Zdieľať túto stránku

Spôsob vyhľadania vášho hesla na prístup do bezdrôtovej siete

Prehľad

Konzola Xbox sa môže pripojiť k službe Xbox Live prostredníctvom bezdrôtovej siete. Musíte však poznať svoje heslo na pripojenie do bezdrôtovej siete.

Heslo na pripojenie do bezdrôtovej siete

Táto stránka obsahuje nasledujúce riešenia:

Vyhľadajte svoje heslo v hardvéri

Ak vám poskytovateľ internetových služieb dodal bezdrôtový smerovač alebo bránu, heslo siete môže byť vytlačené na smerovači alebo bráne. Hľadajte tieto výrazy:

 • kľúč zabezpečenia,
 • bezdrôtový kľúč,
 • kľúč WPA,
 • kľúč WPA 2,
 • kľúč WEP.

Vyhľadajte svoje heslo pomocou systému Windows 7

Ak je počítač pripojený k bezdrôtovej sieti a používa systém Windows 7, heslo môžete vyhľadať pomocou týchto krokov:

 1. Kliknite na indikátor intenzity bezdrôtového signálu na paneli úloh systému Windows 7 (vpravo dole).
 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov bezdrôtovej siete a vyberte položku Properties (Vlastnosti).
 1. Začiarknutím políčka Show characters (Zobraziť znaky) zobrazte heslo bezdrôtovej siete.

Vyhľadajte svoje heslo pomocou systému Windows 8

Ak je počítač pripojený k bezdrôtovej sieti a používa systém Windows 8, heslo môžete vyhľadať pomocou týchto krokov:

 1. Kliknite na indikátor intenzity bezdrôtového signálu na paneli úloh systému Windows 8 (vpravo dole).
 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov bezdrôtovej siete a vyberte položku View Connection Properties (Zobraziť vlastnosti pripojenia).
 1. Začiarknutím políčka Show characters (Zobraziť znaky) zobrazte heslo bezdrôtovej siete.

Vyhľadajte svoje heslo pomocou počítača Mac

 1. Na paneli s ponukami v hornej časti obrazovky kliknite na položku Go (Prejsť).
 2. Vyberte ponuku Applications (Aplikácie) a potom položku Utilities (Pomôcky).
 3. Vyberte aplikáciu Keychain Access.
 4. Po naplnení zoznamu Keychain zoraďte tento zoznam podľa položky Name (Názov) a vyhľadajte názov bezdrôtového smerovača, ku ktorému sa pokúšate pripojiť konzolu Xbox. Počet výsledkov môžete znížiť aj pomocou vyhľadávacieho poľa.
 5. Dvakrát kliknite na bezdrôtovú sieť, pre ktorú sa pokúšate vyhľadať heslo bezdrôtového pripojenia, a začiarknutím políčka Show password (Zobraziť heslo) odkryte heslo bezdrôtového pripojenia.

Poznámka: Ak má byť táto možnosť úspešná, počítač Mac musí byť pripojený k bezdrôtovej sieti. Takisto musíte poznať správcovské heslo konta správcu počítača Mac.

Vyhľadanie hesla na webovej stránke s konfiguráciou smerovača

 1. V počítači otvorte webový prehľadávač.
 2. Na paneli s adresou zadajte predvolenú adresu IP smerovača alebo brány (pozrite si tabuľku nižšie) a stlačte kláves Enter.

  Nasledujú predvolené adresy IP niektorých výrobcov smerovačov a brán.

  Výrobca

  Predvolená adresa IP

  Belkin

  192.168.2.1

  Cisco/Linksys

  192.168.1.1

  D-link

  192.168.0.1

  NETGEAR

  192.168.0.1
  192.168.1.1

 1. Ak výrobca nie je uvedený v zozname, pozrite si dokumentáciu k smerovaču alebo bráne, prípadne navštívte webovú lokalitu výrobcu. Ak potrebujete ďalšie pokyny týkajúce sa konkrétneho smerovača, môžete tiež navštíviť fóra s informáciami o sieťovom hardvéri.

  Fóra sú v angličtine. Ak potrebujete iný jazyk, využite službu Bing Translator.

 2. Zadajte meno používateľa a heslo pre smerovač alebo bránu a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak sa nemôžete prihlásiť, v dokumentácii k smerovaču alebo bráne vyhľadajte predvolené meno používateľa a heslo.

 3. Ak ste sa úspešne prihlásili, zobrazí sa konfiguračná stránka smerovača alebo brány.
 4. V oblasti nastavení bezdrôtového pripojenia vyhľadajte heslo WEP, WPA alebo WPA2 a zapíšte si ho.

  Poznámka: Ak máte problémy s konfiguráciou smerovača alebo brány, obráťte sa na výrobcu hardvéru alebo navštívte jeho webovú lokalitu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Spôsob vyhľadania vášho hesla na prístup do bezdrôtovej siete, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku