Blokovanie nevhodných webových lokalít v konzole Xbox One

Video: Blokovanie webových lokalít v konzole Xbox.

Pozrite si video: Blokovanie webových lokalít v konzole Xbox. Poznámka Toto video je dostupné iba v angličtine.

Webové filtrovanie vám umožňuje kontrolovať, k akým webovým lokalitám majú deti prostredníctvom konzoly Xbox One prístup. (Toto je automaticky zapnuté pre deti pod 8 rokov.)

  1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca, potom prejdite na položky Systém > Nastavenia > Konto > Rodinné nastavenia.
  2. Vyberte možnosť Správa členov rodiny, potom vyberte detské konto, ktoré chcete pridať do webových filtrov.
  3. Vyberte možnosť Filtrovanie webového obsahu a potom vyberte rozbaľovaciu ponuku a zobrazte si všetky dostupné možnosti.
  4. Vyberte požadovanú úroveň filtrovania webového obsahu.

Poznámka Ak vyberiete položku Len zoznam povolených lokalít, vaše dieťa si môže prezerať len webové lokality, ktoré ste pridali do zoznamu Vždy povolené na lokalite account.microsoft.com/family.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Blokovanie nevhodných webových lokalít v konzole Xbox One, alebo iným problémom?