Čo môžem povedať pomocou digitálnych asistentov Alexa a Cortana v konzole Xbox One?

Obsah tejto témy

Štandardné príkazy pre Alexu, príkazy pre inteligentný domov a príkazy video schopnosti

Poznámky

 • Xbox Skill pre Alexu je k dispozícii v Austrálii, Kanade, Francúzsku, Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku, Mexiku, Španielsku a Spojených štátoch.
 • Príkazy Video Skill sú k dispozícii vo Veľkej Británii a Spojených štátoch.

AkciaPríkaz [ID = inteligentný domov, VS = video schopnosť]
Zvýšenie hlasitosti„Alexa, tell Xbox volume up“ (Alexa, povedz Xboxu, aby zvýšil hlasitosť)
„Alexa, tell Xbox volume up [number]“ (Alexa, povedz Xboxu, aby zvýšil hlasitosť o [číslo])
„Alexa, [device name] volume up ID“ (Alexa, [názov zariadenia], zvýš hlasitosť)
„Alexa, volume up on [device name] ID“ (Alexa, zvýš hlasitosť na [názov zariadenia])
„Alexa, tell Xbox to increase volume“ (Alexa, povedz Xboxu, aby zvýšil hlasitosť)
„Alexa, tell Xbox to turn up“ (Alexa, povedz Xboxu, aby zvýšil hlasitosť)
„Alexa, tell Xbox to turn the volume up“ (Alexa, povedz Xboxu, aby zvýšil hlasitosť)
Zníženie hlasitosti„Alexa, tell Xbox volume down“ (Alexa, povedz Xboxu, aby znížil hlasitosť)
„Alexa, tell Xbox volume down [number]“ (Alexa, povedz Xboxu, aby znížil hlasitosť o [číslo])
„Alexa, [device name] volume down ID“ (Alexa, [názov zariadenia], zníž hlasitosť)
„Alexa, volume down on [device name] ID“ (Alexa, zníž hlasitosť na [názov zariadenia])
Stlmenie„Alexa, tell Xbox to mute“ (Alexa, povedz Xboxu, aby sa stlmil)
„Alexa, mute [device name]“ ID (Alexa, stlm [názov zariadenia])
Zrušiť stlmenieAlexa, tell Xbox to unmute (Alexa, povedz Xboxu, aby zrušil stlmenie)
Alexa, unmute [device name] ID (Alexa, zruš stlmenie [názov zariadenia])
Pozastaviť„Alexa, pause ID“ (Alexa, pozastav prehrávanie)
„Alexa, tell Xbox to pause“ (Alexa, povedz Xboxu, aby pozastavil prehrávanie)
„Alexa, [device name] pause“ ID (Alexa, [názov zariadenia] pozastav prehrávanie)
„Alexa, pause on [device name]“ ID (Alexa, pozastav prehrávanie na [názov zariadenia])
Prehrávanie„Alexa, playID“ (Alexa, spusti prehrávanie)
„Alexa, tell Xbox to play“ (Alexa, povedz Xboxu, aby spustil prehrávanie)
„Alexa, [device name] play“ ID (Alexa, [názov zariadenia] spusti prehrávanie)
„Alexa, play on [device name]“ ID (Alexa, spusti prehrávanie na [názov zariadenia])
„Alexa, tell Xbox to resume“ (Alexa, povedz Xboxu, aby znovu spustil prehrávanie)
Ďalej„Alexa, nextSH (Alexa, ďalej)
„Alexa,tell Xbox next“ (Alexa, povedz Xboxu, aby šiel ďalej)
„Alexa, next on [device name]“ ID (Alexa, spusti ďalšiu položku na [názov zariadenia])
„Alexa, tell Xbox to play next“ (Alexa, povedz Xboxu, aby spustil prehrávanie ďalšej položky)
„Alexa, tell Xbox to skip forward“ (Alexa, povedz Xboxu, aby preskočil dopredu)
Späť„Alexa, previousID (Alexa, späť)
„Alexa, tell Xbox previous“ (Alexa, povedz Xboxu, aby sa vrátil)
„Alexa, previous on [device name]“ ID (Alexa, predchádzajúcu položku na [názov zariadenia])
„Alexa, tell Xbox to play previous“ (Alexa, povedz Xboxu, aby spustil prehrávanie predchádzajúcej položky)
„Alexa, tell Xbox to skip back“ (Alexa, povedz Xboxu, aby preskočil späť)
Zastavenie„Alexa, stopID (Alexa zastav prehrávanie)
„Alexa, tell Xbox to stop“ (Alexa, povedz Xboxu, aby zastavil prehrávanie)
„Alexa, stop [device name]“ ID (Alexa, zastav prehrávanie [názov zariadenia])
Zapnutie„Alexa, [device name] on“ ID (Alexa, [názov zariadenia] zapni)
„Alexa, turn [device name] on“ ID (Alexa, zapni zariadenie [názov zariadenia])
„Alexa, tell Xbox to turn on“ (Alexa, povedz Xboxu, aby sa zapol)
Vypnutie„Alexa, tell Xbox to turn off“ (Alexa, povedz Xboxu, aby sa vypol)
„Alexa, [device name] off“ ID (Alexa, [názov zariadenia] vypni)
„Alexa, turn [device name] off“ ID (Alexa, vypni zariadenie [názov zariadenia])
Reštart„Alexa, tell Xbox to reboot“ (Alexa, povedz Xboxu, aby sa reštartoval)
Spustenie hry alebo aplikácie„Alexa, play [name]VS (Alexa, spusti [názov])
„Alexa, launch [name]VS (Alexa, spusti [name])
„Alexa, launch [name] on Xbox VS“ (Alexa, spusti [názov] v konzole Xbox)
„Alexa, start [name]VS (Alexa, spusti [názov])
„Alexa, open [name]VS (Alexa, otvor [názov])
„Alexa, go to [name]VS (Alexa, prejdi na [názov])
„Alexa, tell Xbox to play [name]“ (Alexa, povedz Xboxu, aby spustil prehrávanie [názov])
„Alexa, tell Xbox to launch [name]“ (Alexa, povedz Xboxu, aby spustil [názov])
„Alexa, tell Xbox to start [name]“ (Alexa, povedz Xboxu, aby spustil [názov])
„Alexa, tell Xbox to open [name]“ (Alexa, povedz Xboxu, aby otvoril [názov])
„Alexa, tell Xbox to go to [name]“ (Alexa, povedz Xboxu, aby prešiel na [názov])
Vytvorenie snímky obrazovky„Alexa, tell Xbox to take a screenshot“ (Alexa, povedz Xboxu, aby urobil snímku obrazovky)
Nahrávanie herného klipu„Alexa, record that“ (Alexa, nahraj to) VS
„Alexa, tell Xbox to record that“ (Alexa, povedz Xboxu, aby to nahral)
Vyhľadanie nových hier v Game Passe„What’s new on Game Pass?“ (Čo je nové v Game Passe?)
„What's new on Game Pass this month?“ (Čo je nové v Game Passe tento mesiac?)
„What games are new on Game Pass?“ (Aké nové hry sú v Game Passe?)
„What games are new this month on Game Pass?“ (Aké nové hry sú v Game Passe tento mesiac?)
„What games are new on Game Pass this month?“ (Aké nové hry sú tento mesiac v Game Passe?)
„What are new games this month on Game Pass?“ (Aké hry sú nové v Game Passe tento mesiac?)
„What are new games on Game Pass this month?“ (Aké nové hry sú v Game Passe tento mesiac?)
„What are new games on Game Pass?“ (Aké nové hry sú v Game Passe?)
Vyhľadanie nových hier v Game PasseČo letí v Game Passe?
What should I play on Game Pass? (Čo by som mal hrať v rámci Game Passu?)
„What are the most played games on Game Pass?“ (Aké sú najhranejšie hry v rámci Game Passu?)
„What are people playing on Game Pass?“ (Aké hry sa hrávajú v Game Passe?)
„What's on Game Pass?“ (Čo nájdem v Game Passe?)
„What are the top games on Game Pass?“ (Aké sú top hry v rámci Game Passu?)
„What games are popular on Game Pass?“ (Aké hry sú obľúbené v rámci Game Passu?)
Zistite, čo už v Game Passe nebude k dispozícii„What’s leaving Game Pass?“ (Čo už v Game Passe nebude k dispozícii?)
„What's leaving Game Pass this month?“ (Čo už nebude v Game Passe k dispozícii tento mesiac?)
„What games is Game Pass losing this month?“ (Aké hry zmiznú z Game Passu tento mesiac?)
„What games is Game Pass losing?ׅ“ (Aké hry zmiznú z Game Passu?)
„What's Game Pass losing this month?“ (Čo zmizne z Game Passu tento mesiac?)
„What's Game Pass losing?“ (Čo zmizne z Game Passu?)
What's going away from Game Pass this month? (Čo sa stratí z Game Passu tento mesiac?)
„What's going away from Game Pass?“ (Čo sa stratí z Game Passu tento mesiac?)
„What's going away from Game Pass this month?“ (Čo sa stratí z Game Passu tento mesiac?)
„What's expiring from Game Pass this month?“ (Čomu uplynie platnosť v Game Passe tento mesiac?)
„What's expiring from Game Pass?“ (Čomu uplynie platnosť v Game Passu?)
Skontrolujte, či je hra v Game Passe„Is [Game] on Game Pass?“ (Je [hra] v Game Passe?)
„Can I get [Game] on Game Pass?“ (Dostať [hru] v Game Passe?)
„Is [Game] available on Game Pass?“ (Je [hra] dostupná v Game Passe?)
Zistite, kto hrá hru„Who’s playing [game]?“ (Kto hrá [hru]?)
„Who is playing [Game]?“ (Kto práve hrá [hru]?)
„Is anyone playing [Game]?“ (Hrá niekto [hru]?)
„Is anybody playing [Game]?“ (Hrá nejaký hráč [hru]?)
Zistite, či je priateľ online„Is [friend] online?“ (Je [priateľ] online?)
„Is [friend] on?“ (Je [priateľ] pripojený?)
„Is [friend] around?“ (Je tu [priateľ]?)
„Is [friend] available?“ (Je dostupný [priateľ]?)
„What is [friend] doing?“ (Čo robí [priateľ]?)
„Is [friend] playing a game?“ (Hrá [priateľ] hru?)
Nastavte si stav online„Change my online status“ (Zmeň mi stav online)
„Switch my online status“ (Prepni môj stav online)
„Change my status to [status]“ (Zmeň môj stav na [stav])
„Switch my status to [status]“ (Prepni môj stav na [stav])
„Appear [status]“ (Zobraz [stav]
„Appear as [status]“ (Zobraz ako [stav])
Pripojenie ovládača„Connect controller“ (Pripoj ovládač)
„Pair controller“ (Spáruj ovládač)
„Pair controller“ (Spáruj môj ovládač)
„Link controller“ (Prepoj ovládač)
„Sync controller“ (Synchronizuj ovládač)
„Add controller“ (Pridaj ovládač)
„Start pairing controller“ (Spusti ovládač párovania)
„Start controller pairing“ (Spusti párovanie ovládača)
„Start controller linking“ (Spusti prepájanie ovládača)
„Start controller syncing“ (Spusti synchronizáciu ovládača)
„Start controller adding“ (Spusti pridávanie ovládača)
Vysunutie disku„Eject“ (Vysuň)
„Eject disc“ (Vysuň disk)
„Eject game“ (Vysuň hru)
Spustenie vysielania„Alexa, tell Xbox to start broadcasting“ (Alexa, povedz Xboxu, aby začal vysielať)
„Alexa, tell Xbox to broadcast on Mixer“ (Alexa, povedz Xboxu, aby vysielal v Mixeri)
„Alexa, tell Xbox to start streaming“ (Alexa, povedz Xboxu, aby začal streamovať)
Zastavenie vysielania„Alexa, tell Xbox to stop broadcasting“ (Alexa, povedz Xboxu, aby prestal vysielať)
„Alexa, tell Xbox to stop my stream“ (Alexa, povedz Xboxu, aby prestal streamovať)
„Alexa, tell Xbox to stop Mixer stream“ (Alexa, povedz Xboxu, aby prestal streamovať v Mixeri)
„Alexa, tell Xbox to end broadcast“ (Alexa, povedz Xboxu, aby ukončil vysielanie)
Usporiadanie večierkaAlexa, tell Xbox to start a party (Alexa, povedz Xboxu, aby začal večierok)
Alexa, tell Xbox to start a party with [friend's first name] (Alexa, povedz Xboxu, aby začal večierok s [meno priateľa])
Odoslanie správyAlexa, tell Xbox to send a message to [friend's first name] (Alexa, povedz Xboxu, aby odoslal správu [meno priateľa])
Pozvanie priateľov do hryAlexa, tell Xbox to invite [friend first's name] to the party (Alexa, povedz Xboxu, aby na večierok pozval [meno priateľa])
Sledovanie televízie„Alexa, tell Xbox to watch TV“ (Alexa, povedz Xboxu, aby pustil televíziu)
Naladenie na TV kanál„Alexa, watch [channel name or number]VS (Alexa, pusti [názov kanála alebo jeho číslo])
„Alexa, tell Xbox to watch [channel name or number]“ (Alexa, povedz Xboxu aby pustil [názov kanála alebo jeho číslo])
„Alexa, tell Xbox to change to [channel name or number]“ (Alexa, povedz Xboxu aby prepol na [názov kanála alebo jeho číslo])
Čítanie/pozretie oznámení„Alexa, tell Xbox to check notifications“ (Alexa, povedz Xboxu, aby skontroloval oznámenia)
„Alexa, tell Xbox to open notifications“ (Alexa, povedz Xboxu, aby otvoril oznámenia)
Prejdenie na domovskú obrazovku„Alexa, go homeVS (Alexa, prejdi na domovskú obrazovku)
„Alexa, tell Xbox to go to home“ (Alexa, povedz Xboxu, aby prešiel na domovskú obrazovku)
„Alexa, tell Xbox to go to home“ (Alexa, povedz Xboxu, prejdi na domovskú obrazovku)
„Alexa, tell Xbox to go to Dashboard“ (Alexa, povedz Xboxu, aby prešiel na panel)
Vrátenie sa späť„Alexa, tell Xbox to go back“ (Alexa, povedz Xboxu, aby prešiel na predchádzajúcu položku)
Zobrazenie [cieľ sprievodcu]„Alexa, show SettingsVS (Alexa, zobraz Nastavenia)
„Alexa, show CollectionVS (Alexa, zobraz Kolekciu)
„Alexa, show GuideVS (Alexa, zobraz sprievodcu)
„Alexa, tell Xbox to show [guide destination]“ (Alexa, povedz Xboxu, aby zobrazil [cieľ sprievodcu])
„Alexa, tell Xbox to go to [guide destination]“ (Alexa, povedz Xboxu, aby prešiel na [cieľ sprievodcu])
„Alexa, tell Xbox to open [guide destination]“ (Alexa, povedz Xboxu, aby otvoril [cieľ sprievodcu])

Názvy cieľov sprievodcu:

Karta prihlasovania:

 • Prihlásiť sa
 • Prihláste sa
 • Profily

Karta Dosiahnuté výsledky:

 • Dosiahnuté výsledky

Karta Viacerí hráči:

 • Hra pre viacerých hráčov

Karta Ľudia:

 • Ľudia

Karta hlavného sprievodcu:

 • Sprievodca

Karta Komunikácia:

 • Komunikácia
 • Správy

Karta Vysielanie a snímanie

 • Vysielať a snímať
 • Snímať
 • Snímky

Karta Systém

 • Systém

Bublina Pozvánky

 • Pozvánky
 • Pozvania

Bublina Hľadá sa skupina

 • Hľadá sa skupina
 • LFG

Bublina Turnaje

 • Turnaje

Bublina Priatelia

 • Priatelia
 • Kto je online

Bublina Kluby

 • Kluby

Bublina Nedávni hráči

 • Nedávni hráči

Bublina Upozornenia

 • Upozornenia

Bublina Konverzácie

 • Konverzácie
 • Správy

Bublina Nedávne snímky

 • Nedávne snímky

Bublina Oznámenia

 • Oznámenia
Zobrazenie kontextovej ponuky„Alexa, tell Xbox to show menu“ (Alexa, povedz Xboxu, aby zobrazil ponuku)
Zmena zobrazenia„Alexa, tell Xbox to change view“ (Alexa, povedz Xboxu, aby zmenil zobrazenie)
Prihlásenie„Alexa, tell Xbox to sign in“ (Alexa, povedz Xboxu, aby sa prihlásil)
Odhlásenie„Alexa, tell Xbox to sign out“ (Alexa, povedz Xboxu, aby sa odhlásil)
Prehľadávanie StoruAlexa, tell Xbox to search the Store for [query] (Alexa, povedz Xboxu, aby v Store vyhľadal [hľadaný výraz])
„Alexa, tell Xbox to search for [query]“ (Alexa, povedz Xboxu, aby vyhľadal [hľadaný výraz])
Použitie kódu„Alexa, tell Xbox to redeem a code“ (Alexa, povedz Xboxu, aby uplatnil kód)
„Alexa, tell Xbox to use a code“ (Alexa, povedz Xboxu, aby použil kód)
Zatvorenie hry alebo aplikácie„Alexa, tell Xbox to quit game“ (Alexa, povedz Xboxu, aby ukončil hru)
„Alexa, tell Xbox to quit app“ (Alexa, povedz Xboxu, aby ukončil aplikáciu)
NavigáciaAlexa, tell Xbox to press [A, B, X, Y] button (Alexa, povedz Xboxu, aby stlačil tlačidlo [A, B, X, Y])
Alexa, tell Xbox to press [right, left] bumper (Alexa, povedz Xboxu, aby stlačil [ľavé, pravé] predné tlačidlo)
Alexa, tell Xbox to press [right, left] trigger (Alexa, povedz Xboxu, aby stlačil [ľavú, pravú] spúšť)
Alexa, tell Xbox to go [up, down, left, right] (Alexa, povedz Xboxu, aby išiel [nahor, nadol, doľava, doprava])
Alexa, tell Xbox to scroll [up, down, left, right] (Alexa, povedz Xboxu, aby posúval [nahor, nadol, doľava, doprava])
Režim navigácie„Alexa, tell Xbox to start navigation mode“ (Alexa, povedz Xboxu, aby spustil režim navigácie)

Dostupné príkazy:

 • tlačidlo [A, B, X, Y]
 • [Pravé, ľavé] predné tlačidlo
 • [Pravá, ľavá] spúšť
 • Nahor, nadol, doľava, doprava
 • Posun [nahor, nadol, doľava, doprava]
 • Ukončiť (ukončí režim navigácie)
Pomocník„Alexa, ask Xbox what I can say“ (Alexa, požiadaj Xbox o zoznam toho, čo môžem povedať)
Prepojenie konkrétneho asistenčného zariadenia s konkrétnou konzolou„Alexa, tell Xbox to pair“ (Alexa, povedz Xboxu, aby sa spároval)
„Alexa, tell Xbox to pair my device“ (Alexa, povedz Xboxu, aby spároval moje zariadenie)
Navrhnutie funkcie„Alexa, tell Xbox I wish I could ________“ (Alexa, povedz Xboxu, že by som rád __________)
Upozornenie tímu konzoly Xbox, keď príkaz zlyhá„Alexa, tell Xbox to file a bug“ (Alexa, povedz Xboxu, aby nahlásil chybu)

Príkazy video schopností Cortany

Poznámka Aplikácia Xbox Skill pre Cortanu je dostupná vo Veľkej Británii a Spojených štátoch.

Akcia Príkaz
Zvýšenie hlasitosti „Hey Cortana, tell Xbox to volume up“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby zvýšil hlasitosť)
  „Hey Cortana, tell Xbox to volume up [number]“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby zvýšil hlasitosť o [číslo])
  „Hey Cortana, tell Xbox to increase volume“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby zvýšil hlasitosť)
  „Hey Cortana, tell Xbox to turn up“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby zvýšil hlasitosť)
  „Hey Cortana, tell Xbox to turn the volume up“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby zvýšil hlasitosť)
Zníženie hlasitosti „Hey Cortana, tell Xbox to volume down“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby znížil hlasitosť)
  „Hey Cortana, tell Xbox to volume down [number]“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby znížil hlasitosť o [číslo])
Stlmenie „Hey Cortana, tell Xbox to mute“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby sa stlmil).
Zrušiť stlmenie Hey Cortana, tell Xbox to unmute (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby zrušil stlmenie).
Pozastavenie „Hey Cortana, pause my Xbox“ (Hej, Cortana, pozastav prehrávanie Xboxu).
  „Hey Cortana, tell Xbox to pause“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby pozastavil prehrávanie).
Prehrávanie „Hey Cortana, play on my Xbox“ (Hej, Cortana, prehrávaj na mojom Xboxe).
  „Hey Cortana, tell Xbox to play“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby spustil prehrávanie).
  „Hey Cortana, tell Xbox to resume“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby pokračoval v prehrávaní).
Ďalej „Hey Cortana, next on my Xbox“ (Hej, Cortana, posuň sa ďalej na mojom Xboxe).
  „Hey Cortana, tell Xbox next“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby sa posunul ďalej).
  „Hey Cortana, tell Xbox to play next“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby spustil prehrávanie ďalšej položky)
  „Hey Cortana, tell Xbox to skip forward“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby preskočil dopredu)
Späť „Hey Cortana, previous on my Xbox“ (Hej, Cortana, posuň sa späť na mojom Xboxe).
  „Hey Cortana, tell Xbox to previous“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby prešiel na predchádzajúcu položku)
  „Hey Cortana, tell Xbox to play previous“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby spustil prehrávanie predchádzajúcej položky)
  „Hey Cortana, tell Xbox to skip back“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby preskočil späť)
Zastavenie „Hey Cortana, tell Xbox to stop“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby zastavil prehrávanie)
Zapnutie Hey Cortana, power on (Hej, Cortana, zapni sa)
  „Hey Cortana, tell Xbox to turn on“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby sa zapol)
Vypnutie Hey Cortana, power off (Hej, Cortana, vypni sa)
  „Hey Cortana, tell Xbox to turn off“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby sa vypol)
Reštart „Hey Cortana, tell Xbox to reboot“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby sa reštartoval)
Spustenie hry alebo aplikácie „Hey Cortana, start [name]“ (Hej, Cortana, spusti [názov])
  „Hey Cortana, tell Xbox to play [name]“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby spustil prehrávanie položky [názov])
  „Hey Cortana, tell Xbox to launch [name]“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby spustil položku [názov])
  „Hey Cortana, tell Xbox to start [name]“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby spustil položku [názov])
  „Hey Cortana, tell Xbox to open [name]“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby otvoril položku [názov])
  „Hey Cortana, tell Xbox to go to [name]“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby prešiel na položku [názov])
Vytvorenie snímky obrazovky „Hey Cortana, take a screenshot“ (Hej, Cortana, urob snímku obrazovky)
  „Hey Cortana, tell Xbox to take a screenshot“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby urobil snímku obrazovky)
  „Hey Cortana, tell Xbox to capture a screenshot“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby zachytil snímku obrazovky)
Nahratie herného klipu „Hey Cortana, record that.“ (Hej, Cortana, nahraj to.)
  „Hey Cortana, tell Xbox to record that“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby to nahral)
  „Hey Cortana, tell Xbox to record game clip“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby nahral herný klip)
Spustenie vysielania „Hey Cortana, start broadcasting“ (Hej, Cortana, začni vysielať)
  „Hey Cortana, tell Xbox to start broadcasting“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby začal vysielať)
  „Hey Cortana, tell Xbox to broadcast on Mixer“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby vysielal v Mixeri)
  „Hey Cortana, tell Xbox to start streaming“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby začal streamovať)
Zastavenie vysielania „Hey Cortana, stop broadcasting“ (Hej, Cortana, prestaň vysielať)
  „Hey Cortana, tell Xbox to stop broadcasting“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby prestal vysielať)
  „Hey Cortana, tell Xbox to stop my stream“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby prestal streamovať)
  „Hey Cortana, tell Xbox to stop Mixer stream“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby prestal streamovať v Mixeri)
  „Hey Cortana, tell Xbox to end broadcast“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby ukončil vysielanie)
Usporiadanie večierka „Hey Cortana, start a party“ (Hej, Cortana, začni večierok.)
  „Hey Cortana, tell Xbox to start a party“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby začal večierok)
  Hey Cortana, tell Xbox to start a party with [friend's first name] (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby začal večierok s [meno priateľa])
Odoslanie správy Hey Cortana, tell Xbox to send a message to [friend's first name] (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby odoslal správu [meno priateľa])
Pozvanie priateľov do hry Hey Cortana, tell Xbox to invite [friend's first name] to the party (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby na večierok pozval [meno priateľa])
  Hey Cortana, tell Xbox to invite [friend's first name] to the game (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby do hry pozval [meno priateľa])
Sledovanie televízie „Hey Cortana, tell Xbox to watch TV“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby pustil televíziu)
Naladenie na TV kanál „Hey Cortana, tell Xbox to watch [channel name or number]“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu aby pustil [názov kanála alebo jeho číslo])
  „Hey Cortana, tell Xbox to change to [channel name or number]“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu aby prepol na [názov kanála alebo jeho číslo])
Čítanie/pozretie oznámení „Hey Cortana, tell Xbox to check notifications“ (Hey Cortana, povedz Xboxu, aby skontroloval oznámenia)
  „Hey Cortana, tell Xbox to open notifications“ (Hey Cortana, povedz Xboxu, aby otvoril oznámenia)
Prejdenie na domovskú obrazovku „Hey Cortana, go home.“ (Hej, Cortana, choď na domovskú obrazovku.)
  „Hey Cortana, tell Xbox to go home“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby prešiel na domovskú obrazovku)
  „Hey Cortana, tell Xbox to go to Home“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, prejdi na domovskú obrazovku)
  „Hey Cortana, tell Xbox to go to Dashboard“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby prešiel na Panel])
Vrátenie sa späť „Hey Cortana, go back.“ (Hej, Cortana, choď späť.)
  „Hey Cortana, tell Xbox to go back“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby sa vrátil)
Zobrazenie [cieľ sprievodcu] „Hey Cortana, tell Xbox to show [guide destination]“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby zobrazil [cieľ sprievodcu])
  „Hey Cortana, tell Xbox to go to [guide destination]“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby prešiel na [cieľ sprievodcu])
  „Hey Cortana, tell Xbox to open [guide destination]“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby otvoril [cieľ sprievodcu])
 

Názvy cieľov sprievodcu:

Karta prihlasovania:
 • Prihlásiť sa
 • Prihláste sa
 • Profily
Karta Dosiahnuté výsledky:
 • Dosiahnuté výsledky
Karta Viacerí hráči:
 • Hra pre viacerých hráčov
Karta Ľudia:
 • Ľudia
Karta hlavného sprievodcu:
 • Sprievodca
Karta Komunikácia:
 • Komunikácia
 • Správy
Karta Vysielanie a snímanie
 • Vysielať a snímať
 • Snímať
 • Snímky
Karta Systém
 • Systém
Bublina Pozvánky
 • Pozvánky
 • Pozvania
Bublina Hľadá sa skupina
 • Hľadá sa skupina
 • LFG
Bublina Turnaje
 • Turnaje
Bublina Priatelia
 • Priatelia
 • Kto je online
Bublina Kluby
 • Kluby
Bublina Nedávni hráči
 • Nedávni hráči
Bublina Upozornenia
 • Upozornenia
Bublina Konverzácie
 • Konverzácie
 • Správy
Bublina Nedávne snímky
 • Nedávne snímky
Bublina Oznámenia
 • Oznámenia
Zobrazenie kontextovej ponuky „Hey Cortana, tell Xbox to show menu“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby zobrazil ponuku)
Zmena zobrazenia „Hey Cortana, tell Xbox to change view“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby spustil Netflix)
Prihlásenie „Hey Cortana, tell Xbox to sign in“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby sa prihlásil).
Odhlásenie „Hey Cortana, tell Xbox to sign out“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby sa odhlásil).
Prehľadávanie Storu Hey Cortana, tell Xbox to search the Store for [query] (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby v Store vyhľadal [hľadaný výraz])
  „Hey Cortana, tell Xbox to search for [query]“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby vyhľadal [hľadaný výraz])
Použitie kódu „Hey Cortana, tell Xbox to redeem a code“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby uplatnil kód)
  „Hey Cortana, tell Xbox to use a code“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby použil kód)
Zatvorenie hry alebo aplikácie „Hey Cortana, tell Xbox to quit game“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby ukončil hru)
  „Hey Cortana, tell Xbox to quit app“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby ukončil aplikáciu)
Navigácia Hey Cortana, tell Xbox to press [A, B, X, Y] button (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby stlačil tlačidlo [A, B, X, Y])
  Hey Cortana, tell Xbox to press [right, left] bumper (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby stlačil [ľavé, pravé] predné tlačidlo)
  Hey Cortana, tell Xbox to press [right, left] trigger (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby stlačil [ľavú, pravú] spúšť)
  Hey Cortana, tell Xbox to go [up, down, left, right] (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby išiel [nahor, nadol, doľava, doprava])
  Hey Cortana, tell Xbox to scroll [up, down, left, right] (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby posunul [nahor, nadol, doľava, doprava])
Režim navigácie „Hey Cortana, tell Xbox to start navigation mode“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby spustil režim ovládania)
 

Dostupné príkazy:

 • tlačidlo [A, B, X, Y]
 • [Pravé, ľavé] predné tlačidlo
 • [Pravá, ľavá] spúšť
 • Nahor, nadol, doľava, doprava
 • Posun [nahor, nadol, doľava, doprava]
 • Ukončiť (ukončí režim navigácie)
Pomocník „Hey Cortana, ask Xbox what I can say?“ (Hej, Cortana, spýtaj sa Xboxu, čo môžem povedať?)
  „Hey Cortana, ask Xbox to help“ (Hej, Cortana, požiadaj Xbox o pomoc)
Prepojenie konkrétneho asistenčného zariadenia s konkrétnou konzolou „Hey Cortana, tell Xbox to pair“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby sa spároval)
  „Hey Cortana, tell Xbox to pair my device“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby spároval moje zariadenie)
Navrhnutie funkcie „Hey Cortana, tell Xbox I wish I could ________“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, že by som rád __________)
Upozornenie tímu konzoly Xbox, keď príkaz zlyhá „Hey Cortana, tell Xbox to file a bug“ (Hej, Cortana, povedz Xboxu, aby nahlásil chybu)

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Čo môžem povedať pomocou digitálnych asistentov Alexa a Cortana v konzole Xbox One?, alebo iným problémom?