Pripojenie konzoly Xbox One k službe Xbox Live pomocou počítača so systémom Mac

Prehľad

Ak chcete pripojiť konzolu Xbox One k službe Xbox Live a nemáte smerovač, môžete sa pripojiť pomocou počítača Mac. Ak je počítač Mac pripojený na internet a máte nainštalovanú kartu AirPort Card, môžete zdieľať jeho internetové pripojenie s konzolou. Stačí pripojiť počítač Mac ku konzole, zapnúť zdieľanie internetu, získať adresu servera DNS uloženú v počítači a potom nastaviť sieť v konzole.

Riešenia

Krok 1: Pripojenie sieťového kábla a zapnutie zdieľania internetu

 1. Zapojte jeden koniec kábla siete Ethernet do sieťového portu na zadnej strane konzoly Xbox One.
 2. Opačný koniec zapojte do portu siete Ethernet na počítači Mac.
 3. V počítači Mac vyberte možnosť Apple > System Preferences (Predvoľby systému) a potom kliknite na možnosť Sharing (Zdieľanie).
 4. Vyberte možnosť Internet Sharing (Zdieľanie internetu).
 5. V zozname Share your connection from (Zdieľajte pripojenie z) vyberte voľbu AirPort.
 6. V zozname To computers using (S počítačmi používajúcimi) vyberte možnosť Ethernet Adaptor (en2) (Ethernetový adaptér).
Obrazovka Sharing System Preferences (Systémové nastavenia zdieľania) na počítači Mac so začiarknutým políčkom Internet Sharing (Zdieľanie internetu)

Krok 2: Získanie adresy servera DNS pre počítač Mac

Ďalším krokom je získanie adresy servera DNS vášho počítača Mac. Postupujte takto:

 1. V počítači Mac vyberte možnosti Apple > System Preferences > Network (Apple > Predvoľby systému > Sieť).
 2. Vyberte možnosť Wi-Fi.
 3. Kliknite na možnosť DNS a poznačte si čísla uvedené v časti „DNS Servers“ (Servery DNS).
Obrazovka Network System Preferences (Systémové nastavenia siete) na počítači Mac s vybranou kartou DNS
 1. Kliknite na tlačidlo OK.
 2. Zvoľte voľbu Ethernet.
 3. Kliknite na možnosť TCP/IP a potom nastavte položku Configure IPv4 (Konfigurácie IPv4) na možnosť Off (Vypnuté).
 4. Kliknite na voľbu Apply (Použiť).
Obrazovka Network System Preferences (Systémové nastavenia siete) na počítači Mac s vybranou kartou Wi-Fi

Krok 3: Nastavenia siete v konzole Xbox One

Teraz zmeňte nastavenia siete v konzole Xbox One. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Sieť.
 5. Vyberte položku Network settings (Nastavenia siete).
 6. Vyberte položku Advanced settings (Rozšírené nastavenia) a potom položku IP settings (Nastavenia adresy IP).
 7. Vyberte položku Manual (Manuálne). Zobrazí sa výzva na zadanie adresy IP. Zadajte hodnotu 192.168.2.2 a vyberte položku Enter (Zadať).
Obrazovka adresy IP/zmeny nastavení v konzole Xbox One obsahujúca klávesnicu na obrazovke
 1. Zobrazí sa výzva na zadanie údajov do poľa Subnet mask (Maska podsiete). Zadajte hodnotu 255.255.255.0 a vyberte položku Enter (Zadať).
 2. Ďalej sa zobrazí výzva na zadanie údajov do poľa Gateway (Brána). Zadajte hodnotu 192.168.2.1 a vyberte položku Enter (Zadať).
 3. Vyberte položku DNS settings (Nastavenia servera DNS).
 4. Vyberte položku Manual (Manuálne). Zobrazí sa výzva na zadanie údajov do poľa Primary DNS (Primárny server DNS) a potom do poľa Secondary DNS (Sekundárny server DNS).
Obrazovka nastavení DNS/zmeny nastavení v konzole Xbox One obsahujúca klávesnicu na obrazovke
 1. Zadajte číslo, ktoré ste si zapísali v kroku č. 2, a vyberte položku Enter (Zadať).
 2. Stlačte tlačidlo B  na ovládači a vyberte položku Test network connection (Test pripojenia k sieti).

Teraz by mala konzola zdieľať pripojenie k internetu, ktoré používa počítač Mac na pripojenie k službe Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pripojenie konzoly Xbox One k službe Xbox Live pomocou počítača so systémom Mac, alebo iným problémom?