Pozastavenie alebo zrušenie preberania alebo inštalácie v konzole Xbox One

Okamžite zastaviť práve prebiehajúce preberanie alebo inštaláciu, prípadne ich úplne zrušiť, je ľahké. Postupujte takto:

  1. Na úvodnej obrazovke, stlačte pravú spúšť a stlačením tlačidla A  otvorte ponuku My games and apps (Moje hry a aplikácie).
  2. Vyberte položku Queue (Front).
  3. Zvýraznite aktívne preberanie alebo inštaláciu.
  4. Stlačte tlačidlo Ponuka na ovládači  .
  5. Vyberte položku Pause installation (Pozastaviť inštaláciu) alebo Cancel (Zrušiť) v závislosti od toho, čo chcete urobiť.

Ak chcete obnoviť inštaláciu, postupujte rovnako, ale v kroku č. 5 vyberte možnosť Resume installation (Obnoviť inštaláciu).

Poznámka Postup uvedený na tejto stránke sa vzťahuje iba na štandardnú inštaláciu hier alebo aplikácií, nie na aktualizácie hier. Väčšina aktualizácií hier je povinná a nebudete ich môcť zrušiť. Vo všeobecnosti slúžia aktualizácie na riešenie problémov, pridanie funkcií alebo prípravu na nový obsah služby Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pozastavenie alebo zrušenie preberania alebo inštalácie v konzole Xbox One, alebo iným problémom?