Nastavenia siete v konzole Xbox One

Obrazovka Sieť je miesto, na ktorom nájdete informácie o možnostiach pripojenia konzoly k Xboxu Live, hrania hier pre viacerých hráčov alebo riešenia všeobecných problémov s výkonom siete.

Zobrazenie obrazovky Sieť:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Sieť.
 5. Vyberte položku Network settings (Nastavenia siete).

Obrazovka Network (Sieť) je rozdelená do troch stĺpcov. Táto stránka popisuje možnosti nastavení siete, ktoré sú k dispozícii v jednotlivých stĺpcoch.

Na obrazovke Network Settings (Nastavenia siete) sa zobrazujú možnosti „Set up wireless network” (Nastaviť bezdrôtovú sieť), „Advanced settings” (Rozšírené nastavenia) a „Go offline” (Prejsť do režimu offline). Zobrazujú sa tiež podrobnosti o stave siete a možnosti riešenia problémov.

Na tejto stránke

Prvý stĺpec: Set up wireless network (Nastaviť bezdrôtovú sieť), Advanced settings (Rozšírené nastavenia) a Go offline (Prepnúť do režimu offline)

Tento stĺpec obsahuje možnosti nastavenia nového pripojenia alebo zmeny existujúceho pripojenia domácich sieťových zariadení. V prvom stĺpci si môžete vybrať z troch tlačidiel.

Set up wireless network (Nastaviť bezdrôtovú sieť)
Ak konzola Xbox One nie je momentálne pripojená na internet alebo ak chcete zmeniť bezdrôtové prístupové body, vyberte položku Set up wireless network (Nastaviť bezdrôtovú sieť). Stlačením tohto tlačidla vymažete všetky aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete a budete vyzvaní na nastavenie nového bezdrôtového zariadenia.

Konzola Xbox One neukladá staré informácie o zariadení, čím umožňuje úplne vymazať staré nastavenia a začať vždy od začiatku. Ochráni vás takto od náhodných manuálne zadaných údajov, ktoré by mohli spôsobiť problémy s novou sieťou.

Ľavá časť obrazovky Network Settings (Nastavenia siete) so zobrazenými tromi možnosťami „Advanced settings” (Rozšírené nastavenia), „Go offline” (Prejsť do režimu offline) a „Set up wireless network” (Nastaviť bezdrôtovú sieť) je zvýraznená.

Scenár: Doma ste nastavili sieťové pripojenie svojej konzoly, ale idete navštíviť príbuzného a konzolu Xbox One si chcete zobrať so sebou. Po príchode na nové miesto stlačte tlačidlo Set up wireless network (Nastaviť bezdrôtovú sieť), zo zoznamu zariadení vyberte príslušný smerovač, zadajte heslo a pripojte sa k sieti. Po návrate domov a zapojení konzoly Xbox One sa nebudete môcť automaticky pripojiť k sieti, pretože vytvorením nového pripojenia sa vymazali informácie domáceho smerovača. Stlačte tlačidlo Set up wireless network (Nastaviť bezdrôtovú sieť), zo zoznamu zariadení vyberte svoj smerovač a zadajte heslo. Predchádzajúce informácie smerovača sa vymažú a konzola Xbox One si zapamätá nastavenia domáceho zariadenia.

Rozšírené nastavenia

Na obrazovke „Which one's yours?” (Ktorá je vaša?) sa zobrazujú dostupné bezdrôtové siete a predvolená možnosť je „Which one” (Ktorá?).

Obrazovku s Advanced settings (Rozšírené nastavenia) zvyčajne používajú len technicky zdatní používatelia alebo technická podpora. Ak ste domácu sieť nastavili na používanie statických adries IP, chcete manuálne nakonfigurovať nastavenia servera DNS alebo potrebujete nastaviť predstieranie inej adresy MAC (zmeniť adresu Media Access Control sieťového rozhrania v sieťovom zariadení), vyberte položku Advanced settings (Rozšírené nastavenia), aby ste manuálne nakonfigurovali svoju sieť.

Go offline (Prepnúť do režimu offline)
Položka Go offline (Prepnúť do režimu offline) slúži pre hráčov, ktorí chcú byť offline. Ak ste pripojení ku káblovej sieti, na prepnutie do režimu offline stačí iba odpojiť kábel siete LAN zo zadnej strany konzoly. Ak však používate bezdrôtové pripojenie, jediným spôsobom odpojenia je prejsť na obrazovku Network (Sieť) a vybrať možnosť Go offline (Prepnúť do režimu offline).

Poznámka: Ak prepnete konzolu do režimu offline, príležitostne sa budete musieť pripojiť k službe Xbox Live a získať najnovšiu aktualizáciu systému, aby ste mohli hrať nedávno vydané hry.

Druhý stĺpec: Current network status (Aktuálny stav siete)

Tento stĺpec zobrazuje aktuálny stav sieťového pripojenia.

V strednej časti obrazovky Network settings (Nastavenia siete) sa zobrazuje typ pripojenia (bezdrôtové alebo káblové), typ NAT a dostupnosť služieb Xbox Live.
 • Prvý indikátor vás upozorní, či ste pripojení. Ak ste pripojení, oznámi vám, či ste pripojení pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia. Ak je pripojenie bezdrôtové, uvidíte indikátor intenzity signálu, ktorý zobrazuje približnú intenzitu signálu.
 • Druhý indikátor zobrazuje typ prekladu sieťových adries (NAT). Preklad sieťových adries (NAT) umožňuje dve rôzne adresy IP, jednu pre interný prenos a druhú pre externý prenos. Preklad sieťových adries (NAT) pomôže skryť internú adresu IP a vytvorí druh brány firewall.
 • Tretí indikátor vás upozorní, či sú všetky služby Xbox Live dostupné a spustené. Ak sú niektoré služby nedostupné, tento indikátor tiež poskytne podrobnosti, ktoré to sú.

Prečo je preklad sieťových adries (NAT) dôležitý?

V tabuľke sa zobrazuje kompatibilita dvoch konzol Xbox, kedy má každá otvorený, stredný a prísny typ NAT.

OTVORENÝ NAT

STREDNÝ NAT

PRÍSNY NAT

Pri type OTVORENÝ NAT môžete hrať a hosťovať hry pre viacerých hráčov s ľuďmi, ktorí majú v sieti akýkoľvek typ prekladu sieťových adries.

Pri type STREDNÝ NAT môžete hrať hry pre viacerých hráčov s niektorými ľuďmi. S inými nebudete môcť hrať a spravidla nebudete vybratí ako hostiteľ zápasu.

Pri type PRÍSNY NAT môžete hrať hry pre viacerých hráčov iba s ľuďmi, ktorí majú typ OTVORENÝ NAT. Nemôžete byť vybratí ako hostiteľ zápasu.

Poznámky:

 • Ak nepočujete svojich priateľov online, nemôžete sa pripojiť k hre pre viacerých hráčov ani ju hosťovať, je to z dôvodu, že preklad sieťových adries (NAT) je nastavený na stredné alebo prísne nastavenie. Ak chcete zmeniť typ NAT, môže to byť náročné, avšak môžete ho zmeniť podľa postupu v článku Riešenie pre hry viacerých hráčov na konzole Xbox One.
 • Service status (Stav služby) udáva, či je nejaká časť služby Xbox Live nedostupná. Pomáha tiež určiť, či musíte riešiť problém v sieti alebo či problém spôsobujú naše služby v konzole Xbox. Ak zistíte, že je nejaká služba nedostupná, ďalšie informácie o výpadku získate na stránke Stav služby Xbox.

Tretí stĺpec: Riešenie problémov

Tretí stĺpec ponúka možnosti riešenia problémov s výkonom siete. Tento stĺpec tlačidiel sa používa špecificky na riešenie problémov, ktoré sa týkajú sieťového pripojenia.

Test network connection (Test pripojenia k sieti)
Ak sa nemôžete pripojiť k službe Xbox Live, začnite problém riešiť pomocou tohto testu. Test Test network connection (Test pripojenia k sieti) overí, či ste pripojení ku sieťovým zariadeniam a či sa dokážete pripojiť na internet.

Ak sa zobrazuje nejaké chybové hlásenie po spustení tohto testu, pozrite si sprievodcu Riešenie chyby sieťového pripojenia konzoly Xbox One, kde nájdete pomocníka na riešenie problémov.

Ak sa zobrazí hlásenie „It’s all good, your console is now connected to the Internet“ (Všetko je v poriadku, konzola je pripojená na internet), skontrolujte stav služby Xbox Live, aby ste zistili, či sa v službe nevyskytuje problém.

Test multiplayer connection (Test pripojenia pre viacerých hráčov)

Ak sa vyskytne oneskorenie, náhodné odpájanie alebo iné problémy so sieťou súvisiace s hrou, tento test pomôže daný problém identifikovať a pracovať na jeho vyriešení. Pri teste Test multiplayer connection (Test pripojenia pre viacerých hráčov) sa otestuje všetko, čo môže ovplyvniť zážitok z hry pre viacerých hráčov v službe Xbox Live, vrátane adresy IP, rýchlosti odovzdávania a preberania, straty paketov, oneskorenia a hodnoty MTU (definície nájdete nižšie v časti Podrobné sieťové štatistiky).

Ak sa zobrazuje nejaké chybové hlásenie po spustení tohto testu, pozrite si sprievodcu Riešenie chyby pripojenia pre viacerých hráčov ku konzole Xbox One.

Ďalšiu pomoc nájdete na nasledujúcich stránkach:

Detailed network statistics (Podrobné sieťové štatistiky)
Ak ste odborníkom na siete a na zlepšenie výkonu siete nepotrebujete sprievodcu riešením problémov, výkon siete vám pomôže zhodnotiť obrazovka Detailed network statistics (Podrobné sieťové štatistiky). Stlačením tohto tlačidla spustíte krátky test, ktorý otestuje výkon siete a zobrazí výsledky vo formáte, ktorý sa ľahko
Na pravej strane obrazovky Network settings (Nastavenia siete) sa zobrazuje stĺpec s možnosťami riešenia problémov. Možnosti sú „Test network connection” (Test pripojenia k sieti), „Test multiplayer connection” (Test pripojenia pre viacerých hráčov), „Detailed network statistics” (Podrobné sieťové štatistiky) a „Bandwidth usage” (Využitie šírky pásma).

Na tejto obrazovke sa zobrazujú nasledujúce informácie:

 • Download speed (Rýchlosť preberania) je kľúčová na prenášanie obsahu a hranie hier pre viacerých hráčov v službe Xbox Live.
 • Upload speed (Rýchlosť odovzdávania) ovplyvňuje len hranie hier pre viacerých hráčov v službe Xbox Live.
 • Poznámka: Rýchlosti odovzdávania a preberania sú výsledkom testovania rýchlosti a ukážu, ako rýchlo dokáže vaša sieť prevziať alebo odovzdať súbor z internetu do konzoly Xbox One.
 • Download packet loss (Strata paketov pri preberaní) je kľúčová na prenášanie obsahu a hranie hier pre viacerých hráčov v službe Xbox Live.
  Ak je strata paketov väčšia ako 5 %, pokúste sa problém s konzolou vyriešiť pomocou sprievodcu Riešenie chyby sieťového pripojenia ku konzole Xbox One.
 • Upload packet loss (Strata paketov pri odovzdávaní) ovplyvňuje len hranie hier pre viacerých hráčov v službe Xbox Live.

Poznámka: Obsah prenášaný prostredníctvom internetu je zabalený do paketov. Týmto sa testuje schopnosť získať správny počet odoslaných paketov. Medzi príčiny straty paketov patrí nedostatočná intenzita signálu v cieli, rušenie zapríčinené prírodou alebo človekom, neúmerný systémový šum, zlyhanie hardvéru, poškodený softvér alebo preťaženie sieťových uzlov. Často je príčinou viac ako jeden z týchto faktorov.
Ak je strata paketov väčšia ako 5 %, pokúste sa problém s konzolou vyriešiť pomocou sprievodcu Riešenie chyby sieťového pripojenia ku konzole Xbox One.

 • Hodnota MTU musí byť minimálne 1384 MTU alebo vyššia, aby ste mohli hrať hry v službe Xbox Live. Ak sú nastavenia smerovača príliš nízke, ich kontrolou a úpravou môžete rýchlo vyriešiť mnoho problémov súvisiacich s hrami.
 • Latency (Oneskorenie) je sieťovým výrazom pre oneskorenie pri doručovaní paketov. Udáva, koľko milisekúnd trvá paketu údajov dostať sa z jedného určeného bodu do druhého. Môže ovplyvniť prenos, ale len pri uplynutí časového limitu aplikácie. Oneskorenie však môže významne ovplyvniť hranie hier pre viacerých hráčov, pretože dôjde k oneskoreniu medzi tým, čo vidíte, a tým, čo sa deje na serveri. Inými slovami, ak je vaše oneskorenie vysoké, vaša postava v hre môže byť zabitá ešte predtým, ako vôbec uvidíte protivníka na obrazovke.
 • Wireless strength (Intenzita bezdrôtového pripojenia) meria intenzitu internetového signálu. Čím bližšie je signál ku hodnote 100 percent, tým lepšie budú výsledky pripojenia konzoly Xbox One. Rušenie bezdrôtového pripojenia, ktoré zapríčiňuje nízku intenzitu signálu, je hlavným dôvodom oneskorenia a straty paketov. Test je navrhnutý tak, aby testoval bod v čase. Ak odstránite príčiny rušenia bezdrôtového pripojenia medzi smerovačom a konzolou Xbox One, zopakujte test, aby ste zistili, aké zlepšenie nastalo. Tento test pomôže spresniť príčiny rušenia bezdrôtového pripojenia, ako aj to, ako veľmi ovplyvňuje používanie konzoly Xbox One.
 • Status code (Kód stavu) zobrazuje kódy chýb, ktoré sú výsledkom testu. Kódy stavu používa hlavne technická podpora pre konzoly Xbox.

Bandwidth usage
(Využitie šírky pásma) Na tejto obrazovke sa v ľavom stĺpci zobrazuje aktuálne využitie šírky pásma konzolou. V časti Time period (Časové obdobie) sa tiež zobrazuje využitie šírky pásma v zadanom rozsahu dátumov. Koncový dátum tohto rozsahu môžete zmeniť výberom možnosti Reset period on this day (Vynulovať obdobie v tento deň).

Obrazovka podrobných sieťových štatistík zobrazuje rýchlosť preberania, nahrávania, mieru straty paketov pri preberaní, MTU, latenciu, intenzitu signálu bezdrôtovej siete a kód stavu.

V strednom stĺpci sa zobrazuje odhadované využitie šírky pásma za posledných 12 hodín a v pravom stĺpci odhadované využitie šírky pásma za uplynulé mesiace.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenia siete v konzole Xbox One, alebo iným problémom?