Riešenie problémov s pomalým sťahovaním hier alebo aplikácií v konzole Xbox One

Nízka rýchlosť sťahovania sa prejavuje týmito príznakmi:

 • Inštalácia trvá dlho.
 • Indikátor priebehu preberania alebo aktualizácie sa nejaký čas nepohol.

Ak sa nemôžete pripojiť k svojej sieti alebo sa zobrazujú chyby týkajúce sa pripojenia k sieti, pozrite si článok Riešenie chyby sieťového pripojenia ku konzole Xbox One.

Riešenia

Nasledujúce kroky vám pomôžu zistiť, či je pri sťahovaní hry alebo aplikácie do konzoly Xbox One problém v sieti a ako zvýšiť rýchlosť siete.

Riešenie č. 1: Skontrolujte rýchlosť preberania

Postupujte takto:

 1. Prejdite do časti Inštaluje sa… <názov hry, ktorú preberáte>.
 2. V časti Front na stránke My games & apps (Moje hry a aplikácie) skontrolujte rýchlosť preberania zobrazenú vedľa hry alebo aplikácie, ktorá sa inštaluje. Táto hodnota indikuje aktuálnu rýchlosť sťahovania. Ak vidíte nízke rýchlosti pripojenia (napríklad menej ako 1 megabit za sekundu), sťahovanie môže trvať dlho.

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené odhadované časy sťahovania na základe aktuálnej rýchlosti sťahovania.

Poznámka: Tieto informácie slúžia len ako orientačné údaje, nie sú to presné časy sťahovania. Pri aktivitách ako je prenos obsahu, hranie hier alebo streamovanie hier z konzoly Xbox One do počítača s Windowsom 10 bude využiteľná šírka pásma obmedzená a tým sa predĺži čas sťahovania.

Aktuálna rýchlosť sťahovania

30 GB súbor

40 GB súbor

50 GB súbor

60 GB súbor

70 GB súbor

2 Mbit/s

33,3 h

44,4 h

55,6 h

66,7 h

77,8 h

5 Mbit/s

13,3 h

17,8 h

22,2 h

26,7 h

31,1 h

10 Mbit/s

6,7 h

8,9 h

11,1 h

13,3 h

15,6 h

20 Mbit/s

3,3 h

4,4 h

5,6 h

6,7 h

7,8 h

50 Mbit/s

1,3 h

1,8 h

2,2 h

2,7 h

3,1 h

100 Mbit/s

0,7 h

0,9 h

1,1 h

1,3 h

1,6 h

200 Mbit/s

0,3 h

0,4 h

0,6 h

0,7 h

0,8 h

Príklad:

Ak inštalujete 40 GB súbor a indikátor priebehu ukazuje, že je stiahnutých 25 percent (zostáva 30 GB) a vaša rýchlosť pripojenia je 10 MB/s, na dokončenie sťahovania budú potrebné približne 4,4 hodiny. (Tento výpočet predpokladá, že rýchlosť sťahovania zostane nezmenená.)

Pri pripojení k službe Xbox Live by mala byť rýchlosť vášho internetového pripojenia minimálne 1,5 MBit/s, aby ste získali čo najlepší výkon. Ďalšie informácie o využívaní šírky pásma a tom, ako riešiť problémy so sieťovým pripojením, nájdete v článku Riešenie chyby sieťového pripojenia ku konzole Xbox One.

Riešenie č. 2: Zatvorte všetky spustené aplikácie

Na dosiahnutie čo najlepšieho herného zážitku je počas hrania hier sťahovanie na pozadí obmedzené. Ak chcete odstrániť obmedzenie rýchlosti sťahovania pri inštalácii hier alebo aplikácií, môžete buď počkať, kým konzola Xbox One odstaví spustenú hru, alebo môžete vynútiť zatvorenie hier nasledujúcim spôsobom:

 1. Na úvodnej obrazovke prejdite do poslednej spustenej hry.
 2. Po označení hry stlačte tlačidlo Menu (Ponuka)  a vyberte možnosť Quit (Skončiť).

Po zatvorení naposledy spustenej hry:

 • Skontrolujte rýchlosť, ktorou sa vaša hra alebo aplikácia sťahuje.
 • Aby sa zabránilo spomaleniu preberania, nespúšťajte žiadne hry ani aplikácie, pokým sa sťahovanie nedokončí.

Riešenie č. 3: Reštartujte konzolu

 1. Podržte stlačené tlačidlo Xbox   v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
 2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
 3. Vyberte položku Restart (Reštartovať). To automaticky pozastaví všetky existujúce sťahovania, ktoré sa obnovia po reštartovaní konzoly.

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo ak konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox na konzole cca 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znova zapnite dotykom tlačidla Xbox na konzole.

Pri reštartovaní konzoly sa všetky otvorené aplikácie a hry zatvoria. Po reštartovaní konzoly skontrolujte, či sa vaše sťahovanie obnovilo:

 1. Na úvodnej obrazovke otvorte ponuku Moje hry a aplikácie.
 2. Vyberte možnosť Front a označte hru alebo aplikáciu, ktorú sa pokúšate stiahnuť.
 3. Hra alebo aplikácia by mala zobrazovať hlásenie Inštaluje sa....
 4. Ak sa zobrazuje hlásenie stavu Zaradené do frontu alebo Pozastavené, vyberte hru alebo aplikáciu a stlačte tlačidlo Ponuka . Potom vyberte položku Obnoviť inštaláciu.

Po kontrole obnovenia sťahovania:

 • Skontrolujte rýchlosť, ktorou sa vaša hra alebo aplikácia sťahuje.
 • Aby sa zabránilo spomaleniu sťahovania, nespúšťajte žiadne hry ani aplikácie, pokým sa sťahovanie nedokončí.

Riešenie č. 4: Zrušte inštaláciu hry alebo aplikácie a potom ju znova nainštalujte

Ak ste problém nevyriešili pomocou vyššie uvedených krokov, musíte inštaláciu hry zrušiť. Postupujte takto:

 1. Na úvodnej obrazovke otvorte ponuku Moje hry a aplikácie.
 2. Vyberte možnosť Front a označte hru alebo aplikáciu, ktorú sa pokúšate stiahnuť.
 3. Na ovládači stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte položku Zrušiť.

Hru môžete znova nainštalovať vložením disku alebo opätovným stiahnutím z Microsoft Storu. Ak chcete hru znova stiahnuť, vyhľadajte a vyberte ju v Microsoft Store a potom vyberte možnosť Inštalovať.

Po reštartovaní sťahovania znovu skontrolujte rýchlosť sťahovania hry alebo aplikácie.

Riešenie č. 5: Kontrola problémov so sieťovým pripojením

Ak ste problém nevyriešili pomocou predchádzajúcich riešení, skontrolujte rýchlosť sťahovania svojej konzoly v porovnaní s predplateným dátovým paušálom u vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP). Najskôr pozastavte všetky spustené sťahovania a sťahovania vo fronte:

 1. Na úvodnej obrazovke otvorte ponuku Moje hry a aplikácie.
 2. Vyberte možnosť Front a označte všetky hry alebo aplikácie, ktoré sa sťahujú alebo sú vo fronte na stiahnutie.
 3. Stlačte tlačidlo Ponuka na ovládači a vyberte možnosť Pozastaviť inštaláciu pre každú hru alebo aplikáciu, ktorá sa sťahuje alebo je vo fronte.

Potom zatvorte všetky hry spustené vo svojom systéme:

 1. Na úvodnej obrazovke prejdite do poslednej spustenej hry.
 2. Po označení hry stlačte tlačidlo Menu (Ponuka) a vyberte možnosť Quit (Skončiť).

Potom spustite test pripojenia konzoly k sieti:

 1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položky System (Systém) > Settings (Nastavenia).
 3. Vyberte položky Network (Sieť) > Network settings (Nastavenia siete) > Detailed network statistics (Podrobné sieťové štatistiky).

Vaša konzola spustí test pripojenia a zobrazí zistenú rýchlosť sťahovania, ktorú môžete porovnať voči predplatenému paušálu u vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP). Ak sa na stránke Podrobné sieťové štatistiky zobrazuje výrazne nižšia rýchlosť sťahovania, než ste očakávali, môže to mať niekoľko príčin:

Konkurenčné sieťové pripojenia k vašej domácej sieti – sieťové zariadenia môžu byť súbežne pripojené k vašej domácej sieti a využívať rovnakú šírku pásma pri sťahovaní ako vaša konzola Xbox One. Skúste pozastaviť všetky sťahovania v iných zariadeniach vo vašej domácej sieti a skontrolujte, či sa rýchlosť sťahovania vo vašej konzole zvýšila. Skontrolujte tiež, či váš domáci smerovač podporuje službu Quality of Service (QoS) pre pripojenie k internetu. Povolenie funkcie QoS na domácom smerovači môže pomôcť uprednostniť sieťové pripojenie vašej konzoly Xbox One a zvýšiť rýchlosť sťahovania.

Konkurenčné pripojenia k bezdrôtovej sieti – ak je vaša konzola pripojená k domácej sieti prostredníctvom bezdrôtového pripojenia, konzole môžu konkurovať iné bezdrôtové zariadenia alebo iné bezdrôtové siete. Ak je to možné, skúste konzolu Xbox One pripojiť priamo k domácemu smerovaču prostredníctvom káblového pripojenia.

Ak nie je možné pripojiť konzolu prostredníctvom káblového pripojenia, skontrolujte, či váš domáci smerovač podporuje dvojpásmové pripojenie (pripojenie Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz). Ak je váš domáci smerovač dvojpásmový, skúste presunúť konzolu Xbox One na 5 GHz frekvenciu smerovača a ostatné bezdrôtové zariadenia na 2,4 GHz frekvenciu. Hoci sieť Wi-Fi s frekvenciou 5 GHz má kratší dosah než sieť Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz, môže sa menej prekrývať s inými bezdrôtovými sieťami a poskytovať vyšší výkon.

Konkurenčné pripojenia u poskytovateľa internetových služieb – vaša rýchlosť preberania sa môže meniť v závislosti od časti dňa a dňa v týždni. To je často spôsobené konkurenčnými prenosmi dát u vášho poskytovateľa internetových služieb počas prevádzkových špičiek. Ak je rýchlosť sťahovania vašej konzoly Xbox One výrazne nižšia napríklad večer alebo cez víkend v porovnaní s bežným pracovným dňom, môže to byť spôsobené konkurenčnými prenosmi u poskytovateľa internetových služieb. Aby ste toto obmedzenie obišli, skúste spustiť sťahovanie hier alebo aplikácií neskoro večer a nechajte ich bežať cez noc v čase mimo špičky.

Ak je rýchlosť sťahovania stále nízka, prečítajte si článok Riešenie chyby sieťového pripojenia ku konzole Xbox One, ktorý vám pomôže identifikovať problémy medzi vašou domácou sieťou a poskytovateľom internetových služieb.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s pomalým sťahovaním hier alebo aplikácií v konzole Xbox One, alebo iným problémom?