Zdieľať túto stránku

Pridanie nového člena do rodiny používateľov konzoly Xbox One

Vytvorenie rodiny vám pomôže spravovať nastavenia ochrany osobných údajov a bezpečnosti online pre deti a tínedžerov na konzole Xbox One, v systéme Windows 10 a zariadení Windows Phone 10.

Nových členov môže pridať do rodiny ktorákoľvek dospelá osoba v rodine. Ak chcete pridať člena rodiny, postupujte podľa krokov na tejto stránke.

Poznámka: Ak je osoba, ktorú pridávate do svojej rodiny, už členom inej rodiny, najprv ju bude potrebné odstrániť z aktuálnej rodiny. Podrobnosti nájdete v článku Odstránenie člena z rodiny používateľov.

Témy

Osoba, ktorú chcete pridať, už má v konzole Xbox One konto Microsoft

 1. stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Prihlásiť sa a vyberte konto, do ktorého sa chcete prihlásiť.
 3. Po prihlásení stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 4. Vyberte položky System (Systém) > Settings (Nastavenia).
 5. V časti Konto vyberte položku Rodina. V tejto sekcii sa zobrazujú všetci aktuálni členovia vašej rodiny.
 6. Vyberte položku Pridať do rodiny.
 7. Vyberte profil pre osobu, ktorú chcete pridať, a stlačte tlačidlo A na ovládači.

Osoba, ktorú chcete pridať, už má konto Microsoft, ktorý však nie je uložený v konzole Xbox One

Poznámka: Ak je osoba, ktorú pridávate do svojej rodiny, už členom inej rodiny, najprv ju bude potrebné odstrániť z aktuálnej rodiny. Podrobnosti nájdete v téme Odstránenie člena z rodiny používateľov.

 1. stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Prihlásiť sa a vyberte konto, do ktorého sa chcete prihlásiť.
 3. Po prihlásení stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu.
 4. Vyberte položky System (Systém) > Settings (Nastavenia).
 5. V časti Konto sa posuňte doprava do sekcie Rodina. V tejto časti sa zobrazujú všetci aktuálni členovia vašej rodiny.
 6. Vyberte položku Pridať do rodiny.
 7. Vyberte položku Pridať nové.
 8. Požiadajte osobu, ktorú chcete pridať, aby sa prihlásila pomocou e-mailovej adresy a hesla svojho konta Microsoft.
 9. Po zobrazení výzvy vyberte položku Pridať do rodiny.
 10. Ak je pridávaná osoba dieťaťom alebo tínedžerom, postupujte podľa pokynov na udelenie súhlasu rodiča.

Osoba, ktorú chcete pridať, nemá konto Microsoft

 1. stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Prihlásiť sa a vyberte konto, do ktorého sa chcete prihlásiť.
 3. Po prihlásení stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu.
 4. Vyberte položky System (Systém) > Settings (Nastavenia).
 5. V časti Konto sa posuňte doprava do sekcie Rodina. V tejto časti sa zobrazujú všetci aktuálni členovia vašej rodiny.
 6. Vyberte položku Pridať do rodiny.
 7. Vyberte položku Pridať nové.
 8. Keď sa osobe, ktorú chcete pridať, zobrazí výzva na prihlásenie pomocou e-mailovej adresy a hesla konta Microsoft, na ovládači stlačte tlačidlo B a posunutím ľavej páčky nadol vyberte položku Získať nové konto.
 9. Požiadajte osobu, ktorú chcete pridať, aby postupovala podľa krokov na vytvorenie konta Microsoft.
 10. Po zobrazení výzvy vyberte položku Pridať do rodiny.

Poznámka: Ak je pridaná osoba dieťaťom, automaticky sa pridá do vašej rodiny.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pridanie nového člena do rodiny používateľov konzoly Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku