Nastavenie Cortany ako digitálnej asistentky pre konzolu Xbox One

Poznámka: Xbox zručnosť pre Cortanu nie je k dispozícii vo všetkých miestnych nastaveniach.

Tento článok je o nastavení Cortany ako digitálnej asistentky. Ak potrebujete pomoc pri používaní hlasových príkazov Cortany so senzorom Kinect pre konzolu Xbox, pozrite si tému Hlasové príkazy Cortany v konzole Xbox One.

Nastavenie zručnosti pre konzolu Xbox do Cortany

 1. Prihláste sa do konzoly Xbox, ktorú chcete ovládať.
 2. V počítači so systémom Windows 10 v aplikácii Cortana iOS alebo Android povedzte „Hey Cortana, pair my Xbox.“ (Hey, Cortana, spáruj môj Xbox) a prihláste sa so svojím kontom Microsoft, aby ste zručnosť prepojili.

Poznámka: Ak máte problémy s nastavením hlasitosti zručnosti, skúste sa pripojiť k službe Xbox v notebooku v časti Pripojený domov:

Zoznam príkazov Cortany pre konzolu Xbox

Skratky

Na prístup k všetkým príkazom, ktoré sú v Cortane k dispozícii v zručnosti pre Xbox, použite štandardnú štruktúru príkazov, ako v nasledujúcich príkladoch:

 • „Hej, Cortana, pozastav prehrávanie Xboxu“.
 • „Hej, Cortana, pokračuj v prehrávaní na Xboxe“.
 • „Hey Cortana, volume up on my Xbox“ (Hej, Cortana, zvýš hlasitosť na Xboxe)
 • „Hey Cortana, tell Xbox to power off“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby sa vypol)
 • „Hey Cortana, start Rocket League“ (Hej, Cortana, spusti hru Rocket League)
 • „Hey Cortana, launch Netflix“ (Hej, Cortana, zapni Netflix)
 • „Hey Cortana, start broadcasting on Xbox“ (Hej, Cortana, začni vysielať na Xboxe)
 • „Hey Cortana, take a screenshot“ (Hej, Cortana, urob snímku obrazovky)
 • „Hey Cortana, record that.“ (Hej, Cortana, nahraj to.)
 • „Hej, Cortana, choď na domovskú obrazovku.“
 • „Hej, Cortana, začni večierok.“

Štandardné príkazy

 • „Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby pozastavil prehrávanie
 • „Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby pokračoval v prehrávaní.“
 • „Hey Cortana, tell Xbox to turn up volume“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby zvýšil hlasitosť)
 • „Hey Cortana, tell Xbox to turn volume down 5“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby znížil hlasitosť o 5 bodov)
 • „Hey Cortana, tell Xbox to turn off“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby sa vypol)
 • „Hey Cortana, tell Xbox to launch Rocket League“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby spustil hru Rocket League)
 • „Hey Cortana, tell Xbox to launch Netflix“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby spustil Netflix)
 • „Hey Cortana, tell Xbox to start broadcasting“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby začal vysielať)
 • „Hey Cortana, ask Xbox what I can say“ (Hej, Cortana, požiadaj Xbox o zoznam toho, čo môžem povedať)

V štandardných príkazoch možno použiť možnosť „tell Xbox“ aj „ask Xbox“.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie Cortany ako digitálnej asistentky pre konzolu Xbox One, alebo iným problémom?