Nastavenie Alexy ako digitálnej asistentky pre konzolu Xbox One

Poznámka: Xbox zručnosť pre Alexu nie je k dispozícii vo všetkých miestnych nastaveniach.

Inštalácia

Inštalácia zručnosti pre konzolu Xbox do Alexy:

 1. Prihláste sa do svojej konzoly Xbox. Konzola Xbox, do ktorej ste prihlásení, sa automaticky priradí (môžete to tiež povoliť v konzole výberom položiek Systém > Nastavenia > Snímač Kinect a zariadenia > Digitálni asistenti).
 2. Povedzte „Alexa, otvor Xbox“ a otvorte aplikáciu Alexa alebo vyhľadajte Xbox v sekcii zručností aplikácie Alexa.
 3. Zvoľte aplikáciu Xbox Skill a prihláste sa pomocou konta Microsoft.
 4. Postupujte podľa pokynov, aby sa mohla vaša konzola zistiť a spárovať so zariadením (zariadeniami) Alexa.

Ak sa do rovnakej konzoly Xbox bude prihlasovať viac ľudí, pozrite si tému Použitie Alexy s viacerými profilmi konzoly Xbox.

Príkazy Alexy pre konzolu Xbox

Štandardné príkazy

Na prístup k všetkým príkazom, ktoré sú v Alexe k dispozícii v zručnosti pre Xbox, použite štandardnú štruktúru príkazov –takto:

 • „Alexa, tell Xbox to pause“ (Alexa, povedz Xboxu, aby pozastavil prehrávanie)
 • „Alexa, tell Xbox to resume“ (Alexa, povedz Xboxu, aby znovu spustil prehrávanie)
 • „Alexa, tell Xbox to turn up volume“ (Alexa, povedz Xboxu, aby zvýšil hlasitosť)
 • „Alexa, tell Xbox to turn volume down 5“ (Alexa, povedz Xboxu, aby znížil hlasitosť o 5 stupňov)
 • „Alexa, tell Xbox to turn off“ (Alexa, povedz Xboxu, aby sa vypol)
 • „Alexa, tell Xbox to launch Rocket League“ (Alexa, povedz Xboxu, aby spustil hru Rocket League)
 • „Alexa, tell Xbox to launch Netflix“ (Alexa, povedz Xboxu, aby spustil Netflix)
 • „Alexa, tell Xbox to start broadcasting“ (Alexa, povedz Xboxu, aby začal vysielať)
 • „Alexa, ask Xbox what I can say“ (Alexa, požiadaj Xbox o zoznam toho, čo môžem povedať)

V štandardných príkazoch možno použiť možnosť „tell Xbox“ aj „ask Xbox“.

Inteligentné domáce príkazy

Inteligentné domáce príkazy Alexy fungujú na ovládanie napájania, hlasitosti a ovládanie médií. Pri inteligentných domácich príkazoch môžete vynechať časti „Povedz Xboxu“ a „Spýtaj sa Xboxu“, ako v týchto príkladoch:

 • „Alexa, pause Xbox“ (Alexa, pozastav prehrávanie v Xboxe)
 • „Alexa, resume on Xbox“ (Alexa, pokračuj v prehrávaní v Xboxe)
 • „Alexa, turn the Xbox volume up“ (Alexa, zvýš hlasitosť Xboxu)
 • „Alexa, turn the volume down on Xbox (Alexa, zníž hlasitosť Xboxu)“
 • „Alexa, turn off Xbox“ (Alexa, vypni Xbox)

Predvolený názov zariadenia v aplikácii Alexa v časti Inteligentné domáce zariadenia je „Xbox“, ale inteligentné domáce príkazy budú fungovať aj vtedy, ak zmeníte názov na niečo iné, napr. na „Xbox v obývačke“ alebo „Peťov Xbox“. Je to obzvlášť dôležité, ak chcete používať Alexu s viac ako jednou konzolou Xbox. Názov konzoly Xbox môžete zmeniť výberom položiek v časti Smart Home > Zariadenia v mobilnej aplikácii Alexa.

Ak ste nedávno použili konzolu Xbox One a Alexa nie je spárovaná so žiadnymi ďalšími zariadeniami, môžete úplne vynechať názov zariadenia – takto:

 • „Alexa, pause“ (Alexa, pozastav prehrávanie)
 • „Alexa, play“ (Alexa, prehrávaj)
 • „Alexa, resume“ (Alexa, pokračuj v prehrávaní)
 • „Alexa, skip forward“ (Alexa, presuň prehrávanie)

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie Alexy ako digitálnej asistentky pre konzolu Xbox One, alebo iným problémom?