Zdieľať túto stránku

Zobrazenie stavu inštalácie hier a aplikácií v konzole Xbox One

Skontrolovať stav inštalácie hry alebo aplikácie v konzole Xbox One je jednoduché. Daný stav môžete zobraziť kedykoľvek. Postupujte podľa týchto krokov:

  1. Na úvodnej obrazovke prejdite doprava a vyberte položku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
  2. Posuňte sa nadol do časti Queue (Front).

Aktívne súbory na prevzatie sa zobrazia s indikátorom priebehu v spodnej časti príslušnej dlaždice.

Po ukončení preberania sa na obrazovke zobrazí oznámenie. Ak sa na obrazovke zobrazí oznámenie, podržaním tlačidla Xbox  otvorte centrum oznámení, odkiaľ môžete daný titul spustiť.

Poznámka: V súčasnej dobe nie je možné zobrazenie stavu inštalácie hry alebo aplikácie v aplikácii SmartGlass na počítači.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zobrazenie stavu inštalácie hier a aplikácií v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku