaduje, aby všetky zariadenia podporovali zvuk prostredníctvom rozhrania HDMI.
 • Priestorový zvuk z dekodéra set-top box sa nebude cez konzolu Xbox One prenášať.
 • Počas vykonávania tohto druhu základného nastavenia s A/V prijímačom odosielate zvuk a obraz pomocou ďalšieho zariadenia. V závislosti od zariadenia existuje malé riziko oneskorenia zvuku alebo obrazu.

Zvukový prijímač s optickým alebo zvukovým panelom

Táto konfigurácia je trochu komplikovanejšia a môže vyžadovať iné káble ako káble HDMI. Táto možnosť poskytuje plný priestorový zvuk z televízneho dekodéra set-top box. Je najlepšia pre staršie A/V prijímače, ktoré nemajú port HDMI alebo nepodporujú zvuk prostredníctvom rozhrania HDMI.

 1. Pripojte výstup HDMI dekodéra set-top box ku vstupu HDMI konzoly Xbox One.
 2. Pripojte výstup HDMI konzoly Xbox One ku vstupu HDMI televízora.
 3. Pripojte zvukový výstup z televízora ku zvukovému vstupu na zvukovom paneli pomocou káblov HDMI alebo optických káblov S/PDIF.
Konzola Xbox One pripojená ku káblovému alebo satelitnému dekodéru, zvukovému panelu a televízoru.

Nastavenie priestorového zvuku

Priestorový zvuk môžete prenášať z dekodéra set-top box do televízora alebo A/V prijímača priamo z konzoly Xbox One. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu.

  Poznámka: Sprievodcu otvoríte stlačením tlačidla Xbox na ktorejkoľvek obrazovke konzoly.

 2. Vyberte položky System (Systém) > Settings (Nastavenia).
 3. Vyberte položku TV & OneGuide (TV a OneGuide).
 4. Vyberte položku Zvuk a video.
 5. Zmeňte nastavenie zvuku z možnosti Stereofónny na Priestorový zvuk.
 6. Vyberte položku Reštartovať. Konzola sa reštartuje a povolí prenos priestorového zvuku z konzoly do televízora alebo A/V prijímača.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pripojenie konzoly Xbox One k systému domáceho kina na živé televízne vysielanie, alebo iným problémom?