Vyhľadanie hesla na prístup do bezdrôtovej siete

Konzola Xbox sa môže pripojiť k službe Xbox Live pomocou bezdrôtovej siete. Musíte však poznať svoje heslo do bezdrôtovej siete, známe tiež ako kľúč zabezpečenia bezdrôtovej siete.

Vyhľadajte svoje heslo v hardvéri

Ak vám poskytovateľ internetových služieb dodal bezdrôtový smerovač alebo bránu, heslo siete môže byť vytlačené na smerovači alebo bráne. Hľadajte tieto výrazy:

 • kľúč zabezpečenia,
 • Bezdrôtový kľúč
 • kľúč WPA
 • kľúč WPA 2
 • kľúč WEP

Vyhľadajte svoje heslo pomocou systému Windows 10

Ak je počítač pripojený k bezdrôtovej sieti a používa systém Windows 10, heslo môžete vyhľadať pomocou týchto krokov:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na indikátor intenzity bezdrôtového signálu na paneli úloh systému Windows 10.
 2. Vyberte položku Otvorenie nastavení Sieť a internet.
 3. V ľavom stĺpci vyberte položku Wi-Fi.
 4. Posuňte sa nadol a vyberte položku Centrum sietí a zdieľania.
 5. V pravom stĺpci vedľa položky Pripojenia, vyberte sieť Wi-Fi.
 6. Vyberte možnosť Vlastnosti bezdrôtového pripojenia a potom kartu Zabezpečenie.
 7. V časti Kľúč zabezpečenia siete vyberte položku Zobraziť znaky a zobrazte heslo.

Vyhľadajte svoje heslo pomocou systému Windows 8.1 a Windows 7

Ak je počítač pripojený k bezdrôtovej sieti a používa systém Windows 8.1 alebo Windows 7, heslo môžete vyhľadať pomocou týchto krokov:

 1. Kliknite na indikátor intenzity bezdrôtového signálu na paneli úloh (vpravo dole).
 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov bezdrôtovej siete a vyberte položku Zobraziť vlastnosti pripojenia (Windows 8.1) alebo Vlastnosti (Windows 7).
 1. Vyberte možnosť Zobraziť znaky a zobrazte heslo bezdrôtovej siete.

Vyhľadajte svoje heslo pomocou počítača Mac

 1. Na paneli s ponukami v hornej časti obrazovky kliknite na položku Prejsť.
 2. Vyberte ponuku Aplikácie a potom položku Pomôcky.
 3. Vyberte aplikáciu Keychain Access.
 4. Vyhľadajte názov siete a vyberte ju a potom začiarknutím políčka Zobraziť heslo odkryte heslo bezdrôtového pripojenia.

Poznámka Ak má byť táto možnosť úspešná, počítač Mac musí byť pripojený k bezdrôtovej sieti. Takisto musíte poznať správcovské heslo konta správcu počítača Mac.

Vyhľadanie hesla na webovej stránke s konfiguráciou smerovača

 1. V počítači otvorte webový prehľadávač.
 2. Na paneli s adresou zadajte predvolenú adresu IP smerovača alebo brány (pozrite si tabuľku nižšie) a stlačte kláves Enter.

  Nasledujú predvolené adresy IP niektorých výrobcov smerovačov a brán.

  Výrobca

  Predvolená adresa IP

  Belkin

  192.168.2.1

  Cisco/Linksys

  192.168.1.1

  D-link

  192.168.0.1

  NETGEAR

  192.168.0.1
  192.168.1.1

 1. Ak výrobca nie je uvedený v zozname, pozrite si dokumentáciu k smerovaču alebo bráne, prípadne navštívte webovú lokalitu výrobcu. Ak potrebujete ďalšie pokyny týkajúce sa konkrétneho smerovača, môžete tiež navštíviť fóra s informáciami o sieťovom hardvéri.

  Upozorňujeme, že fóra sú v angličtine. Ak potrebujete iný jazyk, využite službu Prekladač Bing.

 2. Zadajte meno používateľa a heslo pre smerovač alebo bránu a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak sa nemôžete prihlásiť, v dokumentácii k smerovaču alebo bráne vyhľadajte predvolené meno používateľa a heslo.

 3. Ak ste sa úspešne prihlásili, zobrazí sa konfiguračná stránka smerovača alebo brány.
 4. V oblasti nastavení bezdrôtového pripojenia vyhľadajte heslo pre WEP, WPA alebo WPA2 a zapíšte si ho.

  Poznámka: Ak máte problémy s konfiguráciou smerovača alebo brány, obráťte sa na výrobcu hardvéru alebo navštívte jeho webovú lokalitu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vyhľadanie hesla na prístup do bezdrôtovej siete, alebo iným problémom?