Pripojenie konzoly Xbox One k službe Xbox Live pomocou počítača so systémom Windows namiesto smerovača

Prehľad

Ak chcete konzolu Xbox One pripojiť k službe Xbox Live, ale nemáte smerovač, môžete konzolu pripojiť k počítaču alebo k prenosnému počítaču so systémom Windows a použiť jeho pripojenie na internet.

Existujú dva spôsoby pripojenia k službe Xbox Live bez použitia smerovača: prostredníctvom zdieľania internetového pripojenia v systéme Windows a prostredníctvom pripojenia pomocou sieťového mosta.

Riešenia

Použitie služby Zdieľanie internetového pripojenia v systéme Windows

Počítač a konzola Xbox One môžu zdieľať pripojenie na internet prostredníctvom služby Zdieľanie internetového pripojenia v systéme Windows. V takom prípade budú môcť konzola aj počítač pristupovať na internet súčasne.

Ak chcete používať službu Zdieľanie internetového pripojenia v systéme Windows, musíte mať nasledujúce položky:

 • Počítač s dvoma sieťovými adaptérmi
  Poznámka: Väčšina prenosných počítačov je vybavená dvoma sieťovými adaptérmi – jedným na káblové a jedným na bezdrôtové pripojenie.
 • Modem USB aspoň s jedným pripojením Ethernet
 • Systém Windows XP, Windows Vista, Windows 7 alebo Windows 8
  Poznámka: Vydanie Windows 7 Starter nepodporuje túto funkciu.
 • Vysokorýchlostný prístup na Internet
 • Štandardný kábel siete Ethernet

Nastavenie služby Zdieľanie internetového pripojenia v systéme Windows

Poznámka: V nasledujúcich krokoch sú znázornené obrazovky systémov Windows 7 a Windows 8. Ak však nie je uvedené inak, postup je rovnaký aj pre staršie verzie systému Windows.

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart).
 2. V poli Search programs and files (Prehľadať programy a súbory) zadajte text ncpa.cpl a stlačte kláves Enter.
  Pre systém Windows XP: Kliknite na tlačidlo Štart, na položku Spustiť, zadajte text ncpa.cpl v poli Otvoriť a kliknite na tlačidlo OK.
Windows 7 Windows 8
Zobrazí sa detail obrazovky s poľom Prehľadať programy a súbory v systéme Windows 7. Zobrazí sa detail obrazovky s poľom Hľadať v systéme Windows 8.
 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na sieťové pripojenie, ktoré chcete zdieľať, a kliknite na položku Properties (Vlastnosti). Správne sieťové pripojenie na zdieľanie je pripojenie medzi počítačom a modemom, nie medzi počítačom a konzolou Xbox One.
Obrazovka systému Windows zobrazuje kontextovú ponuku pre bezdrôtovú sieť s vybratým príkazom Vlastnosti.
 1. Kliknite na kartu Sharing (Zdieľanie). Ak používate systém Windows XP, vyberte kartu Advanced (Spresnenie).
Obrazovka systému Windows zobrazuje Vlastnosti pripojenia k bezdrôtovej sieti s vybranou kartou Zdieľanie.
 1. Vyberte položku Allow other network users to connect through this computer's Internet Connection (Umožniť ostatným používateľom siete pripojiť sa prostredníctvom internetového pripojenia tohto počítača) a kliknite na tlačidlo OK.
 2. Počkajte, kým sa stav sieťového pripojenia nezmení na Shared (Zdieľané).
Obrazovka Sieťové pripojenia systému Windows s vybranou sieťou Wi-Fi a zobrazeným stavom Zdieľané.
 1. Spustite webový prehľadávač a skúste sa pripojiť na internet. Ak sa nemôžete pripojiť, v kroku č. 3 skontrolujte, či zdieľate primárne pripojenie na internet.
 2. Jeden koniec kábla siete Ethernet zapojte do sieťového portu na počítači. Druhý koniec zapojte do zadnej časti konzoly.
 3. V konzole skontrolujte, či je pre všetky sieťové nastavenia vybratá možnosť Automatic (Automatické).

  Poznámka: Ak sa pripájate k bezdrôtovej sieti alebo ak ste zadali nastavenia PPPoE, poznačte si príslušné nastavenia, pretože ich možno budete musieť zadať neskôr.

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Nastavenia.
  3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
  4. Vyberte položku Sieť.
  5. Vyberte položku Network settings (Nastavenia siete).
  6. Vyberte položku Advanced settings (Rozšírené nastavenia).
  7. Vyberte položku IP settings (Nastavenia adresy IP) a potom položku Automatic (Automatické).
  8. Vyberte položku DNS settings (Nastavenia servera DNS) a potom položku Automatic (Automatické).
  9. Vyberte položku Alternate MAC address (Alternatívna adresa MAC) a potom položku Clear (Vymazať).
  10. Vyberte položku Restart (Reštartovať).
 4. Otestujte pripojenie k Xboxu Live. Postupujte podľa týchto krokov:
  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Nastavenia.
  3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
  4. Vyberte položku Sieť.
  5. Vyberte položku Network settings (Nastavenia siete).
  6. Vyberte položku Test network connection (Test pripojenia k sieti).

Riešenie problémov so zdieľaním internetového pripojenia

Riešenie č. 1: Kontrola správneho nastavenia služby Zdieľanie internetového pripojenia v systéme Windows

Ak sa nezobrazuje karta Sharing (Zdieľanie) alebo ak sa v systéme Windows XP nezobrazuje možnosť „Allow other network users to connect through this computer's Internet connection“ (Umožniť ostatným používateľom siete pripojiť sa prostredníctvom internetového pripojenia tohto počítača), príčinou môžu byť nasledujúce skutočnosti:

 • Počítač nemá dva sieťové adaptéry. Problém skúste vyriešiť nainštalovaním druhého sieťového adaptéra do počítača alebo skontrolujte, či používané sieťové adaptéry fungujú správne.
 • Možno sa pokúšate zdieľať nesprávne sieťové pripojenie. Problém skúste vyriešiť zopakovaním kroku č. 3 uvedeného vyššie a výberom iného sieťového pripojenia.

Riešenie č. 2: Manuálne nastavenie adresy IP konzoly

Ak sa zobrazuje niektoré z nasledujúcich hlásení o chybe, postupujte podľa krokov nižšie.

Nemožno získať adresu IP z vášho smerovača alebo modemu
Server DNS nedokáže preložiť názvy serverov Xboxu Live

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Sieť.
 5. Vyberte položku Network settings (Nastavenia siete).
 6. Vyberte položku Advanced settings (Rozšírené nastavenia) a potom položku IP settings (Nastavenia adresy IP).
 7. Vyberte položku Manual (Manuálne). Zobrazí sa výzva na zadanie adresy IP. Zadajte hodnotu 192.168.0.2 a vyberte položku Enter (Zadať).
 8. Zobrazí sa výzva na zadanie údajov do poľa Subnet mask (Maska podsiete). Zadajte hodnotu 255.255.255.0 a vyberte položku Enter (Zadať).
 9. Ďalej sa zobrazí výzva na zadanie údajov do poľa Gateway (Brána). Zadajte hodnotu 192.168.0.1 a vyberte položku Enter (Zadať).
 10. Vyberte položku DNS settings (Nastavenia servera DNS).
 11. Vyberte položku Manual (Manuálne). Zobrazí sa výzva na zadanie údajov do poľa Primary DNS (Primárny server DNS) a potom do poľa Secondary DNS (Sekundárny server DNS). Pre obidva servery zadajte hodnotu 192.168.0.1.
 12. Stlačte tlačidlo B  na ovládači a vyberte položku Test network connection (Test pripojenia k sieti).

   Vytvorenie pripojenia pomocou sieťového mosta

   Ak máte prenosný počítač s adaptérom káblovej aj bezdrôtovej siete, môžete ho použiť na pripojenie konzoly Xbox One k službe Xbox Live. Tento typ pripojenia sa nazýva pripojenie pomocou sieťového mosta. Pripojenie je rýchle a jednoduché, počas pripojenia ku konzole však nemôžete z prenosného počítača pristupovať na internet.

   Ak chcete používať pripojenie pomocou sieťového mosta, musíte mať nasledujúce položky:

   • Počítač s dvoma sieťovými adaptérmi
   • Systém Windows XP, Windows Vista, Windows 7 alebo Windows 8
    Poznámka: Vydanie Windows 7 Starter nepodporuje túto funkciu.
   • Vysokorýchlostný prístup na Internet
   • Štandardný kábel siete Ethernet

   Nastavenie pripojenia pomocou sieťového mosta

   Poznámka: V nasledujúcich krokoch sú znázornené obrazovky systémov Windows 7 a Windows 8. Ak však nie je uvedené inak, postup je rovnaký aj pre staršie verzie systému Windows.

   1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart).
   2. V poli Search programs and files (Prehľadať programy a súbory) zadajte text ncpa.cpl a stlačte kláves Enter.
    Pre systém Windows XP: Kliknite na tlačidlo Štart, na položku Spustiť, zadajte text ncpa.cpl v poli Otvoriť a kliknite na tlačidlo OK.
   Windows 7 Windows 8
   Zobrazí sa detail s poľom Prehľadať programy a súbory v systéme Windows 7. Zobrazí sa detail s poľom Hľadať v systéme Windows 8.
   1. Vyberte dve sieťové pripojenia, ktoré chcete premostiť. Kliknite na prvé sieťové pripojenie, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na druhé sieťové pripojenie.
   Obrazovka Sieťové pripojenia systému Windows s vybranou sieťou Wi-Fi a zobrazeným stavom Zdieľané.
   1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ktorékoľvek z vybratých sieťových pripojení a potom kliknite na položku Bridge Connections (Premostiť pripojenia).
   Obrazovka systému Windows zobrazujúca kontextovú ponuku pre lokálnu sieť s vybratým príkazom Premostiť prepojenia.
   1. Počkajte, kým sa nezobrazí ikona nového pripojenia.
    Poznámka: Nová ikona bude mať názov Network Bridge (Sieťový most). Po zobrazení ikony je nové pripojenie pripravené na používanie.
   Obrazovka Sieťové pripojenia systému Windows zobrazuje dostupné pripojenia a sieťový most, ktorý je vybraný.
   1. Jeden koniec kábla siete Ethernet zapojte do sieťového portu na prenosnom počítači. Druhý koniec zapojte do zadnej časti konzoly.
   2. V konzole skontrolujte, či je pre všetky sieťové nastavenia vybratá možnosť Automatic (Automatické).

    Poznámka: Ak sa pripájate k bezdrôtovej sieti alebo ak ste zadali nastavenia PPPoE, poznačte si príslušné nastavenia, pretože ich možno budete musieť zadať neskôr.
    1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
    2. Vyberte položku Nastavenia.
    3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
    4. Vyberte položku Sieť.
    5. Vyberte položku Network settings (Nastavenia siete).
    6. Vyberte položku Advanced settings (Rozšírené nastavenia).
    7. Vyberte položku IP settings (Nastavenia adresy IP) a potom položku Automatic (Automatické).
    8. Vyberte položku DNS settings (Nastavenia servera DNS) a potom položku Automatic (Automatické).
    9. Vyberte položku Alternate MAC address (Alternatívna adresa MAC) a potom položku Clear (Vymazať).
    10. Vyberte položku Restart (Reštartovať).

    Týmto sa obnovia predvolené hodnoty sieťových nastavení. Neovplyvnia sa žiadne iné nastavenia konzoly.

   3. Otestujte pripojenie k Xboxu Live. Postupujte takto:
    1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
    2. Vyberte položku Nastavenia.
    3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
    4. Vyberte položku Sieť.
    5. Vyberte položku Network settings (Nastavenia siete).
    6. Vyberte položku Test network connection (Test pripojenia k sieti).

   Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

   Áno
   Nie

   Ďakujeme za vaše pripomienky

   Ďakujeme za vašu odozvu.

   Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
   Získanie pomoci od komunity
   Ambassador chat image
   Konverzácia s veľvyslancom
   Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

   Poskytnutie pripomienok k tejto téme

   255 zostávajúcich znakov.
   V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
   Získanie pomoci od komunity
   Ambassador chat image
   Konverzácia s veľvyslancom
   Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

   Kontakt

   Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pripojenie konzoly Xbox One k službe Xbox Live pomocou počítača so systémom Windows namiesto smerovača, alebo iným problémom?