Udelenie výnimky dieťaťu z obmedzenia obsahu v konzole Xbox One

Ak chcete svojmu dieťaťu udeliť povolenie na zobrazenie obsahu s vyšším hodnotením, než sú nastavenia detského konta pre vašu rodinu, a ide o prístup k určitému prvku, nemusíte meniť všetky nastavenia.

Každá dospelá osoba v rodine môže udeliť výnimky na obmedzenia obsahu, ktoré sú aktuálne použité v nastaveniach detského konta pre vašu rodinu. Pri udeľovaní výnimiek máte dve možnosti:

  • Vždy – Táto možnosť udelí trvalú výnimku, ktorá sa nedá zrušiť.
  • Len tentokrát – Táto možnosť je jednorazovou výnimkou. Jej platnosť vyprší, hneď ako sa dieťa z konzoly odhlási.

Poznámka : Ak chcete poskytnúť výnimku typu „vždy“, musíte mať v konzole konto Xbox. Ak vaše konto nie je v konzole, môžete aktuálnej relácii poskytnúť len dočasnú výnimku (typu „len tentokrát“).

Udelenie výnimky na obmedzenia obsahu

Poznámka Ak dieťaťu povoľujete nákup hry alebo videa, na ktoré udeľujete výnimku, obsah je potrebné najprv zakúpiť, prevziať a inštalovať. Až potom môžete udeliť výnimku na jeho používanie.

  1. Nechajte dieťa prihlásiť sa do konta v konzole Xbox One.
  2. Vyhľadajte obsah, ku ktorému chcete dieťaťu povoliť prístup.
  3. Na obrazovke s názvom Vyberte, kto udelí povolenie vyberte konto dospelého člena rodiny, ktorý udeľuje povolenie.
  4. Zadajte e-mailovú adresu konta dospelého a heslo alebo prístupový kľúč konzoly.
  5. Vyberte buď možnosť Vždy alebo Len tentokrát (alebo len Len tentokrát, ak vaše konto nie je v konzole).

Potom, ako dáte dieťaťu povolenie na používanie tohto obsahu, si bude môcť obsah otvoriť okamžite.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Udelenie výnimky dieťaťu z obmedzenia obsahu v konzole Xbox One, alebo iným problémom?