Nastavte vekové obmedzenie pre obsah v konzole Xbox One

Aby vaše deti mali prístup len k hrám, aplikáciám, televíznym reláciám a filmom vhodným pre rodinu v ich konzole Xbox One, môžete vybrať z predvolených odporúčaní podľa veku.

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu a prejdite do časti Systém > Nastavenia > Konto > Nastavenia rodiny.
  2. Vyberte položku Správa členov rodinya potom vyberte konto dieťaťa, ktoré chcete aktualizovať. V časti Prístup k obsahu vyberte požadovanú vekovú úroveň obmedzenia. (Podľa predvoleného nastavenia budú obmedzenia pre vaše dieťa nastavené na vek súvisiaci s jeho kontom Microsoft.)

Ak vaše dieťa žiada použitie blokovanej aplikácie alebo hry, ktorej hodnotenie ide nad rámec jeho obmedzení prístupu k obsahu, môžete to schváliť prihlásením sa cez svoje prístupové heslo a výberom možnosti Vždy alebo Len raz.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavte vekové obmedzenie pre obsah v konzole Xbox One, alebo iným problémom?