Zdieľať túto stránku

Udelenie výnimky dieťaťu na obmedzenia obsahu v konzole Xbox One

Prehľad

Ak chcete svojmu dieťaťu udeliť povolenie na zobrazenie obsahu s vyšším hodnotením, než sú nastavenia detského účtu pre vašu rodinu, a ide o prístup k určitému typu obsahu, napríklad k hre alebo videu, nemusíte meniť všetky nastavenia.

Každá dospelá osoba v rodine môže udeliť výnimku na obmedzenia obsahu, ktoré sú aktuálne použité v nastaveniach detského účtu pre vašu rodinu. Pri udeľovaní výnimky máte dve možnosti:

  • Vždy – udelenie trvalej výnimky, ktorá sa nedá zrušiť.
  • Len raz – udelenie jednorazovej výnimky. Jej platnosť uplynie, keď sa dieťa odhlási z konzoly.

Udelenie výnimky na obmedzenia obsahu

Poznámka: Ak dieťaťu povoľujete nákup hry alebo videa, na ktoré chcete udeliť výnimku, obsah je potrebné najprv zakúpiť, prevziať a nainštalovať. Až potom môžete udeliť výnimku na jeho používanie.

  1. Nechajte dieťa prihlásiť sa do účtu v konzole Xbox One.
  2. Vyhľadajte obsah, ktorého používanie chcete dieťaťu povoliť.
  3. Na obrazovke Choose who will give permission (Vyberte, kto udelí povolenie) vyberte účet dospelého člena rodiny, ktorý udeľuje povolenie.
  1. Zadajte e-mailovú adresu a heslo účtu dospelej osoby alebo prístupové heslo konzoly.
  1. Vyberte možnosť Always (Vždy) alebo Just this once (Len raz).

Keď dieťaťu udelíte povolenie na používanie tohto obsahu, môže ho hneď otvoriť.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Udelenie výnimky dieťaťu na obmedzenia obsahu v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku