Najčastejšie otázky týkajúce sa útokov DoS a DDoS v konzole Xbox One

Ak hráte hry v službe Xbox Live, môžete sa stretnúť s útokom odmietnutia služby (DoS) alebo distribuovaného odmietnutia služby (DDoS). Tieto typy útokov môžu spôsobiť, že vaše zariadenie (t. j. vaša konzola Xbox alebo počítač) sa dočasne nebude vedieť pripojiť k internetu alebo k službe Xbox Live.

Ak nemáte účet v službe Xbox Live, konzola Xbox môže byť vystavená útokom DoS alebo DDoS od iného vlastníka konta Xbox Live. Útoky DoS a DDoS sa niekedy využívajú ako forma odplaty medzi hráčmi Xbox Live.

Ak si myslíte, že ste sa stali obeťou útoku DoS alebo DDoS, odporúčame obnoviť nastavenia internetového smerovača a obrátiť sa na poskytovateľa internetových služieb. Ak viete, kto inicioval útok DoS alebo DDoS, môžete tiež poslať posudok na hráča do služby Xbox Live. Odporúčame vyhýbať sa ďalším kontaktom s útočníkom.

Témy

Čo je útok DoS alebo DDoS?

V prípade útoku DoS zaplaví útočník adresu IP cieľového zariadenia (napríklad konzolu Xbox alebo počítač) zbytočnými externými žiadosťami o komunikáciu. Zariadenie sa v dôsledku toho nemôže pripojiť k internetu, a teda ani k službe Xbox Live. Útok nie je smerovaný na službu Xbox Live. Je smerovaný na adresu IP cieľového zariadenia.

V prípade útoku DDoS útočník používa škodlivý kód nainštalovaný na viacerých počítačoch, ktorý slúži na identifikáciu cieľového zariadenia a na útoky na ne. Útočníci, ktorí iniciujú útok DDoS, chcú dosiahnuť väčší účinok na cieľové zariadenie ako pri útoku DoS, ktorý je vedený z jediného zariadenia.

Poznámka: Útoky DoS a DDoS sa niekedy používajú ako forma odplaty v rámci hier online s viacerými hráčmi. Útočníci DoS alebo DDoS sa tiež niekedy vyhrážajú hráčom, na ktorých zariadenia neskôr zaútočia, poznámkami typu „Chystám sa na tvoju adresu IP“, „Zaplavím tvoju adresu IP“ alebo „Odstavím ťa od internetu“.

Ako zistím, či som sa stal(a) obeťou útoku?

Ak je vaša konzola Xbox cieľom útoku DoS alebo DDoS, pravdepodobne sa z nej nebudete môcť pripojiť k službe Xbox Live a pripojenie na internet vypadne v celej domácnosti.

Čo mám robiť, ak sa zdá, že na mňa niekto útočí?

Ak si myslíte, že sa vaša konzola Xbox alebo počítač stali obeťami útoku DoS alebo DDoS, mali by ste postupovať takto:

  • Obnovte nastavenia internetového smerovača.
  • Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.
  • Ak poznáte identitu útočníka DoS alebo DDoS, postupujte takto:
    • Kontaktujte poskytovateľa internetových služieb útočníka.
    • Podanie sťažnosti na iného hráča v službe Xbox Live. Pri vypĺňaní formulára sťažnosti zvoľte kategóriu „nepovolená manipulácia“.
  • Pri ďalšom používaní služby Xbox Live sa vyhnite kontaktu s týmto hráčom.

Ako môžem útoky zastaviť?

Ak ste práve obeťou útoku DoS alebo DDoS, skúste obnoviť nastavenia internetového smerovača (tzn. DSL alebo káblového modemu). Môžu sa tak vyriešiť problémy s útokmi DoS alebo DDoS. Na účely úplného resetovania je potrebné vypnúť zdroj napájania na 5 až 10 minút. Zvýši sa tak pravdepodobnosť priradenia novej adresy IP, ku ktorej už útočník nebude mať prístup.

Ak ste naďalej obeťou útokov DoS alebo DDoS, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.

Ako zistím, kto na mňa zaútočil?

Ak sa chcete pokúsiť zistiť totožnosť osoby, ktorá iniciovala útoky DoS alebo DDoS na vašu konzolu Xbox alebo počítač, obráťte sa na svojho poskytovateľa pripojenia na internet.

Dokáže pracovník podpory zistiť identitu útočníka DoS alebo DDoS?

Pracovníci technickej podpory pre konzolu Xbox nedokážu zistiť identitu útočníka DoS alebo DDoS.

Ak chcete zistiť identitu útočníka DoS alebo DDoS, obráťte sa na svojho poskytovateľa pripojenia na internet.

Čo môže urobiť služba Xbox Live na predchádzanie podobným útokom?

Služba Xbox Live nedokáže predchádzať útokom DoS a DDoS, pretože k nim dochádza prostredníctvom adresy IP postihnutého zariadenia. Neuskutočňujú sa priamo v službe Xbox Live.

Ďalšie informácie o predchádzaní útokom DoS a DDoS vám oznámi poskytovateľ internetových služieb.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Najčastejšie otázky týkajúce sa útokov DoS a DDoS v konzole Xbox One, alebo iným problémom?