Zdieľať túto stránku

Obmedzenie obsahu pri prihlásení dospelej osoby a dieťaťa v konzole Xbox One

Čo sa stane, ak sú osoby prihlásené do detského účtu aj účtu dospelej osoby?

Ak väčšina alebo všetky vaše aplikácie a hry boli nahradené obsahom označeným „E“ (Everyone, všetci) alebo ak nemôžete nájsť niektorú aplikáciu alebo hru (napríklad Halo), znamená to, že v konzole Xbox One ste prihlásení vy a aspoň jedno z vašich detí s obmedzením obsahu.

 • Ak je v konzole Xbox One naraz prihlásená dospelá osoba aj dieťa, konzola presadí obmedzenia obsahu, ktoré sú nastavené pre detské konto. Znamená to, že ak vaše dieťa alebo tínedžer má zakázané sledovanie filmov s obsahom pre dospelých, takýto film si nebudete môcť pozrieť, kým je dieťa prihlásené.
 • Ak sa dieťa prihlási, keď dospelá osoba používa neobmedzený obsah, hra alebo aplikácia sa preruší a zobrazí sa výzva na udelenie povolenia dieťaťu na používanie alebo zobrazenie obsahu.

Môže k tomu dôjsť v nasledujúcich prípadoch:

 • Senzor Kinect je nakonfigurovaný tak, aby automaticky prihlásil hráčov, ktorých rozpozná. Ak sú hráči prihlásení, keď vstúpia do herného priestoru, hra sa preruší a zobrazí sa výzva na udelenia povolenia dieťaťu na zobrazenie obsahu.
 • Dieťa sa prihlásilo, kým dospelý nebol v miestnosti.
 • Keď dieťa skončilo používanie konzoly Xbox One, neodhlásilo sa.

Aké sú možnosti?

Ak nastane niektorý z týchto prípadov, máte tri možnosti.

Riešenie č. 1: Udeľte dieťaťu trvalú výnimku na požadovaný obsah

Ak ste dospelá osoba v rovnakej rodine používateľov ako dieťa, v žiadosti o povolenie vyberte svoj účet a postupujte podľa pokynov na udelenie povolenia. Môžete vybrať jednu z troch úrovní:

 • Vždy: udelenie trvalej výnimky, ktorá sa nedá zrušiť.
 • Len raz: udelenie jednorazovej výnimky.
 • Zrušiť: zamietnutie žiadosti o výnimku a pokračovanie v používaní nastavení dieťaťa.

Ďalšie informácie o udeľovaní výnimiek na obmedzenia obsahu.

Riešenie č. 2: Odhláste detský účet

Keď sa dieťa odhlási, vaše nastavenia sa vrátia na úroveň priradenú vám. Odhlásenie dieťaťa:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a potom vyberte položku Prihlásenie.
 2. Vyberte konto svojho dieťaťa.
 3. Vyberte položku Sign Out (Odhlásiť sa).
Obrázok oblasti „Sign in” (Prihlásenie) na úvodnej obrazovke konzoly Xbox One so zvýraznenou položkou „Sign out” (Odhlásiť sa)

Riešenie č. 3: Zavrite žiadosť o povolenie

Stlačením tlačidla B na ovládači sa vráťte a pokračujte v používaní obmedzených nastavení, kým je dieťa v miestnosti.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Obmedzenie obsahu pri prihlásení dospelej osoby a dieťaťa v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku