Zoznam kanálov alebo informácie o relácii sú nesprávne alebo chýbajú v službe OneGuide.

V niektorých prípadoch sa môže stať, že aplikácia Xbox OneGuide v konzole Xbox One nezobrazuje skupinu kanálov, zobrazuje nesprávne informácie alebo nezobrazuje žiadne informácie. Je to spôsobené nesprávnymi nastaveniami alebo omeškaním pri prijímaní informácií zo služby Xbox Live.

Dôležité: Presnosť informácií o skupine kanálov závisí od verejných databáz skupín kanálov, ktoré zdieľajú poskytovatelia káblových kanálov. Medzi aktualizáciou týchto databáz a zmenami lokálnej skupiny kanálov môže vzniknúť oneskorenie.

Riešenia

Tento problém môžete skúsiť odstrániť pomocou nasledujúcich riešení.

Riešenie č. 1: Pripojenie k službe Xbox Live

Pripojte sa k službe Xbox Live, aby ste si prezreli informácie o kanáli v aplikácii OneGuide. Ak ste v režime offline, informácie neuvidíte.

Riešenie č. 2: Kontrola kábla alebo nastavení poskytovateľa satelitnej televízie

Xbox One potrebuje presné informácie o poskytovateľovi televízie a skupine kanálov, aby doplnila aplikáciu OneGuide. Postup na overenie informácií o kanáli:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  Poznámka: Sprievodcu otvoríte dvojitým ťuknutím na tlačidlo Xbox  na ktorejkoľvek obrazovke konzoly.
 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 3. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
 4. Vyberte položku TV & OneGuide.
 5. Vyberte položku OneGuide.
Obrazovka nastavení aplikácie Xbox OneGuide
 1. Skontrolujte údaje v aplikácii OneGuide (napríklad PSČ, kód, poskytovateľa a skupinu), aby ste sa uistili, že je vaša televízna skupina správna. Ďalšie informácie nájdete v článku Nastavenie živého televízneho vysielania v konzole Xbox One.
  Poznámka: Skontrolujte svoje televízne skupiny v nasledujúcich stĺpcoch podľa svojho pripojenia:
  • HDMI
  • USB
  • Internet TV (Internetová televízia)
Obrazovka nastavení aplikácie Xbox OneGuide so zvýraznenou možnosťou TV lineup (Televízna skupina) v časti HDMI

Riešenie č. 3: Vymazanie aplikácie OneGuide

Vymažte informácie v aplikácii OneGuide a potom ich obnovte, aby ste mali najnovšie informácie z Xboxu Live. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  Poznámka: Sprievodcu otvoríte dvojitým ťuknutím na tlačidlo Xbox  na ktorejkoľvek obrazovke konzoly.
 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 3. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
 4. Vyberte položku TV & OneGuide.
 5. Vyberte položku OneGuide.
 6. Vyberte položku Clear OneGuide (Vymazať aplikáciu OneGuide).
Obrazovka nastavení aplikácie Xbox OneGuide so zvýraznenou možnosťou Clear OneGuide (Vymazať aplikáciu OneGuide) v časti Advanced (Rozšírené)

Riešenie č. 4: Úprava filtrovania kanálov

Xbox One možno nastaviť tak, aby filtrovala vaše kanály podľa rozlíšenia. Toto filtrovanie môžete upraviť v ponuke Nastavenia. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  Poznámka: Sprievodcu otvoríte dvojitým ťuknutím na tlačidlo Xbox  na ktorejkoľvek obrazovke konzoly.
 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 3. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
 4. Vyberte položku TV & OneGuide.
 5. Vyberte položku OneGuide.
 6. Výberom položky Show all HD and SD channels (Zobraziť všetky kanály s rozlíšením HD a SD) zaistíte, že v aplikácii OneGuide budú zobrazené všetky kanály. Ďalšie informácie nájdete v článku Prispôsobenie služby OneGuide v konzole Xbox One.
Obrazovka nastavení aplikácie Xbox OneGuide so zvýraznenou možnosťou Show all HD and SD channels (Zobraziť všetky kanály s rozlíšením HD a SD) v časti HDMI

Riešenie č. 5: Nahlásenie chýbajúceho kanála pomocou funkcie hlásenia problémov aplikácie OneGuide

Problémy s aplikáciou OneGuide môžete nahlásiť priamo v konzole Xbox One. Ďalšie informácie nájdete v článku Používanie hlásenia problémov aplikácie OneGuide v konzole Xbox One.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zoznam kanálov alebo informácie o relácii sú nesprávne alebo chýbajú v službe OneGuide., alebo iným problémom?