Nastavenie živého televízneho vysielania v konzole Xbox One X, Xbox One S alebo pôvodnej konzole Xbox One

Táto stránka opisuje požiadavky na používanie služby OneGuide v konzole Xbox One X, Xbox One S alebo pôvodnej konzole Xbox One, aby ste mohli získať prístup k televíznej službe z konzoly. Opisuje tiež, ako nakonfigurovať konzolu Xbox One X, Xbox One S alebo pôvodnú konzolu Xbox One, aby bolo možné ovládať televízor, zvukový prijímač a dekodér set-top box.

Pri prvom spustení televíznej aplikácie vás konzola prevedie postupmi uvedenými nižšie. Ak chcete nastaviť živé televízne vysielanie neskôr, môžete si stiahnuť aplikáciu OneGuide a začať s nastavovaním pomocou nej. Alebo ak chcete zmeniť ktorékoľvek z hardvérových nastavení po úvodnom spustení, môžete to vykonať výberom položky TV & OneGuide (TV a OneGuide) v ponuke System (Systém) > Settings (Nastavenia).

Poznámka: Informácie o kanáloch v aplikácii OneGuide nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Na sledovanie televízneho obsahu prostredníctvom konzoly Xbox One môžete použiť pripojenie „HDMI pass-through“, ale služba OneGuide nebude zobrazovať televízne zoznamy. Zoznam funkcií konzoly Xbox One a oblastí, v ktorých sú k dispozícii, nájdete v téme Dostupnosť funkcií konzoly Xbox One.

Na tejto stránke

Požiadavky

Ak chcete používať službu OneGuide s televízorom a konzolou Xbox One, potrebujete:

 • káblový alebo satelitný dekodér set-top box s výstupom HDMI alebo USB TV Tuner pre Xbox One.
 • Pripojenie k službe Xbox Live na prevzatie informácií o vysielaní na jednotlivých kanáloch pre službu OneGuide.
 • Senzor Kinect alebo kábel s vysielačom IR.

Pripojenie konzoly k domácemu kinu

Pred nastavením služby OneGuide skontrolujte, že vaša konzola je správne pripojená k systému domáceho kina a pripravená na živé televízne vysielanie.

Ďalšie informácie nájdete v téme Pripojenie konzoly Xbox One k systému domáceho kina na sledovanie živého televízneho vysielania.

Úvodné nastavenie televízora

 1. Stiahnutie aplikácie OneGuide Zobrazí sa niekoľko otázok na dokončenie nastavenia televízora.
 2. Na obrazovke Watch TV on your Xbox (Sledovanie televízneho vysielania v konzole Xbox) vyberte buď položku Set up your cable or satellite box (Nastavenie káblového alebo satelitného zariadenia) alebo Set up your USB TV tuner (Nastavenie televízneho tunera USB). Závisí to od zdroja vášho televízneho signálu.
 1. Obrazovka Let’s watch TV (Poďme sledovať televíziu) sa pokúsi detegovať signál na vstupe HDMI. Ak sa zdroj signálu HDMI zobrazí na televíznej obrazovke, pokračujte výberom položky Ďalej a prejdite na krok 5. Ak sa zdroj signálu HDMI nezobrazí, prejdite na krok 4.
 1. Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazuje zdroj signálu HDMI, je potrebné overiť, či konzola prijíma signál z vášho dekodéra set-top box:
  1. Uistite sa, že dekodér set-top box je pripojený k portu HDMI na konzole pomocou kábla HDMI.
  2. Ak po niekoľkých sekundách neuvidíte na obrazovke konzoly Xbox živé televízne vysielanie, pozrite si článok You see a black screen or experience poor video quality when watching TV with Xbox One (Pri sledovaní televízneho vysielania pomocou konzoly Xbox One vidíte čiernu obrazovku alebo je zrejmá nízka kvalita obrazu).
  3. Po zobrazení televízneho vysielania vyberte možnosť Next (Ďalej).
 1. Na obrazovke Let’s set up OneGuide (Poďme nastaviť funkciu OneGuide) vyberte položku Next (Ďalej) a začnite s nastavením sprievodcu kanálmi vášho káblového alebo satelitného poskytovateľa. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov a pomôžte konzole naučiť sa ovládať váš káblový alebo satelitný dekodér set-top box.
  1. Zadajte PSČ a výberom položky Next (Ďalej) nájdite poskytovateľov televízneho vysielania vo vašej oblasti.
  2. Z ponuky s rozbaľovacím zoznamom vyberte svojho poskytovateľa káblového alebo satelitného televízneho vysielania.

   Poznámka Ak sa váš poskytovateľ v zozname nenachádza alebo ak sledujete len televízne vysielanie, vyberte položku Antenna (Anténa) a stlačte tlačidlo Next (Ďalej).

  3. Vyberte svoju televíznu skupinu a potom položku Next (Ďalej).
  4. Zadajte výrobcu svojho káblového alebo satelitného dekodéra set-top box.
  5. Ak konzola rozpozná vašu značku dekodéra, zobrazí sa správa s informáciou „Your cable or satellite box has been set up“ (Vaše káblové alebo satelitné zariadenie je nastavené). Vyberte položku Next (Ďalej). Ak ho konzola nerozpozná, postupujte podľa sprievodcu na obrazovke a pomôžte konzole naučiť sa ovládať váš dekodér set-top box.
  6. Ak je proces úspešný, zobrazí sa správa s informáciou „Your cable or satellite box has been set up“ (Vaše káblové alebo satelitné zariadenie je nastavené). Vyberte položku Next (Ďalej).
 1. Všetky zariadenia v systéme domáceho kina môžete nakonfigurovať tak, aby reagovali na hlasový príkaz „Xbox, on“ (Xbox, zapni sa) a ďalšie hlasové príkazy. Po zobrazení výzvy musíte povoliť ovládanie televízora konzolou Xbox One.

  Poznámka Hlasové príkazy nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach. Podrobnosti nájdete v téme Dostupnosť funkcií konzoly Xbox One.

  1. Na obrazovke Turn on your TV when you say “Xbox on” (Zapnúť televízor, keď poviem „Xbox, zapnúť“) vyberte položku Next (Ďalej).
  2. V zozname bežných poskytovateľov vyberte výrobcu svojho televízora a vyberte položku Next (Ďalej). Ak sa v ňom nenachádza, vyberte položku I don't see my brand (Nevidím svoju značku) a zadajte ju manuálne.
  3. Po identifikácii televízora konzolou sa konzola pokúsi identifikovať model televízora odoslaním série príkazov. Po dokončení sa zobrazí hlásenie „OK, your TV is set up“ (V poriadku, televízor je nastavený).
 1. Na obrazovke Pick your start setting (Vybrať nastavenia pri spustení) sa zobrazí výzva na výber obrazovky, ktorá sa zobrazí pri prvom spustení konzoly. Vyberte jednu z dvoch možností a pokračujte výberom položky Next (Ďalej):
  • On start, go to Home (Pri spustení zobraziť úvodnú obrazovku). Po výbere tejto možnosti sa pri prvom spustení konzoly zobrazí úvodná obrazovka.
  • On start, go to TV (Pri spustení spustiť TV). Po výbere tejto možnosti sa pri prvom spustení konzoly zobrazí živé televízne vysielanie.

 2. Prečítajte si obrazovky s informáciami, ako sa pohybovať v službe OneGuide a využiť televízne vysielanie v konzole Xbox One na maximum.

Poznámky

 • Ak poskytovateľ televízneho signálu nie je uvedený, momentálne nemusí byť kompatibilný so službou OneGuide. Skupina kanálov a informácie o konkrétnej relácii momentálne nie sú dostupné pre všetky oblasti.
 • Ďalšie informácie o vyhľadaní poskytovateľov televízneho vysielania nájdete vo fórach s informáciami o televíznom hardvéri.

Vykonanie zmien neskôr

Vykonanie zmien konfigurácie po nastavení je jednoduché. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia.
 3. Vyberte položku TV a OneGuide.
 4. Aktualizujte nastavenia, ktoré chcete zmeniť.

Sledovanie televízie pomocou sprievodcu OneGuide

Ak chcete pozerať televíziu so službou OneGuide, povedzte slová „Hey Cortana, watch TV“ (Cortana, spusti televízne vysielanie) alebo v centre Entertainment (Zábava) vyberte položku Live TV (Živé televízne vysielanie).

Ďalšie informácie o používaní služby OneGuide nájdete v téme Sledovanie televízie so službou OneGuide v konzole Xbox One.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie živého televízneho vysielania v konzole Xbox One X, Xbox One S alebo pôvodnej konzole Xbox One, alebo iným problémom?