Povolenie digitálneho priestorového zvuku televízie v konzole Xbox One

Pri predvolenom nastavení reprodukuje konzola Xbox One zvuk živého televízneho vysielania stereofónne, nie ako priestorový zvuk.

Ak chcete povoliť digitálny priestorový zvuk:

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.

    Poznámka: Sprievodcu otvoríte stlačením tlačidla Xbox na ktorejkoľvek obrazovke konzoly.

  2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
  3. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
  4. Vyberte položku TV & OneGuide.
  5. Vyberte položku Audio & video (Zvuk a video).
  6. Nastavte možnosti zvuku z hodnoty Stereo (Stereofónny) na Surround sound (Priestorový zvuk).
  7. Vyberte položku Restart now (Reštartovať). Konzola sa reštartuje a povolí prenos priestorového zvuku z konzoly do televízora alebo prijímač A/V.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Povolenie digitálneho priestorového zvuku televízie v konzole Xbox One, alebo iným problémom?