Riešenie problémov s kopírovaním hier a aplikácií pomocou sieťového prenosu

Ak ste už v hostiteľskej konzole Xbox (konzole, z ktorej kopírujete hry a aplikácie) zapli sieťový prenos hier, vybraté položky sa skopírujú, keď budú splnené tieto podmienky:

  • Obe konzoly sú pripojené k rovnakej lokálnej sieti (hosťovská alebo verejná sieť sa neodporúčajú). Hostiteľská konzola Xbox sa zobrazuje na stránke sieťového prenosu. Ak to chcete skontrolovať, prejdite na položky Systém > Nastavenia > Sieť > Sieťový prenos.
  • Pri spustení prenosu do druhej konzoly Xbox je hostiteľská konzola Xbox zapnutá. Ak je nastavená na režim okamžitého zapnutia, skontrolujte, či nie je v úspornom režime.
  • Nehráte hru na hostiteľskej konzole Xbox. Spustením hry sa preruší automatický presun.

Ak chcete manuálne reštartovať sieťový prenos počas hrania hry, prejdite na položky Moje hry a aplikácie > Front.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s kopírovaním hier a aplikácií pomocou sieťového prenosu, alebo iným problémom?