Zdieľať túto stránku

Nemožno pridať člena do rodiny používateľov konzoly Xbox One

Nemožno pridať nikoho do rodiny používateľov konzoly Xbox One.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či používate účet dospelej osoby

Ak chcete pridať člena do rodiny, musíte používať účet dospelej osoby. Deti a tínedžeri musia o pridanie novej osoby požiadať dospelého člena rodiny.

Riešenie č. 2: Uistite sa, či nová osoba už nie je členom inej rodiny

Účet môže byť naraz členom len jednej rodiny. Ako zistiť, či už niekto je členom rodiny:

1. Požiadajte osobu, ktorú sa pokúšate pridať do rodiny, aby sa prihlásila vo svojej konzole a prešla do časti Rodina. Urobí to tak, že stlačením tlačidla Xbox otvorí sprievodcu, vyberie položku Všetky nastavenia a potom Rodina. Alebo ju požiadajte, nech sa prihlási do svojho účtu Microsoft a v ponuke vyberie položku Family (Rodina).

2. Ak sa tu zobrazujú účty, táto osoba je momentálne členom rodiny. Skôr než ju bude možné pridať do inej rodiny, musí byť odstránená z aktuálnej rodiny.

  • Ak je osoba dieťa alebo tínedžer, musí ho odstrániť dospelý člen aktuálnej rodiny.
  • Ak ide o dospelú osobu, môže sa odstrániť sama, ale len v prípade, že nie je jediným dospelým členom v rodine, ktorá pozostáva z detským účtov. V takom prípade je potrebné odstrániť najskôr deti, až potom možno odstrániť dospelého. Deti bude potrebné pridať do inej rodiny, aby mohli ďalej používať službu Xbox Live.

Poznámka: Používatelia sa nemôžu sami odstrániť z rodiny v konzole Xbox One. Môže ich odstrániť len iný dospelý člen príslušnej rodiny. Používatelia sa však môžu sami odstrániť prostredníctvom účtu Microsoft vo webovom prehliadači.

Nová rodina teraz môže pozvať novú osobu, aby sa pripojila.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nemožno pridať člena do rodiny používateľov konzoly Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku