Obmedzenie obsahu pri prihlásení dospelej osoby a dieťaťa v konzole Xbox One

Ak väčšina alebo všetky vaše aplikácie a hry boli nahradené obsahom označeným „E (ako Everyone, všetci)“ alebo ak nemôžete nájsť niektorú aplikáciu alebo hru, znamená to, že v konzole Xbox One ste prihlásení vy a jedno z detí s obmedzením obsahu.

 • Ak je v konzole Xbox One naraz prihlásená dospelá osoba aj dieťa, konzola uplatní obmedzenia obsahu, ktoré sú nastavené pre detské konto. Znamená to, že ak vaše dieťa alebo tínedžer má zakázané sledovanie filmov s obsahom pre dospelých, takýto film si nebudete môcť pozrieť, kým je vaše dieťa prihlásené.
 • Ak sa dieťa prihlási, keď dospelá osoba používa obsah bez obmedzenia, hra alebo aplikácia sa preruší a zobrazí sa výzva na udelenie povolenia dieťaťu na používanie alebo zobrazenie obsahu.

Môže k tomu dôjsť v nasledujúcich prípadoch:

 • Snímač Kinect je nakonfigurovaný tak, aby automaticky prihlásil hráčov, ktorých rozpozná. Ak sú hráči prihlásení keď vstúpia do herného priestoru, hra sa preruší a zobrazí sa výzva na udelenia povolenia dieťaťu na zobrazenie obsahu.
 • Dieťa sa prihlásilo, kým dospelý nebol v miestnosti.
 • Keď dieťa skončilo používanie konzoly Xbox One, neodhlásilo sa.

Aké sú možnosti?

Ak nastane niektorý z týchto prípadov, máte tri možnosti.

Riešenie č. 1: Udeľte dieťaťu výnimku na vami požadovaný obsah

 1. Na obrazovke s názvom Vyberte, kto udelí povolenie vyberte konto dospelého člena rodiny, ktorý udeľuje povolenie.
 2. Zadajte e-mailovú adresu a heslo konta dospelej osoby alebo prístupové heslo konzoly.
 3. Vyberte možnosť Vždy alebo Len raz.

Riešenie č. 2: Odhláste detský účet

Keď sa dieťa odhlási, vaše nastavenia sa vrátia na úroveň priradenú vám. Odhlásenie dieťaťa:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a potom vyberte položku Prihlásenie.
 2. Vyberte konto svojho dieťaťa.
 3. Vyberte položku Odhlásenie.

Riešenie č. 3: Zavrite žiadosť o povolenie

Stlačením tlačidla B na ovládači sa vráťte a pokračujte v používaní nastavení s väčším obmedzením, kým je dieťa v miestnosti.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Obmedzenie obsahu pri prihlásení dospelej osoby a dieťaťa v konzole Xbox One, alebo iným problémom?