Používanie digitálnej asistentky Alexy s viacerými konzolami Xbox

Poznámka: Xbox zručnosť pre Alexu nie je k dispozícii vo všetkých miestnych nastaveniach.

Pripojenie Alexy ku viacerým konzolám Xbox a jej používanie si vyžaduje niekoľko ďalších krokov. Tieto kroky závisia od typu príkazov, ktoré používate.

Prvú konzolu Xbox pripojte podľa návodu v téme Nastavenie Alexy ako digitálnej asistentky pre konzolu Xbox One. Pripojenie druhej konzoly Xbox k Alexe:

  1. Prihláste sa v konzole Xbox, ktorú chcete ovládať. Konzola Xbox, do ktorej ste prihlásení, sa automaticky priradí (môžete to tiež povoliť v konzole výberom položiek Systém > Nastavenia > Kinect a zariadenia > Digitálni asistenti).
  2. Do zariadenia Alexa, ktoré plánujete používať na ovládanie konzoly Xbox, do ktorej ste sa prihlásili, povedzte „Alexa, povedz Xboxu, aby sa spároval“.
  3. Otvorte aplikáciu Alexa, potom prejdite na časť Smart Home, vyberte položku Pridať zariadenie a vyberte typ zariadenia Iné.
  4. Keď sa Xbox zistí, zmeňte predvolený názov „Xbox“ na niečo iné, ak má vaša prvá konzola tiež názov „Xbox“. Toto je názov zariadenia, ktoré budete používať pre inteligentné domáce príkazy.

Štandardné príkazy

Štandardné príkazy začínajú slovným spojením „Alexa, tell Xbox to..." (Alexa, povedz Xboxu...) a zacieľte na Xbox, na ktorom ste aktuálne prihlásení. Ak chcete s Alexou používať inú konzolu Xbox, prihláste sa do danej konzoly a povedzte „Alexa, povedz Xboxu, aby sa spároval“. Alexa potom začne z daného zariadenia Alexa odosielať príkazy do danej konzoly Xbox.

Inteligentné domáce príkazy

Inteligentné domáce príkazy, napríklad „Alexa, vypni Xbox’“, možno použiť na viac ako jednu konzolu, ak majú rôzne mená.

Alexa predvolene nazýva prvú konzolu Xbox, ktorú objaví, ako „Xbox“. Ďalšie konzoly dostanú predvolené názvy „Xbox [####]“, aby ich bolo možné odlíšiť, no môžete ich zmeniť v aplikácii Alexa na niečo lepšie zapamätateľnejšie, napríklad „Horný Xbox“ alebo „Jankin Xbox“, takže budete môcť použiť príkazy ako „Alexa, turn down the volume on Horný Xbox“ (Alexa, zníž hlasitosť na hornom Xboxe).

Ďalšou možnosťou je zmena systémového názvu jednej alebo viacerých konzol v časti Systém > Nastavenia > Systém > Informácie o konzole napríklad na niečo ako „DENXBOX“. Alexa potom identifikuje Xbox podľa toho názvu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie digitálnej asistentky Alexy s viacerými konzolami Xbox, alebo iným problémom?