Zdieľať túto stránku

Používanie obmedzení obsahu v konzole Xbox One, keď nikto nie je prihlásený

Pre účty hostí môžete nastaviť obmedzenia týkajúce sa zobrazovania obsahu a vykonávania aktivít v konzole Xbox One, keď nikto nie je prihlásený. Tieto nastavenia môže kedykoľvek zmeniť dospelá osoba prihlásená v konzole.

Nastavenie ovládacích prvkov pre hry, aplikácie a filmy, ku ktorým majú hostia prístup, keď nikto nie je prihlásený

Ak chcete zmeniť obmedzenia obsahu pre konzoly bez prihlásených používateľov, postupujte takto:

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
Sprievodca konzoly Xbox One zobrazený na ľavej strane úvodnej obrazovky
  1. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
V sprievodcovi konzoly Xbox One je vybraná ikona Settings (Nastavenia) a zobrazená tabla Settings (Nastavenia).
  1. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
Sprievodca konzoly Xbox One s vybranou ikonou Settings (Nastavenia) a zobrazenou tablou Settings (Nastavenia)
  1. Vyberte položku System (Systém).
  2. Vyberte položku Signed out content restrictions (Obmedzenia obsahu po odhlásení).
Na obrazovke Settings (Nastavenia) je zvýraznená kategória Signed out console restrictions (Obmedzenia obsahu po odhlásení).
  1. Zadaním hesla účtu Microsoft potvrďte svoju totožnosť.
Obrazovka What's your password (Aké je vaše heslo) s klávesnicou na obrazovke
  1. Zmeňte nastavenia na požadované hodnoty. Vyberte položku Access to content (Prístup k obsahu) a potom vyberte požadovaný vek.
  2. Po skončení stlačte tlačidlo B  na ovládači.

Ak chcete zistiť, ako umožniť hosťovi prepísať tieto nastavenia, pozrite si článok Používanie konzoly Xbox One ako hosť.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie obmedzení obsahu v konzole Xbox One, keď nikto nie je prihlásený, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku