Nekvalitný alebo žiadny zvuk z dekodéra set-top box pripojeného ku konzole Xbox One

Prehľad

Pri sledovaní živého televízneho vysielania prostredníctvom konzoly Xbox One môže dôjsť ku slabému zvukovému výkonu. Zvuk z dekodéra set-top box nemusíte počuť, môže sa sekať alebo môže byť poškodený. Možných príčin je niekoľko:

  • nesprávne nastavenia konzoly Xbox One,
  • problémy s káblom HDMI alebo optickými káblami,
  • problémy s pripojením dekodéra set-top box,
  • nastavenia v dekodéri set-top box.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skontrolujte nastavenia zvuku v konzole Xbox One

Použitím správnych nastavení zvuku v Xboxe One pre domáce kino zaručíte najlepší zvukový výkon.

  1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca, a potom vyberte položky Systém > Nastavenia.
  2. Vyberte položku Zobrazenie a zvuk, potom vyberte položku Výstup videa.
  3. Vyberte položku Zvuk HDMI alebo Optický zvuk, podľa spôsobu pripojenia zariadenia.
  4. Vyberte správny formát zvuku pre domáce kino, buď Nekomprimovaný 5.1-kanálový zvuk alebo Nekomprimovaný 7.1-kanálový zvuk. Ak si nie ste istí, vyberte položku Nekomprimované stereo.

Riešenie č. 2: Skontrolujte káble

Zvukový signál nemusí správne dôjsť až ku konzole Xbox One, ak je kábel poškodený alebo nie je správne pripojený k zariadeniam.

  1. Poriadne skontrolujte káble HDMI alebo optické zvukové káble, aby ste sa uistili, že sú pevne pripojené, bez zlomov alebo poškodenia.
  2. Skúste vymeniť káble. Niektoré káble majú vyššiu kvalitu ako ostatné. Káble s nízkou kvalitou dokážu ovplyvniť video.

Riešenie č. 3: Skontrolujte spôsob pripojenia zariadení

Dobrým pravidlom pri domácich kinách je robiť všetko čo najjednoduchšie. V tomto prípade to znamená pripojenie dekodéra set-top box priamo ku konzole Xbox One a konzoly Xbox One priamo k televízoru pomocou rozhrania HDMI.

Takisto by ste mali odstrániť všetky nepotrebné zariadenia. Spínače HDMI alebo optické spínače, zvukovo-obrazové prijímače, konvertory a iné zariadenia môžu znižovať kvalitu signálu každým ďalším prechodom. Môžete skúsiť odstrániť zariadenia jedno po druhom, aby ste videli, ktoré z nich spôsobuje problém s výkonom.

Skúste zrkadlenie jedného z nižšie uvedených nastavení čo možno najlepšie:

Jednoduchá inštalácia televízora
Obrázok zobrazuje jeden koniec kábla HDMI zapojený do televízora a konzoly Xbox One a druhý kábel HDMI zapojený do konzoly Xbox One a dekodér set-top box.
Jednoduchá inštalácia televízora s optickým káblom
Obrázok zobrazuje kábel HDMI a optický kábel zapojený do televízora a konzoly Xbox One, a ďalší kábel HDMI zapojený do konzoly Xbox One a dekodéra set-top box.
Inštalácia prijímača s rozhraním HDMI
Obrázok zobrazuje kábel HDMI zapojený do televízora a stereofónneho systému, druhý kábel HDMI zapojený do AV prijímača a konzoly Xbox One, a tretí kábel HDMI zapojený do konzoly a dekodéra set-top box.
Inštalácia prijímača bez rozhrania HDMI
Obrázok zobrazuje kábel HDMI zapojený do televízora a konzoly Xbox One, optický kábel zapojený do AV prijímača a konzoly Xbox One a ďalší kábel HDMI zapojený do konzoly Xbox One a dekodéra set-top box.

Riešenie č. 4: Skontrolujte dekodér set-top box

Dekodér set-top box možno treba obnoviť, aby sa odstránili nesprávne konfiguračné údaje. Aspoň na 30 sekúnd odpojte zo zariadenia všetky káble vrátane napájacieho, potom ich znova zapojte.

Ak používate dekodér set-top box over-the-air (OTA), skontrolujte správnosť pripojenia antény a jej správne fungovanie. Konzola Xbox One dokáže zobraziť len to, čo jej pošle dekodér set-top box, preto sa slabý príjem zvuku z antény prejaví v konzole.

Niektoré dekodéry set-top box majú ďalšie nastavenia, ktoré môžu ovplyvniť zvukový výstup. Ich kontrola sa líši v závislosti od výrobcu, ale vo všeobecnosti sa uistite, že váš dekodér vysiela digitálny zvuk, je nastavený na správny priestorový zvuk pre vaše zaradenia a nie je nijako obmedzený.

Ak potrebujete pomoc s nastavením dekodéra set-top box, kontaktujte svojho poskytovateľa hardvéru.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nekvalitný alebo žiadny zvuk z dekodéra set-top box pripojeného ku konzole Xbox One, alebo iným problémom?