Zdieľať túto stránku

Ako stlmiť alebo zablokovať iných hráčov v konzole Xbox One

Ak nechcete niektorých konkrétnych hráčov v konzole Xbox One počuť ani nechcete, aby sa s vami kontaktovali, môžete ich stlmiť, zablokovať ich komunikáciu s vami alebo sa im úplne vyhnúť.

Poznámka: Ak si myslíte, že hráč porušil hlavné zásady Zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft, možno naňho budete chcieť podať sťažnosť.

Stlmenie iného hráča v konzole Xbox One

Ak iný hráč používa urážlivé alebo nevhodné výrazy v hernej komunikácii alebo komunikácii prostredníctvom hlasového rozhovoru, môžete ho stlmiť. Tak mu zabránite rozprávať sa s vami v hre alebo relácii rozhovoru.

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca.
 2. Vyberte položku Priatelia a kluby a vyberte gamertag, ktorý chcete stlmiť.

  Poznámka: Ak hráč nie je vo vašom zozname priateľov, vyberte z rozbaľovacej ponuky položku Recent players (Poslední hráči) alebo vyberte položku Find someone (Niekoho vyhľadať) a do políčka zadajte menovku hráča.

 3. Na hráčovej karte s profilom vyberte položku Mute (Stlmiť).

Ak chcete zrušiť stlmenie hráča, postupujte podľa rovnakých krokov, aby ste sa dostali na hráčovu kartu s profilom, a vyberte položku Unmute (Zrušiť stlmenie).

Zablokovanie iného hráča v konzole Xbox One

Zablokovanie iného hráča zabráni v prijímaní správ, pozvánok do hry a pozvánok na párty od daného hráča. Tiež zabráni danému hráčovi vidieť vašu činnosť online a odstráni ho zo zoznamu priateľov, ak sa v ňom nachádza.

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca.
 2. Vyberte položku Priatelia a kluby a vyberte gamertag, ktorý chcete stlmiť.

  Poznámka: Ak hráč nie je vo vašom zozname priateľov, vyberte z rozbaľovacej ponuky položku Recent players (Poslední hráči) alebo vyberte položku Find someone (Niekoho vyhľadať) a do políčka zadajte menovku hráča.

 3. Na hráčovej karte s profilom vyberte položku Report or Block (Nahlásiť alebo zablokovať) a potom vyberte položku Block (Zablokovať).

Ak chcete odblokovať hráča, postupujte podľa rovnakých krokov, aby ste sa dostali na hráčovu kartu s profilom, a vyberte položku Unblock (Odblokovať).

Zablokovanie správ iného hráča v konzole Xbox One

Hráča môžete zablokovať aj po prijatí neslušnej alebo nevhodnej správy.

 1. Stlačte tlačidlo Xbox na ovládači, aby sa otvoril sprievodca, a potom prejdite na položku Správy.
 2. Vyberte konverzáciu so správami od hráča, ktorého chcete zablokovať.
 3. Vyberte položku More (Viac).
 4. Vyberte položku View profile card (Zobraziť kartu s profilom).
 5. Vyberte možnosť Block (Zablokovať).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ako stlmiť alebo zablokovať iných hráčov v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku